Firmagon

L02BX02
 
 

Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af fremskreden hormon-afhængig prostatacancer.
 • Behandling af lokaliseret højrisiko og lokalt fremskreden hormonafhængig prostatacancer i kombination med strålebehandling.
 • Neoadjuverende behandling før strålebehandling hos patienter med lokaliseret højrisiko eller lokalt fremskreden hormonafhængig prostatacancer.

Degarelix bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til prostatacancer. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 80 mg eller 120 mg degarelix (som acetat). 

Doseringsforslag

 • Initialt. 240 mg s.c. i maveregionen på 2 forskellige injektionssteder.
 • Vedligeholdelsesdosis. 80 mg s.c. i maveregionen 1 gang månedligt.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Diabetes mellitus
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med degarelix påbegyndes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner på indstiksstedet.
Hedeture.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Diarré, Kvalme.
Kulderystelser, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Influenzalignende symptomer.
Forhøjede levertransaminaser, Vægtøgning.
Muskuloskeletale smerter.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Testikelatrofi.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Sløret syn.
Abdominalsmerter.
Hypersensitivitet.
Forlænget QT-interval.
Diabetes, Hypercalcæmi, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypocalcæmi.
Bækkensmerter, Ledstivhed, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Osteoporose.
Hypæstesi.
Depression, Kognitiv dysfunktion.
Inkontinens, Nyrefunktionspåvirkning.
Dyspnø.
Alopeci, Erytem.
Hypertension, Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Neutropeni.
Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt.
Anafylaktisk reaktion.
Rhabdomyolyse.

Interaktioner

Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III, fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje. 

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

GnRH-antagonist. Supprimerer hypofysens gonadotropinsekretion og hormonproduktionen i testes. 

Degarelix sammenlignet med en GnRH-agonist supprimerer testosteron- og PSA-niveauet allerede inden for 3 dage uden stigning i S-testosteron, hvorfor supplerende antiandrogen behandling i den første måned ikke er nødvendig. Efter 28 dage supprimerer begge behandlinger S-testosteron og S-PSA lige meget. 

Farmakokinetik

20-30 % udskilles gennem nyrerne.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 2 timer ved 25 °C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Degarelixpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  80 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  120 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Mannitol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 80 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 120 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 80 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 120 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (urologi) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 80 mg 033124
1 sæt
1.272,85 1.272,85 42,96
(NBS) (urologi) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 80 mg 410178
1 sæt (Abacus)
1.487,80 1.487,80 50,21
(NBS) (urologi) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 120 mg 033135
2 sæt
2.110,20 1.055,10 23,74
(NBS) (urologi) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 120 mg 172257
2 sæt (Orifarm)
2.185,00 1.092,50 24,58
 
 

Revisionsdato

04.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...