Aprokam

S01AA27
 
 

Middel til profylaktisk antibiotikabehandling ved kataraktoperation. Cefalosporin. 

Anvendelsesområder

Profylaktisk mod postoperativ endophthalmitis ved kataraktoperation

 

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det hensigtsmæssige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Katarakt operation er dog undtaget denne anbefaling, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler intrakameral injektion af 1 mg ved operationens afslutning, se Sundhedsstyrelsen (Behandling af aldersbetinget grå stær)

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 mg (0,1 ml) injiceres langsomt i øjets forreste kammer (intrakameralt) i det opererede øje ved afslutningen af kataraktoperationen. 

 

Bemærk: 

  • Hætteglasset er kun til éngangsbrug.
  • Der må kun anvendes ét hætteglas til hver patient.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne eller andre cefalosporiner. 

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed ved allergi over for penicilliner eller andre β-laktamantibiotika pga. krydsreaktioner.
  • Hos patienter med risiko for infektioner med resistente stammer fx MRSA (methicillin-resistent Staphylococcus aureus) bør alternativ profylakse overvejes.
  • Cornea endotel toksicitet kan ikke udelukkes.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Maculaødem.

Interaktioner

Ingen kendt inkompatibilitet med andre midler anvendt ved kataraktoperation. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Forgiftning

Intrakameral indgift af ikke korrekt fortyndet cefalosporin har resulteret i okulær toksicitet herunder corneaødem, forhøjet intraokulært tryk, tab af corneaendotelceller samt ændring i elektroretinografi. En del af de pågældende patienter fik permanent og alvorligt synstab. 

Farmakodynamik

Hæmmer syntesen i bakteriens cellevæg efter binding til penicillinbindende proteiner. Dette medfører bakteriel cellelyse og -død. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ikke undersøgt, men forventes at være ubetydelig. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

0,1 ml brugsfærdig injektionsvæske indeholder 1 mg cefuroxim. 

 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet i et hætteglas opløses i 5 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys. 

Brugsfærdig injektionsvæske anvendes umiddelbart og må ikke genbruges. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 50 mg 405247
10 stk.
521,20

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...