Instillagel®

N01BB52
 
 
Smøremiddel ved endoskopi og kateterisation tilsat lokalanalgetikum af amidtypen og desinfektionsmiddel.

Anvendelsesområder

Overfladeanalgesi ved endoskopiske undersøgelser. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 0,5 mg chlorhexidingluconat og 20 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Appliceres direkte på hud eller slimhinde. 

 

Uretralkateterisation 

Gel indføres i urethra et par min. før kateterisationen. Hos mænd er mængden min. 10 ml. Hos kvinder kendes den nødvendige mængde ikke. Desuden smøres endoskop/kateter med gelen. 

 

Dosering til børn 

 • Der bør højst anvendes 2,9 mg lidocainhydrochlorid (0,15 ml)/kg legemsvægt til børn 2-12 år.

Bemærk: 

 • Virkningen af chlorhexidin hæmmes af sæbe (inaktivering) samt af større mængder organisk materiale, som fx pus eller serum.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.
 • Må ikke anvendes til børn under 2 år.

 

Forsigtighedsregler

 • Efter lokal analgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for fejlsynkning.
 • Hvis risikoen for systemisk optag er forhøjet på grund af fx administrationsvej eller beskadigede slimhinder, tilrådes forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand og ved AV-blok.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion) Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Methæmoglobinæmi

Beskadigede slimhinder kan medføre øget systemisk optag og bivirkninger fra centralnervesystemet (svimmelhed, døsighed, indre uro, konfusion, tågesyn, talebesvær, eufori, kvalme, kramper, bevidstløshed og evt. respirationsdepression) samt i alvorlige tilfælde kardiovaskulære bivirkninger (bradykardi, overledningsblok og hypotension). 

Interaktioner

 • Propranolol, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lidocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Lokalanalgetisk virkning efter 0,5-2 minutter. Virkningsvarighed 0,5-2 timer.

Chlorhexidin 

 • Desinfektionsmiddel. Virksomt mod et bredt spektrum af gramnegative og grampositive vegetative bakterier. Virker ved at beskadige bakteriernes cellevæg og enzymsystem.
 • Baktericid virkning efter 1-10 minutter.

 

Farmakokinetik

Lidocain 

 • Absorberes i varierende grad fra hud og slimhinder afhængigt af applikationssted.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.

Chlorhexidin 

 • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Sprøjter med gel er til engangsbrug. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) gel 20 mg/g + 0,5 mg/g 553958
10 x 11 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...