SmofKabiven®

SmofKabiven elektrolytfri, SmofKabiven extra Nitrogen, SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free, SmofKabiven Perifer
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Parenteral ernæring. 

Dispenseringsform

SmofKabiven, infusionsvæske, emulsion i tre-kammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1.000 ml eller 1.250 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 149 ml, 298 ml, 446 ml, 595 ml eller 744 ml glucoseopløsning og 94 ml, 188 ml, 281 ml, 375 ml eller 469 ml lipidemulsion.
SmofKabiven Elektrolytfri, infusionsvæske, emulsion i tre-kammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 500 ml eller 750 ml aminosyreopløsning, 298 ml eller 446 ml glucoseopløsning og 188 ml eller 281 ml lipidemulsion. 

SmofKabiven extra Nitrogen, infusionsvæske, emulsion i tre-kammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 662 ml, 993 ml eller 1.325 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 204 ml, 306 ml eller 408 ml glucoseopløsning og 146 ml, 219 ml eller 292 ml lipidemulsion.
SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 662 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 204 ml glucoseopløsning og 146 ml lipidemulsion. 

SmofKabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion i tre-kammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 380 ml eller 600 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 656 ml eller 1.036 ml glucoseopløsning og 170 ml eller 268 ml lipidemulsion. 

Doseringsforslag

SmofKabiven og SmofKabiven Elektrolytfri 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Individuelt.
  • Maksimalt 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.
  • Maksimal infusionshastighed 2 ml/kg legemsvægt/time.
  • Skal infunderes i central vene.
 • Børn 2-11 år
  • Individuelt.
  • Maksimalt 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.
  • Maksimal infusionshastighed 2,4 ml/kg legemsvægt/time.
  • Skal infunderes i central vene.

SmofKabiven extra Nitrogen og SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free 

 • Voksne, intradialytisk parenteral ernæring
  • Maksimalt 3 ml/kg legemsvægt/time.
  • Sædvanlig infusionstid er 3-5 timer.
  • Maksimalt 31 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.¨
  • Skal infunderes i central vene.
 • Voksne og børn > 12 år
  • Individuelt.
  • Maksimalt 31 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.
  • Maksimal infusionshastighed 1,5 ml/kg legemsvægt/time.
  • Skal infunderes i central vene.
 • Børn 2-11 år
  • Individuelt.
  • Maksimalt 31 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.
  • Maksimal infusionshastighed 1,8 ml/kg legemsvægt/time.
  • Skal infunderes i central vene.

SmofKabiven Perifer 

 • Voksne og børn > 2 år
  • Individuelt.
  • Maksimalt 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.
  • Maksimal infusionshastighed 3 ml/kg legemsvægt/time.
  • Infunderes i perifer eller central vene.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved moderat til let nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der ikke samtidigt indgives ceftriaxonholdige i.v. opløsninger.
 • Uræmi uden mulighed for dialyse.
 • Alvorlig hyperglykæmi.
 • Alvorlig hyperlipidæmi.
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Alvorlige blodkoagulationsforstyrrelser.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Forhøjede plasmaværdier af de elektrolytter, som infusionsvæsken indeholder, se pakningsmateriale eller produktresumé.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for hypermagnesiæmi, specielt ved maksimal dosis.
 • Tilsætning af meget store mængder calcium og fosfat til den parenterale ernæring øger risikoen for dannelse af udfældninger, som bl.a. kan forårsage pulmonal vaskulær emboli.
 • Infusionsvæsken indeholder fiske-, peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.
 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:  

 • icterus
 • trombocytopeni
 • allergiske reaktioner
 • fedtoverbelastningssyndrom.

Temperaturstigning, kulderystelser og kvalme ses især ved for hurtig infusion.  

Tromboflebitis ved infusion i perifer vene.  

