Lactulose "MIP"

A06AD11
 
 

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 650 mg lactulose (disaccharid af galactose og fructose). 

Doseringsforslag

Obstipation 

 • Voksne og børn > 14 år. 15-30 ml i døgnet.
 • Børn 1-14 år. 5-15 ml/døgn fordelt på 1-2 doser.
 • Børn 5-12 mdr. 10 ml/døgn fordelt på 1-2 doser.
 • Børn < 5 mdr. 3-6 ml/døgn fordelt på 2 doser.


Hepatisk encefalopati, alle grader 

 • 30-50 ml 3 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • Der tilstræbes 3-4 afføringer af blød konsistens dgl.

 

Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis bør synkes på én gang og bør ikke holdes i munden i længere tid.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon
 • Galactoseintolerans.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved fructoseintolerans, arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose-/galactosemalabsorption.
 • Gastro-intestinal obstruktion.
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Høje doser (30-50 ml) 3 gange i døgnet kan øge insulinbehovet hos personer med diabetes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Diarré, Flatulens*, Meteorisme*
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser  (pga. diarré)**
Sjældne (0,01-0,1 %)
Metabolisme og ernæring Hypernatriæmi  (ved behandling af encefalopati)
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner*** Urticaria***
Hud og subkutane væv Hudkløe***, Hududslæt***

* Disse bivirkninger ses initialt pga. luftudvikling i tarmen. 

** Kronisk brug af ikke-justerede doser og misbrug kan også give diarré og forstyrrelser i elektrolytbalancen. 

*** Erfaring efter markedsføring. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lactulose "MIP" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lactulose "MIP" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Inducerer osmotisk væskeretentionen i colon, hvorved tarmperistaltikken fremmes.
 • Virkningen indtræder efter 2-3 dage.

 

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) oral opløsning 650 mg/ml
Lactulose "MIP"
040262
200 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 650 mg/ml
Lactulose "MIP"
040273
500 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 650 mg/ml
Lactulose "MIP"
040284
1000 ml
ikke fast pris

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...