Vigamox®

S01AE07
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af moxifloxacinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg moxifloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

  • Initialt. 1 dråbe i det afficerede øje 3 gange dgl. i maksimalt 8 dage.
  • Ses ingen bedring efter 5 dages behandling, bør diagnosen og/eller behandlingen revurderes.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne.
  • Allergi over for fluorquinoloner.

Forsigtighedsregler

Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjensmerter Øjenirritation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Keratitis, Konjunktival blødning, Okulær hyperæmi Konjunktivalt ødem, Øjenkløe, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øjne Conjunctivitis, Corneal abrasio, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (bl. a. nedsat skarpsyn) Astenopi, Øjenlågserytem, Øjenlågsinflammation
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Paræstesier
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation, Sammensnørende fornemmelse i halsen, Smerter i øvre luftveje
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer
Øjne Allergiske reaktioner i øjet, Corneal ulceration, Endophthalmitis, Forhøjet intraokulært tryk, Korneal uklarhed, Korneale infiltrater Tåreflåd, Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem, Fotosensibilitet Hudkløe

Alvorlige hud- og slimhindereaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, er i meget sjældne tilfælde beskrevet ved lokal anvendelse af fluorquinoloner. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 055164
5 ml
103,60 20,72

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...