Vigamox®

S01AE07
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af moxifloxacinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg moxifloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

  • Initialt. 1 dråbe i det afficerede øje 3 gange dgl. i maksimalt 8 dage.
  • Ses ingen bedring efter 5 dages behandling, bør diagnosen og/eller behandlingen revurderes.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne.
  • Allergi over for fluorquinoloner.

Forsigtighedsregler

Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Øjenirritation, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Keratitis, Konjunktival blødning, Okulær hyperæmi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi.
Conjunctivitis, Corneal abrasio, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (bl. a. nedsat skarpsyn).
Paræstesier.
Ikke kendt hyppighed Allergiske reaktioner i øjet, Corneal ulceration, Endophthalmitis, Forhøjet intraokulært tryk, Korneal uklarhed, Korneale infiltrater.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Dyspnø.
Erytem, Fotosensibilitet.

Alvorlige hud- og slimhindereaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, er i meget sjældne tilfælde beskrevet ved lokal anvendelse af fluorquinoloner. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 055164
5 ml
104,25 20,85

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...