Firazyr

B06AC02
 
 
Antagonist til bradykinin-receptortype 2. Til behandling af hereditært angioødem.

Anvendelsesområder

Akut anfald af hereditært angioødem (HAE) hos voksne og børn ≥ 2 år med C1-esterase-inhibitormangel. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (3 ml) indeholder 30 mg icatibant. 1 ml indeholder 10 mg icatibant. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 30 mg (1 sprøjte á 3 ml) s.c. i abdominalområdet ved anfald.
 • Indgives langsomt pga. det store volumen.
 • Kan gentages efter 6 timer.
 • Maksimalt 3 behandlinger i løbet af 24 timer.

 

Børn ≥ 2 år 

Legemsvægt 

Dosis (s.c.) 

> 65 kg 

30 mg 

51-65 kg 

25 mg 

41-50 kg 

20 mg 

26-40 kg 

15 mg 

12-25 kg 

10 mg 

 • Ved dosering af < 30 mg anvendes relevant udstyr til udtagning af dosis fra sprøjten.

 

Bemærk 

 • Begrænset erfaring vedr.
  • Ældre > 65 år
  • Behandling af > 1 HAE-anfald hos børn
  • Børn < 2 år
  • Børn med legemsvægt < 12 kg.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved akut iskæmisk hjertesygdom og i ugerne efter apopleksi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Svimmelhed, Temperaturstigning.
Forhøjede levertransaminaser.
Hovedpine.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Kan dog anvendes ved alvorlige laryngeale anfald.  

Referencer: 4354

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

Selektiv, kompetitiv antagonist til bradykinin-receptortype 2, som hindrer udviklingen af bradykinininduceret hypotension, kardilatation og reflekstakykardi. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 97%.
 • Fordelingsvolumen 0,29-0,36 l/kg.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter, som udskilles gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Injektionssprøjten er kun til engangsbrug. Ved dosering af < 30 mg (3 ml) kasseres derfor injektionssprøjten med resterende indhold.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 30 mg 146529
3 ml
17.837,45 5.945,82 17.837,45

Referencer

4354. Hakl R, Kuklínek P, Krčmová I et al. Treatment of Hereditary Angioedema Attacks with Icatibant and Recombinant C1 Inhibitor During Pregnancy. J Clin Immunol. 2018; 38:810-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30280305 (Lokaliseret 18. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

28.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...