Methylthioniniumchlorid Proveblue

V03AB17
 
 

Antidot til behandling af forgiftning med methæmoglobindannende stoffer. 

Anvendelsesområder

Akut symptomatisk behandling af methæmoglobinæmi fremkaldt af lægemidler og kemiske stoffer. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg methylthioniniumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 3 mdr. 1-2 mg/kg legemsvægt. 

Børn < 3 mdr. 0,3-0,5 mg/kg legemsvægt. 

Gives som i.v. injektion over 5 minutter. Dosis kan gentages efter 1 time. Den samlede behandlingsdosis bør ikke overstige 7 mg/kg legemsvægt. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

  • GFR 0-60 ml/min.

    Voksne og børn > 3 mdr: Forsigtighed og evt. dosisreduktion til < 1 mg/kg pga. begrænset erfaring.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

  • Glucose-6-phosphat-dehydrogenasemangel pga. risiko for hæmolytisk anæmi
  • NADPH-reduktasemangel
  • Methæmoglobinæmi fremkaldt af natriumnitrit eller chlorat.

Forsigtighedsregler

Ekg og blodtryk monitoreres under og efter behandling.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Afasi, Paræstesier, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi, Methæmoglobinæmi
Hjerte Arytmier Takykardi
Øjne Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi Feber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Undersøgelser Forhøjet bilirubin  (kun observeret ved spædbørn)
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension

Methylthioniniumchlorid farver urin og afføring blågrøn og huden blå (vanskeliggør diagnosticering af cyanose). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Methylthioniniumchlorid Proveblue

Methylthioniniumchlorid bør ikke anvendes ved samtidig behandling med serotonerge midler. Kan anvendelse ikke undgås, bør gives lavest mulige dosis, og patienten skal observeres nøje for CNS-påvirkning i 4 timer efter indgiften. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Bør kun anvendes ved alvorlig toksisk methæmoglobinæmi. Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Amning bør seponeres i 6 dage efter behandling med methylthioniniumchlorid. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Methylthioniniumchlorid Proveblue påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Methylthioniniumchlorid Proveblue påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Methylthioniniumchlorid fremskynder omdannelsen af methæmoglobin til hæmoglobin. 

Farmakokinetik

  • Efter i.v. indgift optages methylthioniniumchlorid hurtigt i vævene.
  • Udskilles overvejende gennem nyrerne, hovedsageligt som leucomethylthioniniumchlorid.
  • Plasmahalveringstid ca. 18 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-4,5 

 

Tilberedning 

Injektionsvæsken er hypotonisk og kan fortyndes med 50 ml isotonisk glucose-infusionsvæske for at undgå lokale smerter.  

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Methylthioniniumchl. Proveblue
467153
5 x 2 ml
2.158,15 215,82
(BEGR) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Methylthioniniumchl. Proveblue
413220
5 x 10 ml
2.528,50 50,57
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...