Azyter

S01AA26
 
 

Anvendelsesområder

Conjunctivitis forårsaget af azithromycinfølsomme bakterier (fx Chlamydia trachomatis). 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 gram opløsning indeholder 15 mg azithromycin (som dihydrat). 

Doseringsforslag

1 dråbe i det afficerede øje 2 gange dgl. i 3 dage. 

  

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer.
  • Allergi over for makrolider.

Forsigtighedsregler

  • Bør ikke anvendes til profylaktisk behandling af bakteriel conjunctivitis hos nyfødte børn, da det hos nyfødte muligvis kan give pylorus stenose.
  • Patienten bør informeres om, at det ikke er nødvendigt at fortsætte med at anvende øjendråberne efter endt behandling på 3. dagen, selv om der stadig er tegn på bakteriel conjunctivitis.
  • Ved samtidig behandling med andre øjendråber bør der gå 15 minutter mellem hver instillation. Azyter bør anvendes til sidst. Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.

 

Bemærk: Ved gonoroisk øjeninfektion anses øjendråber for utilstrækkelige, og systemisk behandling vil være påkrævet. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag efter instillation  (kløe, brændende eller sviende fornemmelse)
Almindelige (1-10 %)
Øjne Sløret syn Øjenirritation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Conjunctivitis, Keratitis Konjunktival hyperæmi, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Tåreflåd, Øjenlågserytem, Øjenlågsødem
Immunsystemet Angioødem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Infantil hyperetrofisk pylorusstenose - IHPS
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Eksfoliativ dermatitis, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Begrænsede data indikerer, at azithromycin udskilles i brystmælk, men den lave dosis og lave systemiske tilgængelighed taget i betragtning er de doser barnet får ubetydelige. Derfor er amning mulig under behandlingen. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, endosis 15 mg/g 151737
6 stk.
109,10 18,18

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

05.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...