Mozobil

L03AX16
 
 

Bicyclam-derivat, der anvendes til mobilisering af hæmatopoietiske stamceller. 

Anvendelsesområder

 • I kombination med G-CSF for at øge mobiliseringen af hæmatopoietiske stamceller til perifert blod med henblik på opsamling og efterfølgende autolog transplantation hos patienter med lymfom eller myelomatose.

Plerixafor bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til onkologiske og/eller hæmatologiske lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg plerixafor. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Legemsvægt ≤ 83 kg. 20 mg (evt. 0,24 mg/kg legemsvægt) s.c.
 • Legemsvægt > 83 kg. 0,24 mg/kg legemsvægt s.c.

 

Børn og unge (1-18 år) 

 • 0,24 mg/kg legemsvægt s.c

 

Gives 6-11 timer før påbegyndelse af aferese og efter 4 dages forbehandling med G-CSF. Kan anvendes i 2-4 (-7) dage i træk. Maksimal dosis 40 mg/døgn.  

 

Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn < 1 år. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 0,16 mg/kg legemsvægt/døgn, dog højst 27 mg/døgn. 

  Erfaring savnes ved GFR < 20 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Leukocyt- og trombocyttal bør kontrolleres løbende.
 • Plerixafor bør ikke anvendes til patienter med leukæmi pga. risiko for mobilisering af leukæmiceller og efterfølgende kontaminering af afereseproduktet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme.
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Erytem, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Splenomegali.
Miltruptur.
Myokardieinfarkt er set, men årsagssammenhæng ikke dokumenteret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. På grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse under graviditet.  

 

Se: Antineoplastiske midler

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Bindes selektivt og reversibelt til CXCR4-kemokinreceptoren, hvorved binding til dens ligand, adhæsionsmolekylet SDF-1α (CXCL12), forhindres. Hermed frigøres hæmatopoietiske stamceller og mere modne celler til det perifere blod.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 min.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH. 6-7,5.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 048505
1,2 ml
49.888,20 34.911,27

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...