Ilaris®

L04AC08
 
 

Rekombinant monoklonalt antistof mod interleukin-1 beta. 

Anvendelsesområder

 • Hyppige anfald af urinsyregigt (mindst 3 anfald inden for 1 år), hvor NSAID, colchicin eller glukokortikoid er kontraindiceret eller ikke giver tilstrækkelig respons.
 • Stills sygdom, herunder Stills sygdom hos voksne og systemisk juvenil idiopatisk artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat, hvor NSAID eller glukokortikoid er kontraindiceret eller ikke giver tilstrækkelig respons.
 • Periodiske febersyndromer
  • Familiær middelhavsfeber (FMF), evt. i kombination med colchicin.
  • Behandling af kryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS).
  • TNF-receptor-associeret periodisk syndrom (TRAPS).
  • Hyperimmunglobulin D-syndrom (HIDS)/mevalonatkinasemangel (MKD).

Canakinumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 150 mg canakinumab. 

Doseringsforslag

CAPS 

Voksne og børn ≥ 4 år 

 • Legemsvægt > 40 kg. 150 mg s.c. hver 8. uge.
 • Legemsvægt 15-40 kg. 2 mg/kg legemsvægt s.c. hver 8. uge.
 • Legemsvægt 7,5-15 kg. 4 mg/kg legemsvægt s.c. hver 8. uge.

Børn 2-4 år 

 • Legemsvægt ≥ 7,5 kg. 4 mg/kg legemsvægt s.c. hver 8. uge.

Bør ikke anvendes til børn < 2 år pga. manglende kliniske data. 

Ved manglende klinisk effekt efter 7 dage kan endnu en dosis overvejes. Hvis fuldt behandlingsrespons efterfølgende opnås, bør det intensiverede dosisregime (300 mg; 4 mg/kg legemsvægt) opretholdes. 

Ved manglende klinisk effekt efter 7 dage af denne øgede dosis kan en 3. dosis (300 mg; 4 mg/kg) overvejes. Hvis fuldt behandlingsrespons efterfølgende opnås, bør det intensiverede dosisregime (600 mg; 8 mg/kg legemsvægt) opretholdes, baseret på individuel klinisk vurdering. 

TRAPS, HIDS/MKD og FMF 

Voksne og børn ≥ 2 år 

 • Legemsvægt > 40 kg. 150 mg s.c. hver 4. uge.
 • Legemsvægt 7,5-40 kg. 2 mg/kg legemsvægt s.c. hver 4. uge.

Ved manglende klinisk effekt efter 7 dage kan endnu en dosis overvejes. Hvis fuldt behandlingsrespons efterfølgende opnås, bør det intensiverede dosisregime (300 mg; 4 mg/kg legemsvægt) opretholdes.  

Urinsyregigt 

Voksne. 150 mg s.c. som enkeltdosis under anfald. 

Ved manglende respons bør der ikke genbehandles. 

Ved respons og behov for genbehandling bør der være et interval på mindst 12 uger inden ny dosis gives. 

Stills sygdom 

Voksne og børn > 2 år med legemsvægt ≥7,5 kg. 4 mg/kg legemsvægt (dog højst 300 mg) s.c. hver 4. uge 

Kontraindikationer

 • Aktiv alvorlig infektion
 • Neutropeni.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved akut infektion, ved anamnese med tilbagevendende infektioner og ved andre tilstande med øget infektionsrisiko
 • Screening for latent tuberkulose inden behandlingsstart
 • Neutrofiltal bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter jævnligt under behandlingen
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Leukopeni.
Abdominalsmerter.
Infektioner.
Reaktioner på indstiksstedet.
Artralgi.
Nyrefunktionspåvirkning, Proteinuri.
Almindelige (1-10 %) Neutropeni.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Muskuloskeletale smerter, Rygsmerter.

Bivirkningsprofilen baseret på et meget begrænset antal patienter, og evt. forekomst af sjældnere bivirkninger kan derfor ikke vurderes. 

Interaktioner

Der findes ingen formelle studier. Samtidig brug af TNF-hæmmere frarådes pga. øget risiko for immunsvækkelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Canakinumab binder sig med høj affinitet specifikt til Interleukin-1 beta (IL-1 beta) og blokerer herved dets biologiske aktivitet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70% efter s.c. administration.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 7 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 26 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 150 mg/ml 444260
1 stk.
91.145,15 91.145,15 1.640,60
 
 

Revisionsdato

27.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...