Interaktioner

Ceftriaxon må ikke gives samtidigt gennem samme infusionsslange pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt. Ved sekventiel infusion hos patienter > 28 dage skal infusionsslangen skylles grundigt mellem infusionerne. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

 

Farmakokinetik

 • Sojaolie metaboliseres fuldstændigt. Tiden til at alt er omsat afhænger af klinisk tilstand og fedtemulsionstype.
 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne, hvis patienten også tilføres glucose og fedt.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).
 • Natrium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Calcium udskilles ligeligt fordelt gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber - SmofKabiven  

Indhold pr. pose: 

493 ml 

986 ml 

1.477 ml 

1.970 ml 

2.463 ml 

Glucose 

63 g 

125 g 

187 g 

250 g 

313 g 

Lipider, total
heraf
Sojaolie, renset
Triglycerider, mellemkædede
Olivenolie, renset
Fiskeolie 

19 g 

 

5,6 g 

 

5,6 g 

 

4,7 g 

2,8 g 

38 g

11,3

11,3 


9,4
5,6 

56 g

16,9

16,9 


14,1 

8,4 

75 g

22,5

22,5 


18,8
11,3 

94 g

28,1

28,1 


23,4
14,0 

Aminosyrer 

25 g 

50 g 

75 g 

100 g 

125 g 

Natrium 

20 mmol 

40 mmol 

60 mmol 

80 mmol 

100 mmol 

Kalium 

15 mmol 

30 mmol 

45 mmol 

60 mmol 

74 mmol 

Calcium 

1,3 mmol 

2,5 mmol 

3,8 mmol 

5 mmol 

6,2 mmol 

Magnesium 

2,5 mmol 

5 mmol 

7,5 mmol 

10 mmol 

12 mmol 

Phosphat 

6 mmol 

12 mmol 

19 mmol 

25 mmol 

31 mmol 

Chlorid 

18 mmol 

35 mmol 

52 mmol 

70 mmol 

89 mmol 

Acetat 

52 mmol 

104 mmol 

157 mmol 

209 mmol 

262 mmol 

Sulfat 

2,5 mmol 

5 mmol 

7,5 mmol 

10 mmol 

13 mmol 

Zink 

0,02 mmol 

0,04 mmol 

0,06 mmol 

0,08 mmol 

0,1 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

4 g 

8 g 

12 g 

16 g 

20 g 

Energi total 

2.300 kJ 

(550 kcal) 

4.620 kJ
(1.100 kcal) 

6.720 kJ
(1.600 kcal) 

9.240 kJ
(2.200 kcal) 

11.340 kJ
(2.700 kcal) 

Energi non-protein 

450 kcal 

900 kcal 

1.300 kcal 

1.800 kcal 

2.200 kcal 

Osmolaritet 

1.500 mosmol/l 

1.500 mosmol/l 

1.500 mosmol/l 

1.500 mosmol/l 

1.500 mosmol/l 

pH 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Soluvit® 

1 htgl 

2 htgl 

2 htgl 

2 htgl 

2 htgl 

Vitalipid® Adult 

10 ml 

20 ml 

20 ml 

20 ml 

20 ml 

Tracel® Novum 

10 ml 

20 ml 

20 ml 

20 ml 

20 ml 

Dipeptiven® 

100 ml 

300 ml 

300 ml 

300 ml 

300 ml 

Natrium 

55 mmol 

110 mmol 

165 mmol 

220 mmol 

275 mmol 

Kalium 

60 mmol 

120 mmol 

180 mmol 

240 mmol 

300 mmol 

Calcium 

1,2 mmol 

2,5 mmol 

3,7 mmol 

5 mmol 

6,3 mmol 

Magnesium 

0 mmol 

0 mmol 

0 mmol 

0 mmol 

0 mmol 

Phosphat 

1,5 mmol 

3 mmol 

3,5 mmol 

5 mmol 

6,5 mmol 

 

Egenskaber - SmofKabiven Elektrolytfri  

Indhold pr. pose: 

986 ml 

1477 ml 

Glucose 

125 g 

187 g 

Lipider, total
heraf
Sojaolie, renset
Triglycerider, mellemkædede
Olivenolie, renset
Fiskeolie 

38 g

11,3

11,3
9,4
5,6 

56 g

16,9

16,9
14,1
8,4 

Aminosyrer 

50 g 

75 g 

Phosphat 

2,8 mmol 

4,2 mmol 

Acetat 

73 mmol 

110 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

8 g 

12 g 

Energi total 

4.620 kJ
(1.100 kcal) 

