Versatis®

N01BB02
 
 

Anvendelsesområder

Neuropatiske smerter efter infektion med herpes zoster. 

Dispenseringsform

Medicinsk plaster. 1 plaster indeholder 700 mg lidocain svarende til 50 mg pr. gram klæbelag. 

Doseringsforslag

Voksne. Påsættes det berørte område 1 gang dgl. Plastret skal sidde i højst 12 timer, hvorefter der skal gå endnu 12 timer, før et nyt plaster må påsættes. Der må højst anvendes 3 plastre på samme tid. 


Bemærk: 

 • Plastret kan klippes til, så det passer til behandlingsområdet.
 • Evt. hårvækst fjernes med saks - barbering bør undgås.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved øget risiko for systemisk optagelse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.
 • Må ikke appliceres på beskadiget hud.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved stærkt nedsat hjertefunktion.
 • Plastret må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af den høje totaldosis er den systemiske biotilgængelige mængde ikke ubetydelig i graviditetssammenhæng. Der nås dog ikke serumkoncentrationer, der giver anledning til systemisk effekt. For lidocain (uanset administrationsform) er der data for 960 eksponerede, heraf 320 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser, datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er omkring 3 % efter i.v. administration. Den systemiske biotilgængelighed hos et ammet barn vil være ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalanalgetikum af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes gennem huden. Ved maksimal dosering optages ca. 3 %.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
 • Plastret er 10 x 14 cm (140 cm2)
 • Plastret består af et klæbende lag indeholdende lidocain i en matrix.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 • Posen holdes tæt lukket efter åbning for at beskytte mod lys.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) plastre 700 mg 154218
30 stk. (6 x 5)
947,25 31,58
(B) plastre 700 mg  (2care4) 182277
30 stk. (6 x 5)
934,35 31,15
(B) plastre 700 mg  (Orifarm) 394267
30 stk. (6 x 5)
933,00 31,10

Foto og identifikation

Foto

Plastre  700 mg

Præg:
LIDOCAINE 5%
Farve: Hvid
Mål i mm: 140 x 100
Bemærk: Plastret kan klippes til og have anden form.
Versatis® 5%
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...