Plasmalyte

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi
 • Blødningsshock
 • Let til moderat metabolisk acidose.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 liter indeholder 370 mg kaliumchlorid, 300 mg magnesiumchlorid, 3,68 g natriumacetat, 5,26 g natriumchlorid og 5,02 g natriumgluconat. 

Doseringsforslag

Individuelt efter behov med monitorering af vægt og elektrolytter. 


Sædvanligvis 

 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • 0,5-3 l i.v. i døgnet.
 • Børn < 12 år og > 20 kg
  • 1.500 ml + 20 ml/kg legemsvægt > 20 kg i.v./døgn.
 • Børn 10-20 kg
  • 1.000 ml + 50 ml/kg legemsvægt > 10 kg i.v./døgn.
 • Børn < 10 kg
  • 100 ml/kg legemsvægt i.v./døgn.

 

Gennemsnitlig infusionshastighed afhængig af alderen 

 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • 5 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2-11 år
  • 2-4 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn ca. 12-23 mdr.
  • 4-6 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 28 dage-ca. 12 mdr.
  • 6-8 ml/kg legemsvægt/time.

 

Bemærk: 

 • Kan gives før, under eller efter en blodtransfusion.
 • Kan indgives via en perifer vene.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forhøjede plasmaværdier af: 

 • Acetat
 • Gluconat
 • Kalium
 • Magnesium
 • Natrium
 • Hypochlorhydri.

Forsigtighedsregler

 • Hjertesvigt
 • Tilstande med ødem og natriumretention
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium (5-15 mmol/l) hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Plasmalyte give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ekstravasation
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion) Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)**
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper*
Nervesystemet Akut hyponatriæmisk encefalopati**
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Hypervolæmi, Tromboflebitis

* Kramper kan udløses af acetat-induceret alkalose.  

** Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Man skal være opmærksom på hyponatriæmi ved anvendelse under graviditet, specielt ved samtidig anvendelse af oxytocin. Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner. Dog er intravenøs infusion/indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske over 12 timer af ethvert indholdsstof en forbudt metode. Undtaget er lovlig modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Plasmalyte påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Plasmalyte påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Infusionsvæskens kvalitative og kvantitative sammensætning af elektrolytter svarer til den i plasma.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold/l: 

Acetat 

27 mmol 

Chlorid 

98 mmol 

Gluconat 

23 mmol 

Kalium 

5 mmol 

Magnesium 

1,5 mmol 

Natrium 

140 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

295 mosmol/l 

Isotoni 

Isotonisk 

pH 

6,5-8 

Håndtering 

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Kan blandes med blodprodukter inden indløb.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning
Plasmalyte
027505
10 x 1000 ml
177,05 0,02
(B) infusionsvæske, opløsning
Plasmalyte
145648
20 x 500 ml
206,40 0,02

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...