6.720 kJ
(1.600 kcal) 

Energi non-protein 

900 

1.300 kcal 

Osmolaritet 

1.300 mosmol/l 

1.300 mosmol/l 

pH 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Soluvit® 

2 htgl 

2 htgl 

Vitalipid® Adult 

20 ml 

20 ml 

Tracel® Novum 

20 ml 

20 ml 

Dipeptiven® 

300 ml 

300 ml 

Natrium 

150 mmol 

225 mmol 

Kalium 

150 mmol 

225 mmol 

Calcium 

5 mmol 

7,5 mmol 

Magnesium 

5 mmol 

7,5 mmol 

Phosphat 

12,2 mmol 

18,3 mmol 

 

Egenskaber - SmofKabiven extra Nitrogen  

Indhold pr. pose:  

1.012 ml 

1,518 ml 

2.025 ml 

Glucose 

85,7 g 

129 g 

171 g 

Lipider, total
heraf
Sojaolie, renset
Triglycerider, mellemkædede
Olivenolie, renset
Fiskeolie 

29,2 g 

 

8,8 g 

 

8,8 g 

 

7,3 g 

4,4 g 

43,8 g 

 

13 g 

 

13 g 

 

11 g 

6,6 g 

58,4 g 

 

18 g 

 

18 g 

 

15 g 

8,8 g 

Aminosyrer 

66,3 g 

99,4 g 

133 g 

Natrium 

41,3 mmol 

61,9 mmol 

82,6 mmol 

Kalium 

30,9 mmol 

46,4 mmol 

61,9 mmol 

Calcium 

2,6 mmol 

3,9 mmol 

5,2 mmol 

Magnesium 

5,2 mmol 

7,7 mmol 

10,3 mmol 

Phosphat 

12,9 mmol 

19,3 mmol 

25,8 mmol 

Chlorid 

36,1 mmol 

54,1 mmol 

72,2 mmol 

Acetat 

126 mmol 

189 mmol 

253 mmol 

Sulfat 

5,2 mmol 

7,8 mmol 

10,4 mmol 

Zink 

0,04 mmol 

0,06 mmol 

0,08 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

10,6 g 

15,9 g 

21,2 g 

Energi total 

3.800 kJ  

(900 kcal) 

5.600 kJ  

(1.350 kcal) 

7.500 kJ  

(1.800 kcal) 

Energi non-protein 

2.700 kJ  

(635 kcal) 

4.000 kJ  

(952 kcal) 

5.300 kJ  

1.270 kcal) 

Osmolaritet 

Ca. 1.600 mosmol/kg 

Ca. 1.600 mosmol/kg 

Ca. 1.600 mosmol/kg 

pH 

Ca. 5,6 

Ca. 5,6 

Ca. 5,6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Soluvit® 

2 htgl 

2 htgl 

2 htgl 

Vitalipid® Adult 

20 ml 

20 ml 

20 ml 

Tracel® Novum 

20 ml 

20 ml 

20 ml 

Dipeptiven® 

300 ml 

300 ml 

300 ml 

Natrium 

110,7 mmol 

166,1 mmol 

221,4 mmol 

Kalium 

121,1 mmol 

181,6 mmol 

242,1 mmol 

Calcium 

2,46 mmol 

3,69 mmol 

4,93 mmol 

Magnesium 

0 mmol 

0 mmol 

0 mmol 

Phosphat fra Addiphos 

2,28 mmol 

3,47 mmol 

4,58 mmol 

Phosphat fra Glycophos 

17,46 mmol 

26,24 mmol 

34,96 mmol 

Selen 

2,02 mikromol 

3,04 mikromol 

4,05 mikromol 

Zink 

0,162 mmol 

0,244 mmol 

0,325 mmol 

 

Egenskaber - SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free  

Indhold pr. pose:  

1.012 ml 

Glucose 

85,7 g 

Lipider, total
heraf
Sojaolie, renset
Triglycerider, mellemkædede
Olivenolie, renset
Fiskeolie 

29,2 g 

 

8,8 g 

 

