Entyvio

L04AA33
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Fremstillet ved rekombinant DNA-teknik. 

Anvendelsesområder

 • Moderat/svær aktiv colitis ulcerosa
 • Moderat/svær aktiv Crohns sygdom.

  

Anvendes til voksne med utilstrækkelig/mistet effekt af eller intolerans over for konventionel behandling eller en TNF-hæmmer. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg vedolizumab. 

Doseringsforslag

Colitis ulcerosa 

 • Voksne. 300 mg i.v. i uge 0, 2 og 6 samt derefter hver 8. uge.
 • Ved manglende effekt i uge 10 bør fortsat behandling genovervejes.
 • Ved aftagende effekt eller ved genoptaget behandling kan dosisintervallet evt. ændres til hver 4. uge.
 • Ved effekt kan glukokortikoidbehandling nedtrappes eller seponeres.

Crohns sygdom 

 • Voksne. 300 mg i.v. i uge 0, 2 og 6 samt derefter hver 8. uge.
 • Ved manglende effekt i uge 10 kan gives en ekstra dosis i uge 10. Fra uge 14 fortsættes med 300 mg hver 8. uge.
 • Ved manglende effekt i uge 14 bør vedolizumab seponeres.
 • Ved aftagende effekt eller ved genoptaget behandling kan dosisintervallet evt. ændres til hver 4. uge.
 • Ved effekt kan glukokortikoidbehandling nedtrappes eller seponeres.

Bemærk: 

 • Gives som i.v. infusion over 30 minutter.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktive, alvorlige infektioner, fx:
  • Tuberkulose
  • Sepsis
  • Cytomegalovirus
  • Listeriose 
  • Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
  • HIV.

Forsigtighedsregler

 • Monitorering for tegn og symptomer på akutte overfølsomhedsreaktioner i:
  • ca. 2 timer efter 1. og 2. infusion
  • ca. 1 time efter alle efterfølgende infusioner.
 • Potentielt øget risiko for opportunistiske infektioner eller infektioner, som tarmen er beskyttelsesbarriere mod.
 • Screening for tuberkulose før behandlingsstart:
  • Latent tuberkulose skal behandles før behandling med vedolizumab.
 • Monitorering for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Ved mistanke om PML, seponeres vedolizumab.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Rhinitis.
Artralgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Influenzalignende symptomer, Kuldegysninger, Træthed.
Anal irritation, Analabsces, Dyspepsi, Flatulens, Gastroenteritis, Hæmorideblødning, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Smerter i mund og svælg.
Hoste, Hypertension, Nasal tilstopning, Pharyngitis, Sinuitis.
Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter.
Paræstesier.
Acne, Eksem, Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens*.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral candidiasis.
Folliculitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Pneumoni.
Herpes zoster.
Anafylaktisk reaktion.
Sløret syn.

*Øget svedtendens forekommer om natten. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 4516

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

 • Immunsuppressivt middel
 • Humaniseret IgG1 monoklonalt antistof, der binder sig specifikt til α4β7- integrin
 • Tarm-selektiv integrin-antagonist uden identificeret systemisk immunsuppressiv aktivitet.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 0,07 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 25 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes 4,8 ml sterilt vand jf. medfølgende brugsvejledning.
 • Hætteglasset bevæges forsigtigt i mindst 15 sekunder.
 • Lad derefter hætteglasset stå i 20 minutter evt. yderligere 10 minutter for at få alt pulver opløst.
 • Vend hætteglasset på hovedet 3 gange inden videre fortynding.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

 

Tilberedning af brugsfærdig infusionsvæske 

 • 5 ml koncentrat til infusionsvæske (indeholder 300 mg) tilsættes 250 ml istotonisk natriumchlorid-infusionsvsæke.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke tilsættes andre lægemidler.

 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Kun til éngangsbrug.
 • Koncentrat til infusionsvæske kan opbevares i højst 8 timer i køleskab (2-8ºC). Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 12 timer ved stuetemperatur (20-25ºC) eller højst 24 timer i køleskab (2-8ºC). Må ikke fryses.
 • Den samlede holdbarhedstid for koncentrat og brugsfærdig infusionsvæske må ikke overstige 12 timer ved stuetemperatur (20-25ºC) eller 24 timer i køleskab (2-8ºC).

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg 431978
1 stk.
24.707,80 444,74

Referencer

4516 Moens A1, van Hoeve K, Humblet E et al Outcome of Pregnancies in Female Patients With Inflammatory Bowel Diseases Treated With Vedolizumab J Crohns Colitis 2019 13(1) 12-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30281093

 
 

Revisionsdato

2019-06-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...