Firmagon

L02BX02
 
 

Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af fremskreden hormon-afhængig prostatacancer.
 • Behandling af lokaliseret højrisiko og lokalt fremskreden hormonafhængig prostatacancer i kombination med strålebehandling.
 • Neoadjuverende behandling før strålebehandling hos patienter med lokaliseret højrisiko eller lokalt fremskreden hormonafhængig prostatacancer.

Degarelix bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til prostatacancer. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 80 mg eller 120 mg degarelix (som acetat). 

Doseringsforslag

 • Initialt. 240 mg s.c. i maveregionen på 2 forskellige injektionssteder.
 • Vedligeholdelsesdosis. 80 mg s.c. i maveregionen 1 gang månedligt.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Diabetes mellitus
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med degarelix påbegyndes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Testikelatrofi
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier Palpitationer
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Vægttab
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hypercalcæmi, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypocalcæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter, Ledstivhed, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Osteoporose
Nervesystemet Hypæstesi
Psykiske forstyrrelser Depression, Kognitiv dysfunktion
Nyrer og urinveje Inkontinens, Nyrefunktionspåvirkning Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Ejakulationsforstyrrelser, Nedsat libido, Testikelsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci, Erytem Hudkløe, Hudnoduli
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer Vasovagalt anfald
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Hjerte Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse

Interaktioner

Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III, fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje. 

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Farmakodynamik

GnRH-antagonist. Supprimerer hypofysens gonadotropinsekretion og hormonproduktionen i testes. 

Degarelix sammenlignet med en GnRH-agonist supprimerer testosteron- og PSA-niveauet allerede inden for 3 dage uden stigning i S-testosteron, hvorfor supplerende antiandrogen behandling i den første måned ikke er nødvendig. Efter 28 dage supprimerer begge behandlinger S-testosteron og S-PSA lige meget. 

Farmakokinetik

20-30 % udskilles gennem nyrerne.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 2 timer ved 25 °C, men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (urologi) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 80 mg 033124
1 sæt
1.206,40 1.206,40 40,72
(NBS) (urologi) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 120 mg 033135
2 sæt
1.999,45 999,73 22,49
 
 

Revisionsdato

04.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...