8,8 g 

7,3 g 

4,4 g 

Aminosyrer 

66,3 g 

Phosphat 

2,2 mmol 

Acetat 

97,2 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

10,6 g 

Energi total 

3.800 kJ  

(900 kcal) 

Energi non-protein 

2.700 kJ  

(635 kcal) 

Osmolaritet 

Ca. 1.400 mosmol/kg 

pH 

Ca. 5,6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Soluvit® 

2 htgl 

Vitalipid® Adult 

20 ml 

Tracel® Novum 

20 ml 

Dipeptiven® 

300 ml 

Natrium 

150 mmol 

Kalium 

150 mmol 

Calcium 

5 mmol 

Magnesium 

5 mmol 

Phosphat fra Addiphos 

15 mmol 

Phosphat fra Glycophos 

30 mmol 

Selen 

2 mikromol 

Zink 

0,2 mmol 

 

 

Egenskaber - SmofKabiven Perifer  

Indhold pr. pose: 

1.206 ml 

1.904 ml 

Glucose 

85 g 

135 g 

Lipider, total
heraf
Sojaolie, renset
Triglycerider, mellemkædede
Olivenolie, renset
Fiskeolie 

34 g

10,2

10,2
8,5
5,1 

54 g

16,1

16,1
13,4
8,0 

Aminosyrer 

38 g 

60 g 

Natrium 

30 mmol 

48 mmol 

Kalium 

23 mmol 

36 mmol 

Calcium 

1,9 mmol 

3 mmol 

Magnesium 

3,8 mmol 

6 mmol 

Phosphat 

9,9 mmol 

15,6 mmol 

Chlorid 

27 mmol 

42 mmol 

Acetat 

79 mmol 

125 mmol 

Sulfat 

3,8 mmol 

6,1 mmol 

Zink 

0,03 mmol 

0,05 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

6,2 g 

9,8 g 

Energi total 

3.300 kJ
(800 kcal) 

5.400 kJ
(1.300 kcal) 

Energi non-protein 

700 

1.100 kcal 

Osmolaritet 

850 mosmol/l 

850 mosmol/l 

pH 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Tracel® Novum Soluvit® 

1 htgl 

1 htgl 

Tracel® Novum 

10 ml 

10 ml 

Vitalipid® Adult 

10 ml 

10 ml 

Dipeptiven® 

300 ml 

300 ml 

Natrium 

150 mmol 

252 mmol 

Kalium 

157 mmol 

264 mmol 

Calcium 

4,1 mmol 

7 mmol 

Magnesium 

2,2 mmol 

4 mmol 

Phosphat 

8,1 mmol 

14,4 mmol 

 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Der henvises til medfølgende brugsvejledning. 


