Xylometazolin "Teva"

R01AA07
 
 
Sympatomimetisk middel med α-receptorstimulerende virkning til lokal brug på slimhinder.

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg xylometazolinhydrochlorid. (1 pust svarer til ca. 90 mikrogram xylometazolinhydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 10 år 

1-2 pust i hvert næsebor højst 3 gange dgl. i højst 10 dage. 

  

Bemærk: 

Bør ikke gives til børn under 10 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Glaukom med snæver kammervinkel (anfald af regnbuesyn, tågesyn).
 • Postoperativt efter transnasale eller transorale indgreb med blotlæggelse af dura mater.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • hypertension
 • hjerteinsufficiens
 • forlænget QT-interval (øget risiko for alvorlige ventrikulære arytmier)
 • diabetes mellitus
 • fæokromocytom
 • forstørret prostata
 • tyrotoksikose.

Midlerne bør ikke anvendes i mere end 10 dage. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation, Nysen, Tørhed i næsen
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Rhinitis medicamentosa
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Psykiske forstyrrelser Rastløshed, Søvnløshed

Tilstoppet næse ses især efter hyppig eller langvarig brug. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Xylometazolin "Teva"

Ved samtidig anvendelse af MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva bør udvises forsigtighed. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede (inklusive data for det næsten identiske oxymetazolin) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Kan ved overdosering nedsætte blodgennemstrømning i uterus. Må ikke anvendes ved tegn på uteroplacental insufficiens. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Adrenergikum. Virker lokalt vasokonstriktorisk gennem stimulering af α-receptorerne og dermed detumescerende på slimhinder i næse og bihuler. Ringe risiko for effekt på hjerte og CNS.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og varer 10-12 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) næsespray, opløsning 1 mg/ml 195873
10 ml
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, opløsning  1 mg/ml

Mål i mm: 24 x 100
Foto: Uden prop
Xylometazolin Teva 1 mg/ml
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...