Citrafleet

A06AB58
 
 

Tarmudrensende middel til oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

Tarmtømning før: 

 • Koloskopi
 • Røntgenundersøgelse
 • Andre diagnostiske procedurer.

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 brev indeholder 11,0 g citronsyre, 3,5 g magnesiumoxid, let og 10 mg natriumpicosulfat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 opløst brev om morgenen dagen før proceduren.
 • 1 opløst brev 6-8 timer senere.
 • Sidste dosis bør indtages 4-12 timer inden undersøgelsen, afhængig af lokal procedure.

 

Bemærk: 

 • Vedr. opløsning af pulver, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Der indtages ca. 2,5 dl klar væske (ikke kun vand) pr. time, så længe udrensningen foregår.
 • Klare væsker bør omfatte fx frugtjuice (uden frugtkød), læskedrikke, klar suppe, te, kaffe (uden mælk o.l.) og vand.
 • Tarmudrensningen bør ikke overstige 24 timer.
 • Der må ikke drikkes væske i mindst 2 timer før undersøgelse/operation.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. risiko for magnesiumforgiftning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Rhabdomyolyse
 • Hjerteinsufficiens
 • Svær dehydrering
 • Hypermagnesiæmi
 • Ventrikelretention
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær aktiv Crohns sygdom eller colitis ulcerosa
 • Toksisk megacolon
 • Ileus
 • Ascites
 • Akutte abdominalkirurgiske tilstande.

Forsigtighedsregler

 • Forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen
 • Hjertesygdom
 • Hypotension
 • Dehydrering
 • Gastro-intestinal obstruktion og svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Nyligt gennemgået gastro-intestinal kirurgi
 • Samtidig behandling med diuretika
 • Samtidig anvendelse af NSAID eller lægemidler, som kan inducere Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).
 • Behandlingen kan ændre absorptionen af anden oral medicin.
 • For at undgå forstyrrelser i væske- og elektrolytbalance er det vigtigt, at der under udrensningen også indtages andre klare væsker end vand.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning Diarré
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet Urticaria
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Bevidsthedssvækkelse, Epileptisk anfald, Tonisk-kloniske krampeanfald
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Hud og subkutane væv Hududslæt  (herunder urticaria, purpura, makulopapuløst hududslæt)
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Fækal inkontinens, Gastro-duodenale ulcera Proktalgi
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi

Interaktioner

 • Absorptionen af oralt indtagne lægemidler, fx p-piller, kan blive forsinket eller forhindret.
 • Visse lægemidler, fx tetracycliner, fluorquinoloner, jern og digoxin, kan danne chelat med magnesium og bør derfor indtages mindst 2 timer før eller mindst 6 timer efter det tarmudrensende middel.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er lav. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Magnesium: 

 

Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia: Hæmmet neuromuskulær overledning, respirationsdepression, CNS-depression, hypotension, bradykardi og hæmmet kardial overledning. 
Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l.
Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning. 

 

Natriumpicosulfat: 

 

Initialt dehydrering med tab af kalium og andre elektrolytter. Ved kronisk overdosering hypokaliæmi med metabolisk alkalose samt nyresten. 

 

Beskadigelse af nyretubuli er rapporteret ved kronisk misbrug af laksantia. 

Farmakodynamik

Natriumpicosulfat 

 • Virker direkte stimulerende på tarmmotorikken i colon.

Magnesiumcitrat 

 • Osmotisk virkende laksativ.

Virkningen indtræder efter 6-12 timer.  

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af oral opløsning 

 • Indholdet i 1 brev opløses i ca. 150 ml koldt postevand under omrøring i 2-3 minutter.
 • Brugsfærdig opløsning er uklar. 

    

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning bør anvendes umiddelbart

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) pulver til oral opløsning, breve 0,01+3,5+10,97g 452923
2 stk.
201,55 105,78

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

25.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...