Saxenda®

A10BJ02
 
 

Middel mod svær overvægt og overvægt. 

Anvendelsesområder

Voksne

Til vægtkontrol som supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet ved:  

eller 

Liraglutid bør seponeres efter 12 ugers behandling med en dosis på 3 mg daglig, hvis patienten ikke har tabt mindst 5 % af den initiale legemsvægt.  

 

Unge ≥ 12 år

Til vægttab som supplement til en sund kost og øget fysisk aktivitet ved  

 • Adipositas (svarende til Start-BMI ≥ 30 kg/m² for voksne og legemsvægt > 60 kg).

Liraglutid bør seponeres efter 12 ugers behandling med en dosis på 3 mg daglig, hvis patienten ikke har tabt mindst 4 % af sin BMI eller BMI z-score. Se tabel 1 i produktresumé.  

 

Beregn BMI her:  

Beregning af Body Mass Index (BMI) 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.  

 • 1 ml indeholder 6 mg liraglutid.
 • Hver pen indeholder i alt 3 ml injektionsvæske.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 0,6 mg s.c. 1 gang dgl. i mindst 1 uge.
 • Derefter øges dosis med stigninger á 0,6 mg med mindst 1 uges interval.
 • Højst 3 mg dgl.

 

Unge ≥ 12 år 

 • Initialt 0,6 mg s.c. 1 gang dgl. i mindst 1 uge.
 • Derefter øges dosis med stigninger á 0,6 mg med mindst 1 uges interval til 3 mg dgl. eller derunder svarende til højst tolererede dosis.
 • Højst 3 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Bør injiceres på cirka samme tidspunkt hver dag.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med forsigtighed til/ved:
  • Hos patienter med type 2-diabetes kan risikoen for hypoglykæmi mindskes ved at:
   • Reducere dosis af sulfonylurinstof
   • Reducere dosis af insulin
  • Dehydrering i relation til bivirkninger i mave-tarmkanalen. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel
  • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Der er rapporteret om thyroidea-relaterede bivirkninger som struma, især hos patienter med allerede eksisterende thyroideasygdom. Anvendes derfor med forsigtighed hos patienter med thyroidea-relateret sygdom.
 • På grund af manglende erfaring bør liraglutid ikke anvendes til/ved:
  • Børn < 18 år
  • Ældre > 75 år
  • Behandling med andre midler til vægtkontrol
  • Patienter med svær overvægt:
   • Som skyldes endokrin sygdom eller spiseforstyrrelse
   • Som er i behandling med et lægemiddel, der kan forårsage vægtøgning
  • Kongestiv hjerteinsufficiens i NYHA-klasse IV
  • Diabetisk gastroparese
  • Inflammatorisk tarmsygdom.
 • Patienten skal informeres om symptomer på:
  • Akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal liraglutid seponeres, og ved bekræftet akut pancreatitis må behandlingen ikke genoptages
  • Galdesten og cholecystitis. Kan medføre indlæggelse og cholecystektomi
  • Øget hjertefrekvens. Ved klinisk relevant vedvarende stigning i hjertefrekvens i hvile skal liraglutid seponeres.
 • Der er set klinisk signifikant hypoglykæmi hos unge ≥ 12 år. Patienten bør informeres om symptomer på og håndtering af hypoglykæmi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning*.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Galdesten.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hypoglykæmi**.
Søvnløshed***.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancreatitis.
Cholecystitis.
Dehydrering.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.

* Opkastning ses dobbelt så ofte hos unge ≥ 12 år som hos voksne. 

** Set hos patienter uden type 2-diabetes. Vedr. unge ≥ 12 år, se Forsigtighedsregler. 

*** Set især de første 3 måneder af behandlingen. 

Interaktioner

 • Liraglutid bør ikke anvendes sammen med en anden GLP-1-receptoragonist.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • GLP-1-receptoragonist.
 • Øger mæthedsfornemmelse, hvorved sult og behov for fødeindtagelse reduceres.
 • Nedsætter herved legemsvægt, især kropsfedtmasse.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 55 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 8-12 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,2-0,25 l/kg.
 • Metaboliseres på samme måde som andre store proteiner.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

pH 8,15.  

   

Holdbarhed  

 • Penne, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares højst 1 måned ved stuetemperatur (under 30°C) eller i køleskab (2-8°C).
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.

  

 • Bemærk:
  Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 466374
3 x 3 ml
1.535,60 170,62 42,66
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 131577
5 x 3 ml (Orifarm)
2.465,90 164,39 41,10
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 164108
5 x 3 ml (Abacus)
2.479,50 165,30 41,33
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 395175
5 x 3 ml
2.548,15 169,88 42,47
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 439932
5 x 3 ml (Paranova)
2.497,00 166,47 41,62
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 575140
5 x 3 ml (2care4)
2.467,40 164,49 41,12

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  6 mg/ml

Farve: Lilla
Mål i mm: 19 x 156
Saxenda® 6 mg/ml inj. væske i pen
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Saxenda® 6 mg/ml inj. væske i pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...