Gelaspan

B05AA06
 
 

Anvendelsesområder

Plasmasubstitution ved hypovolæmi og shock. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 liter indeholder : 

 • 40 g succinyleret gelatine
 • 5,55 g natriumchlorid
 • 3,27 g natriumacetattrihydrat
 • 0,30 g kaliumchlorid
 • 0,15 g calciumchloridtrihydrat
 • 0,20 g magnesiumchloridhexahydrat.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt afhængig af den kliniske tilstand. 
 • Sædvanligvis 500 ml i.v. indgivet over mindst 1 time. 
 • I alvorlige akutte situationer over 5-10 min.


Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Kontraindiceret ved akut oligurisk nyresvigt.
  • Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Overhydrering
 • Hyperkaliæmi
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Overfølsomhed over for gelatine eller galactose-α-1,3-galactose
 • Kendt allergi over for rødt kød.

Forsigtighedsregler

 • Børn
 • Ældre
 • Allergiske sygdomme
 • Koagulationsforstyrrelser
 • Hypernatriæmi
 • Inkompenseret hjertesygdom
 • Pga. risikoen for anafylaktiske reaktioner bør de første 10-20 ml infunderes under nøje observation af patienten.
 • Evt. blodprøver bør tages før infusionen, da der er risiko for falskt forhøjet blodsænkning, urins specifikke gravitet og ikke-specifikke proteinbestemmelser.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypotension.
 • Succinyleret gelatine kan forårsage både histaminrelaterede og ikke-histaminrelaterede anafylaktiske reaktioner, som kan være livstruende.
 • Profylaktisk forbehandling med antihistaminer (H1- og H2-blokkere) kan mindske risikoen for reaktioner.
 • Nyre- og koagulationspåvirkning forekommer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Gelatinemolekylet er dog meget stort, og det er usandsynligt, at det passerer placenta i klinisk betydende omfang.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af plasma expanders medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Ekspanderer plasmavolumenet. Den volumenekspanderende effekt varer i 4-5 timer.  

Farmakokinetik

Gelatine udskilles primært uomdannet gennem nyrerne.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytter Indhold/l
Natrium 151 mmol
Chlorid 103 mmo
Kalium 4 mmol
Calcium 1 mmol
Magnesium 1 mmol
Acetat 24 mmol
Øvrige oplysninger Egenskaber
Middelmolekylevægt (gelatine) 26.500 Dalton
Osmolaritet 284 mosmol/l
pH 7,1-7,7

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke gives i samme administrationssæt som blod. 
 • Bør ikke blandes med andre farmaka.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 4 % 431421
20 x 500 ml
2.874,95

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...