Cefepim "MIP"

J01DE01
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefepimfølsomme bakterier, fx: 

 

 • Voksne og børn > 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • Komplicerede intraabdominale infektioner
  • Komplicerede urinvejsinfektioner
  • Peritonitis ved CAPD-dialyse
  • Pneumoni.
 • Voksne
  • Akutte galdevejsinfektioner.
 • Børn > 2 mdr. med legemsvægt ≤ 40 kg
  • Bakteriel meningitis
  • Febril neutropeni
  • Komplicerede urinvejsinfektioner
  • Pneumoni.

 

Bør kombineres med andre antibakterielle midler, fx aminoglykosid, ved høj risiko for alvorlige infektioner, fx efter nylig knoglemarvstransplantation. 

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 2 g cefepim (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

0,  

Alder/vægt  

Infektion  

Dosering  

Voksne og børn 

med legemsvægt > 40 kg 

(> ca. 12 år) 

 • Akutte galdevejsinfektioner
 • Bakteriæmi
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

2 g i.v. 

hver 12. time 

 • Febril neutropeni
 • Komplicerede intraabdominale infektioner

2 g i.v. 

hver 8. time 

Børn > 2 mdr. 

med legemsvægt ≤ 40 kg 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

50 mg/kg i.v. 

hver 8.-12. time i 10 dage 

 • Bakteriel meningitis
 • Bakteriæmi
 • Febril neutropeni

50 mg/kg i.v. 

hver 8. time i 7-10 dage 

Børn 1-2 mdr. 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

30 mg/kg i.v. 

hver 8.-12. time i 10 dage 

 • Bakteriel meningitis
 • Bakteriæmi
 • Febril neutropeni

30 mg/kg i.v. 

hver 8. time i 7-10 dage 

 

Indgivelse 

 

Behandlingsvarighed 

 • 7-14 dage.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Alder/vægt  

  Infektion  

  Dosering i.v.  

   

   

  GFR 30-50 ml/min. 

  GFR 10-30 ml/min. 

  GFR < 10 ml/min. 

  Voksne og børn
  > 40 kg
   

  Alvorlig 

  2 g 

  hver 24. time 

  1 g 

  hver 24. time 

  0,5 g 

  hver 24. time 

  Meget alvorlig 

  2 g 

  hver 12. time 

  2 g 

  hver 24. time 

  1 g 

  hver 24. time 

  Børn > 2 mdr.
  ≤ 40 kg
   

  Alvorlig 

  50 mg/kg 

  hver 24. time 

  25 mg/kg 

  hver 24. time 

  12,5 mg/kg 

  hver 24. time 

  Meget alvorlig 

  50 mg/kg 

  hver 12. time  

  50 mg/kg 

  hver 24. time  

  25 mg/kg 

  hver 24. time  

  Børn 1-2 mdr. 

  Alvorlig 

  30 mg/kg 

  hver 24. time 

  15 mg/kg 

  hver 24. time 

  7,5 mg/kg 

  hver 24. time 

  Meget alvorlig 

  30 mg/kg 

  hver 12. time 

  30 mg/kg 

  hver 24. time 

  15 mg/kg 

  hver 24. time 

  Hæmodialyse 

   

  • Initialdosis 0,5 g dgl., dog 1 g dgl. ved febril neutropeni.
  • På dialysedage indgives cefepim efter afsluttet dialyse.

  CAPD 

   

  • Alvorlig infektion: 1 g hver 48. time.
  • Meget alvorlig infektion: 2 g hver 48. time

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Cefepim giver falsk positivt analyseresultat for glucose i urinen. Derfor anbefales glucose-oxidase-metoden.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Positiv Coombs' test.
Almindelige (1-10%) Anæmi, Eosinofili.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget prothrombintid.
Diarré.
Flebitis ved indstiksstedet, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Colitis, Oral candidiasis, Pseudomembranøs colitis.
Erytem.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Vaginitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Candidiasis.
Dyspnø.
Kramper.
Paræstesier.
Svimmelhed.
Ikke kendt Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Blødning, Hæmolytisk anæmi.
Bevidsthedstab, Encefalopati, Koma, Myokloni.
Erythema multiforme.
Hallucinationer, Konfusion.
Nyresvigt.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen specifikke data for cefepim. Cefalosporiner udskilles typisk i lav mængde i modermælken, og bivirkninger er typisk milde og sjældne. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefepim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier, fx:
    • Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme)
    • Streptococcus pneumoniae (inkl. penicillinresistente stammer)
    • Streptococcus pyogenes
   • Gramnegative bakterier, fx:
    • Citrobacter freundii
    • Enterobacter aerogenes
    • Escherischia coli
    • Haemophilus influenzae
    • Klebsiella pneumoniae
    • Klebsiella oxytoca
    • Moraxella catarrhalis
    • Morganella morganii
    • Proteus mirabilis
    • Proteus vulgaris
    • Serratia liquefaciens
    • Serratia marcescens.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-7 efter opløsning. 

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 g eller 2 g pulver opløses i 10 ml sterilt vand, isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske under forsigtig rystning af hætteglasset.
 • Brugsfærdig injektionsvæske gives som langsom i.v. injektion over 3-5 minutter, enten direkte i en vene eller direkte i kanylen på et infusionssystem med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Tilberedning af injektionsvæske, se ovenfor.
 • Beregnet mængde injektionsvæske overføres til isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 40-50 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske gives som i.v. infusion over ca. 30 minutter.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun blandes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 2 timer ved 25°C og 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Cefepimpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 gpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2 g

Hjælpestoffer

Andre:
L-Arginin : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 036133
10 stk.
1.274,55 509,82
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 450418
10 stk.
2.458,75 491,75
 
 

Revisionsdato

11.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...