Forligelighed ved infusion 

 • Vitaminer, sporstoffer og evt. yderligere elektrolytter tilsættes aseptisk umiddelbart før infusionen.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Holdbarhed efter blanding af posens kamre: Fysisk og kemisk holdbare i 48 timer. Bør ud fra et mikrobiologisk synspunkt anvendes umiddelbart, ellers holdbar 24 timer ved 2-8°C, med mindre tilsætninger har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Se SPC.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
infusionsvæske, emulsion
Alanin (0)  (SmofKabiven)
Arginin (0)  (SmofKabiven)
Calciumchlorid (0)  (SmofKabiven)
Fiskeolie (0)  (SmofKabiven)
Glucose (0)  (SmofKabiven)
Glycin (0)  (SmofKabiven)
Histidin (0)  (SmofKabiven)
Kaliumchlorid (0)  (SmofKabiven)
Leucin (0)  (SmofKabiven)
Lysin (0)  (SmofKabiven)
Magnesiumsulfat (0)  (SmofKabiven)
Methionin (0)  (SmofKabiven)
Natriumglycerolphosphat (0)  (SmofKabiven)
Olivenolie, renset (0)  (SmofKabiven)
Phenylalanin (0)  (SmofKabiven)
Prolin (0)  (SmofKabiven)
Serin (0)  (SmofKabiven)
Sojaolie (0)  (SmofKabiven)
Taurin (0)  (SmofKabiven)
Threonin (0)  (SmofKabiven)
Triglycerider, middelkædelængde (0)  (SmofKabiven)
Tryptophan (0)  (SmofKabiven)
Tyrosin (0)  (SmofKabiven)
Valin (0)  (SmofKabiven)
Zinksulfat (0)  (SmofKabiven)
Andre
Alanin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Arginin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Fiskeolie (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Glucose (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Glycin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Histidin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Leucin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Lysin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Methionin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Olivenolie, renset (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Phenylalanin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Prolin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Serin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Sojaolie (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Taurin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Threonin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Triglycerider, middelkædelængde (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Tryptophan (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Tyrosin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Valin (0)  (SmofKabiven elektrolytfri)
Andre
Alanin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Arginin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Calciumchlorid (0)  (SmofKabiven Perifer)
Fiskeolie (0)  (SmofKabiven Perifer)
Glucose (0)  (SmofKabiven Perifer)
Glycin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Histidin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Kaliumchlorid (0)  (SmofKabiven Perifer)
Leucin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Lysin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Magnesiumsulfat (0)  (SmofKabiven Perifer)
Methionin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Natriumglycerolphosphat (0)  (SmofKabiven Perifer)
Olivenolie, renset (0)  (SmofKabiven Perifer)
Phenylalanin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Prolin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Serin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Sojaolie (0)  (SmofKabiven Perifer)
Taurin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Threonin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Triglycerider, middelkædelængde (0)  (SmofKabiven Perifer)
Tryptophan (0)  (SmofKabiven Perifer)
Tyrosin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Valin (0)  (SmofKabiven Perifer)
Zinksulfat (0)  (SmofKabiven Perifer)
Andre
Alanin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Arginin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Calciumchlorid (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Fiskeolie (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Glucose (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Glycin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Histidin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Kaliumchlorid (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Leucin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Lysin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Magnesiumsulfat (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Methionin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Natriumglycerolphosphat (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Olivenolie, renset (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Phenylalanin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Prolin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Serin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Sojaolie (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Taurin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Threonin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Triglycerider, middelkædelængde (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Tryptophan (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Tyrosin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Valin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Zinksulfat (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen)
Andre
Alanin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Arginin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Glycin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Histidin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Isoleucin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Leucin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Lysin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Methionin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Phenylalanin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Prolin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Serin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Taurin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Threonin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Tryptophan (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Tyrosin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Valin (0)  (SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte Free)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, emulsion 540009
6 x 493 ml (6 x 550 kcal)
1.375,60 0,47
(B) infusionsvæske, emulsion 154618
4 x 986 ml (4 x 1100 kcal)
1.785,65 0,45
(B) infusionsvæske, emulsion  (elektrolytfri)  154662
4 x 986 ml (4 x 1100 kcal)
1.785,65 0,45
(B) infusionsvæske, emulsion  (extra Nitrogen)  511988
4 x 1012 ml (4 x 900 kcal)
2.316,25 0,57
(B) infusionsvæske, emulsion  (extra Nitrogen Electrolyte Free)  422644
4 x 1012 ml (4 x 900 kcal)
2.316,25 0,57
(B) infusionsvæske, emulsion  (perifer)  154706
4 x 1206 ml (4x800 kcal)
1.525,15 0,32
(B) infusionsvæske, emulsion 154629
4 x 1477 ml (4 x 1600 kcal)
2.332,35 0,39
(B) infusionsvæske, emulsion  (elektrolytfri)  154673
4 x 1477 ml (4 x 1600 kcal)
2.332,35 0,39
(B) infusionsvæske, emulsion  (extra Nitrogen)  168222
4 x 1518 ml (4 x 1350 kcal)
3.027,00 0,50
(B) infusionsvæske, emulsion 154651
3 x 2463 ml (3 x 2700 kcal)
2.629,85 0,36
(B) infusionsvæske, emulsion  (perifer)  154717
4 x 1904 ml (4x1300 kcal)
2.015,40 0,26
(B) infusionsvæske, emulsion 154640
4 x 1970 ml (4 x 2200 kcal)
2.830,85 0,36
(B) infusionsvæske, emulsion  (extra Nitrogen)  472590
4 x 2025 ml (4 x 1800 kcal)
3.675,05 0,45
 
 

Revisionsdato

11.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...