Synacthen®

H01AA02
 
 
Syntetisk polypeptid med binyrebarkstimulerende effekt.

Anvendelsesområder

Undersøgelse af binyrebarkfunktionen, Synacthen®-test. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,25 mg tetracosactid (som hexaacetat). 

Doseringsforslag

Binyrebarkfunktionsundersøgelse 

 • Udførelse. Kortvarig prøve
  Der tages blodprøve til måling af kortisol før indgift.
  Der indgives 250 mikrogram syntetisk kortikotropin intravenøst.
  Efter 30 min. tages blodprøve til bestemmelse af kortisol.
  Værdien efter 30 min. skal være mindst 500 nanomol/l som udtryk for normal binyrebarkfunktion.
 • Bemærk: Ved binyrebarkinsufficiens skal årsagen (primær, sekundær, iatrogen) efterfølgende bestemmes, hvilket kan kræve udredning af hypofysefunktion og ACTH-måling, alt efter klinisk kontekst.

Kontraindikationer

 • Astma
 • Andre IgE-medierede hyperimmune tilstande pga. øget risiko for hypersensitivitetsreaktioner
 • Kendt overfølsomhed over for tetracosactid og/eller ACTH.

Forsigtighedsregler

 • Hvis der opstår lokal eller systemisk hypersensitivitetsreaktion bør fremtidigt brug af tetracosactid og ACTH undgås. Hypersensitivitetsreaktioner sker oftest inden for 30 minutter efter injektion, og patienten bør holdes under observation i dette tidsrum.
 • Omhyggelig kontrol af patienterne er nødvendig ved tilstande som:
  • Diabetes mellitus
  • Hypertension
  • Uræmi
  • Psykiske lidelser.
 • Patienter bør være forsigtige, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner, idet ACTH kan have effekt på centralnervesystemet.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Dyspnø.
Meget sjældne (< 0,01%) Blødning fra binyrerne.

Interaktioner

Østrogenbehandling øger serumkoncentrationen af kortisol og kan således maskere binyrebarkinsufficiens. I tvivlstilfælde, og såfremt den kliniske kontekst tillader det, pauseres med østrogenbehandling 6 uger før testen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved klinisk mistanke om Addisons sygdom under graviditet er en korrekt diagnose af væsentlig betydning.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af tetracosactid medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Farmakodynamik

Syntetisk analog til ACTH og stimulerer binyrebarkens produktion af kortisol. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 7 minutter (initialt) og ca. 3 timer (slutfasen).
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Injektionsvæsken skal omrystes inden brug. 

  

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Tetracosactidinjektionsvæske, opl.  0,25 mg/mlinjektionsvæske, opl.  0,25 mg/mlinjektionsvæske, opl.  0,25 mg/ml  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml 488258
10 x 1 ml
1.493,50 149,35
(B) injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml 104400
10 x 1 ml
2.983,45 298,35
(B) injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml  (Orifarm) 390456
10 x 1 ml
1.453,25 145,33
 
 

Revisionsdato

28.09.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...