Saxenda®

A10BJ02
 
 

Middel mod adipositas og overvægt. 

Anvendelsesområder

Til vægtkontrol som supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet hos voksne med: 

eller 

 

Liraglutid bør seponeres efter 12 ugers behandling med en dosis på 3 mg daglig, hvis patienten ikke har tabt mindst 5 % af den initiale legemsvægt. 

 

Beregn BMI her:  

Beregning af Body Mass Index (BMI) 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.  

 • 1 ml indeholder 6 mg liraglutid.
 • Hver pen indeholder i alt 3 ml injektionsvæske.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 0,6 mg s.c. 1 gang dgl. i mindst 1 uge.
 • Derefter øges dosis med stigninger á 0,6 mg med mindst 1 uges interval.
 • Højst 3 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Bør injiceres på cirka samme tidspunkt hver dag.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med forsigtighed til/ved:
  • Hos patienter med type 2-diabetes kan risikoen for hypoglykæmi mindskes ved at:
   • Reducere dosis af sulfonylurinstof
   • Reducere dosis af insulin
  • Dehydrering i relation til bivirkninger i mave-tarmkanalen. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel
  • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Der er rapporteret om thyroidea-relaterede bivirkninger som struma, især hos patienter med allerede eksisterende thyroideasygdom. Anvendes derfor med forsigtighed hos patienter med thyroidea-relateret sygdom.
 • På grund af manglende erfaring bør liraglutid ikke anvendes til/ved:
  • Børn < 18 år
  • Ældre > 75 år
  • Behandling med andre midler til vægtkontrol
  • Patienter med adipositas:
   • Som skyldes endokrin sygdom eller spiseforstyrrelse
   • Som er i behandling med et lægemiddel, der kan forårsage vægtøgning
  • Kongestiv hjerteinsufficiens i NYHA-klasse IV
  • Diabetisk gastroparese
  • Inflammatorisk tarmsygdom.
 • Patienten skal informeres om symptomer på:
  • Akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal liraglutid seponeres, og ved bekræftet akut pancreatitis må behandlingen ikke genoptages
  • Galdesten og cholecystitis. Kan medføre indlæggelse og cholecystektomi
  • Øget hjertefrekvens. Ved klinisk relevant vedvarende stigning i hjertefrekvens i hvile skal liraglutid seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Svimmelhed**, Træthed.
Galdesten.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hypoglykæmi*.
Søvnløshed**.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Cholecystitis.
Dehydrering.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.

* Set hos patienter uden type 2-diabetes 

**Set især de første 3 måneder af behandlingen 

Interaktioner

 • Liraglutid bør ikke anvendes sammen med en anden GLP-1-receptoragonist.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • GLP-1-receptoragonist.
 • Øger mæthedsfornemmelse, hvorved sult og behov for fødeindtagelse reduceres.
 • Nedsætter herved legemsvægt, især kropsfedtmasse.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 55 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 8-12 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,2-0,25 l/kg.
 • Metaboliseres på samme måde som andre store proteiner.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

pH 8,15.  

   

Holdbarhed  

 • Penne, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares højst 1 måned ved stuetemperatur (under 30°C) eller i køleskab (2-8°C).
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.

  

 • Bemærk:
  Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 131577
5 x 3 ml (Orifarm)
2.075,65 34,59
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 164108
5 x 3 ml (Abacus)
2.084,35 34,74
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 395175
5 x 3 ml
2.548,15 42,47
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 439932
5 x 3 ml (Paranova)
2.085,45 34,76
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 575140
5 x 3 ml (2care4)
2.088,20 34,80

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  6 mg/ml

Farve: Lilla
Mål i mm: 19 x 156
Saxenda® 6 mg/ml inj. væske i pen
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Saxenda® 6 mg/ml inj. væske i pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...