NexoBrid

D03BA03
 
 

Middel til fjernelse af sårskorpen ved alvorlige forbrændinger. 

Anvendelsesområder

Fjernelse af sårskorpen hos voksne med dybe termiske forbrændinger af delvis eller fuld tykkelse. 

Bemærk: 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger på specialiserede brandsårsafdelinger. 

Dispenseringsform

Pulver og gel til gel. 1 hætteglas indeholder 5 g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2 g pulver i 20 g gel appliceres på et brandsårsområde på 100 cm2.
 • Appliceres på maksimalt 15 % af det samlede legemsoverfladeareal.
 • Gelen skal have kontakt med brandsåret i 4 timer.
 • Brandsåret renses grundigt, og det overfladiske keratinlag/blærer fra såret fjernes før behandlingen, da keratin forhindrer gelen i at få direkte kontakt med såret og dermed udøve sin virkning.
 • For yderligere information vedrørende forberedelse af patienten, applikation af gelen samt efterfølgende fjernelse og sårpleje henvises til produktresumé hos Sundhedsstyrelsen.
 • Begrænset information om brugen på områder, hvor der er sårskorpe tilbage efter den første applikation. En anden og efterfølgende applikation anbefales ikke.

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af forbrændinger i ansigtet.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, ananas eller papaya (papain) eller over for hjælpestofferne. 

Forsigtighedsregler

Bør ikke anvendes til: 

 • penetrerende brandsår, hvor fremmedlegemer (fx implantater, pacemakers og shunts) kan blive eksponeret i løbet af debrideringen.
 • vitale strukturer (fx større kar, øjne). Øjnene skal beskyttes under behandling af ansigtsforbrændinger med en klæbende barriere af petroleumssalve.
 • kemiske brandsår.
 • sår, der er forurenet med radioaktive eller andre farlige stoffer, for at undgå uforudsete reaktioner med præparatet og en øget risiko for at sprede det skadelige stof.

 

Gelen bør desuden anvendes med forsigtighed: 

 • til patienter med hjerte-/lungesygdom
 • i perianale og genitale områder.
 • ved elektriske forbrændinger.

 

Udover rutinemæssig overvågning af brandsårspatienter skal patienter i behandling med lægemidlet overvåges for: 

 • Forhøjet legemstemperatur.
 • Tegn på lokale og systemiske inflammatoriske og infektiøse processer.
 • Tilstande, der kan forårsages eller forværres af analgetisk præmedicinering (fx ventrikelretention, kvalme og risiko for pludselig opkastning, obstipation) eller profylakse med antibiotika (fx diarré).
 • Tegn på lokale eller systemiske allergiske reaktioner.
 • Tegn på koagulationsforstyrrelser, som kan påvirke hæmostasen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet  (bl.a. smerter)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
 • Der er ligeledes blevet rapporteret om mistænkt sensibilisering efter oral eksponering og efter gentagen luftvejseksponering på arbejdspladsen.
 • Krydssensibilisering mellem bromelain og papain samt latexproteiner (latex-frugt-syndrom), bigift og pollen fra oliventræer er blevet rapporteret i litteraturen.

Interaktioner

Anden medicin sammen med NexoBrid

Der er ikke udført interaktionsstudier med dette lægemiddel.  

 

Absorberet gel er en hæmmer af CYP2C8 og CYP2C9. Det bør tages i betragtning, hvis lægemidlet anvendes til patienter, der får CYP2C8-substrater (fx amiodaron, chloroquin, fluvastatin, paclitaxel, pioglitazon, repaglinid samt sorafenib) og CYP2C9-substrater (fx ibuprofen, glipizid, losartan, celecoxib, warfarin og phenytoin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Studier af bromelain indtaget oralt har vist påvirkning af fibrinolysen, forstærkning af ACE-hæmmeres hypotensive effekt samt en potensering af bl.a. benzodiazepiner, anæstetika og antidepressivas sløvende virkning. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Blandingen af enzymer opløser sårskorper i brandsår. De specifikke komponenter, der er ansvarlige for denne virkning, er ikke blevet identificeret. Det primære indholdsstof er bromelain fra ananasstammen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad fra brandsår.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Gelen tilberedes jf. medfølgende brugsvejledning. 
 • Se også brugsvejledning/produktresumé vedr. applikation m.m.
 • Pulveret må ikke indåndes, da det kan medføre akutte allergiske reaktioner.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Opbevares lodret for at holde gelen i bunden af flasken.
 • Brugsfærdig gel skal anvendes umiddelbart (i løbet af højst 15 minutter).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og gel til gel 5 g 172192
5 g
10.830,35 2.166,07
 
 

Revisionsdato

06.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...