Ameluz

L01XD04
 
 

Antineoplastisk middel til lokalbehandling af aktiniske keratoser

Beregnet til påføring på huden inden fotodynamisk terapi (med rød lyskilde eller dagslys). 

Anvendelsesområder

 • Aktinisk keratose af mild til moderat intensitet i ansigt og hårbund (Olsen grad 1 til 2) og større områder med aktiniske keratoser og solskadet hud.
 • Superficiel og/eller nodulær basalcellekarcinom, hvor kirurgi ikke er mulig.

5-ALA bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til fotodynamisk terapi. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 78 mg 5-aminolevulinsyre (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Voksne. Gelen skal dække læsionerne eller hele området og ca. 5 mm af det omgivende område.
 • Applikation nær øjne, næsebor, mund, ører og slimhinder skal undgås.
 • Skal tørre i ca. 10 minutter, før en lystæt forbinding anlægges over behandlingsstedet.
 • Efter 3 timers inkubation fjernes forbindingen, og overskydende gel tørres af, hvorefter området belyses (enten med rød lyskilde eller dagslys). Det er vigtigt at sikre, at der gives den korrekte dosis lys.
  Lysdosen fastsættes ved hjælp af faktorer som lysfeltets størrelse, afstanden mellem lampe og hudoverflade og belysningstiden. Disse faktorer varierer efter lampetype. Behandling med dagslys må kun anvendes, hvis betingelserne er egnede til på komfortabel vis at være udendørs i 2 timer (i temperaturer på > 10 °C). Hvis det regner, må behandling med dagslys ikke anvendes. For yderligere information henvises til præparatets produktresumé.
 • Læsionerne skal revurderes efter 3 måneder, hvor eventuelle resterende læsioner kan genbehandles.

 

Bemærk: 

 • Påsmøring skal foregå iført handske eller med en spatel.
 • Under belysning skal patienten og sundhedspersonalet anvende egnede beskyttelsesbriller.

Kontraindikationer

 • Kendt fotodermatose med varierende patologi og hyppighed fx stofskiftesygdomme som aminoaciduri, idiopatiske eller immunologiske lidelser som polymorft lysudslæt, genetiske lidelser som xeroderma pigmentosum, og sygdomme, der fremskyndes eller forværres ved eksponering for sollys som lupus erythematosus eller pemphigus erythematosus.
 • Porfyri.
 • Allergi over for indholdsstoffer eller porfyriner.

Forsigtighedsregler

 • Al UV-behandling skal ophøre før behandling med 5-aminolevulinsyre.
 • Som en generel forsigtighedsregel må det behandlede læsionssted og den omgivende hud ikke udsættes for sollys i ca. 48 timer efter behandlingen.
 • Må ikke anvendes på blødende læsioner, på hudområder berørt af andre sygdomme eller på tatoveringer.
 • Gelen indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (bl.a. irritation, induration, erytem, hudkløe, smerter, paræstesier, eksfoliering, ødem og skorper)
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (vesikler, væskeudsivning, blødning, varme, hyperalgesi, erosion)
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn, Synstab Øjenlågsødem
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (misfarvning, hævelse, inflammation, inficeret eksem, overfølsomhed, sårdannelse)
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Dysæstesi, Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Nervøsitet
Hud og subkutane væv Purpura Tør hud, Vabler
Vaskulære sygdomme Ødemer Hedeture, Varmefølelse

Intensiteten af bivirkningerne afhænger af den type belysning, der anvendes til fotodynamisk behandling. Symptomerne er sædvanligvis lette eller moderate og varer 1-4 dage efter behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ameluz
 • Samtidig brug af lægemidler med kendt fototoksisk eller fotoallergisk potentiale som perikon, thiaziddiuretika, sulfonylurinstoffer, sulfonamider, quinoloner og tetracycliner kan forøge den fototoksiske reaktion på fotodynamisk behandling. 
 • Samtidig brug af andre topiske lægemidler skal undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Selv om den systemiske absorption er lav, frarådes anvendelse under graviditet som udgangspunkt  

Se også Antineoplastiske midler..  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering for barnet skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Metaboliseres til protoporphyrin IX, der er lysfølsomt og akkumuleres intracellulært i de behandlede keratoselæsioner. Protoporphyrin IX aktiveres ved belysning, hvorved der dannes reaktive oxygenarter, som forårsager skade på cellulære komponenter og ødelægger målcellerne. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 12 uger opbevaret i køleskab (2-8°C) med tuben tæt tillukket.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Dermatolog) gel 78 mg/g 484974
2 g (Nordic Prime)
Udgået 07-08-2023
(NBS) (Dermatolog) gel 78 mg/g 498553
2 g (2care4)
Udgået 01-05-2023
(NBS) (Dermatolog) gel 78 mg/g 590998
2 g
1.485,35 742,68

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...