Cefepim "MIP"

J01DE01
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefepimfølsomme bakterier, fx: 

 

 • Voksne og børn > 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • Komplicerede intraabdominale infektioner
  • Komplicerede urinvejsinfektioner
  • Peritonitis ved CAPD-dialyse
  • Pneumoni.
 • Voksne
  • Akutte galdevejsinfektioner.
 • Børn > 2 mdr. med legemsvægt ≤ 40 kg
  • Bakteriel meningitis
  • Febril neutropeni
  • Komplicerede urinvejsinfektioner
  • Pneumoni.

 

Bør kombineres med andre antibakterielle midler, fx aminoglykosid, ved høj risiko for alvorlige infektioner, fx efter nylig knoglemarvstransplantation. 

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 2 g cefepim (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Alder/vægt  

Infektion  

Dosering  

Voksne og børn 

med legemsvægt > 40 kg 

(> ca. 12 år) 

 • Akutte galdevejsinfektioner
 • Bakteriæmi
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

2 g i.v. 

hver 12. time 

 • Febril neutropeni
 • Komplicerede intraabdominale infektioner

2 g i.v. 

hver 8. time 

Børn > 2 mdr. 

med legemsvægt ≤ 40 kg 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

50 mg/kg i.v. 

hver 8.-12. time i 10 dage 

 • Bakteriel meningitis
 • Bakteriæmi
 • Febril neutropeni

50 mg/kg i.v. 

hver 8. time i 7-10 dage 

Børn 1-2 mdr. 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

30 mg/kg i.v. 

hver 8.-12. time i 10 dage 

 • Bakteriel meningitis
 • Bakteriæmi
 • Febril neutropeni

30 mg/kg i.v. 

hver 8. time i 7-10 dage 

 

Indgivelse 

 

Behandlingsvarighed 

 • 7-14 dage.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Alder/vægt  

  Infektion  

  Dosering i.v.  

   

   

  GFR 30-50 ml/min. 

  GFR 10-30 ml/min. 

  GFR < 10 ml/min. 

  Voksne og børn
  > 40 kg
   

  Alvorlig 

  2 g 

  hver 24. time 

  1 g 

  hver 24. time 

  0,5 g 

  hver 24. time 

  Meget alvorlig 

  2 g 

  hver 12. time 

  2 g 

  hver 24. time 

  1 g 

  hver 24. time 

  Børn > 2 mdr.
  ≤ 40 kg
   

  Alvorlig 

  50 mg/kg 

  hver 24. time 

  25 mg/kg 

  hver 24. time 

  12,5 mg/kg 

  hver 24. time 

  Meget alvorlig 

  50 mg/kg 

  hver 12. time  

  50 mg/kg 

  hver 24. time  

  25 mg/kg 

  hver 24. time  

  Børn 1-2 mdr. 

  Alvorlig 

  30 mg/kg 

  hver 24. time 

  15 mg/kg 

  hver 24. time 

  7,5 mg/kg 

  hver 24. time 

  Meget alvorlig 

  30 mg/kg 

  hver 12. time 

  30 mg/kg 

  hver 24. time 

  15 mg/kg 

  hver 24. time 

  Hæmodialyse 

   

  • Initialdosis 0,5 g dgl., dog 1 g dgl. ved febril neutropeni.
  • På dialysedage indgives cefepim efter afsluttet dialyse.

  CAPD 

   

  • Alvorlig infektion: 1 g hver 48. time.
  • Meget alvorlig infektion: 2 g hver 48. time

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Cefepim giver falsk positivt analyseresultat for glucose i urinen. Derfor anbefales glucose-oxidase-metoden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Positiv Coombs' test
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Diarré
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Flebitis ved indstiksstedet, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget protrombintid Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Colitis, Oral candidiasis, Pseudomembranøs colitis Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Vaginitis
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Vasodilatation
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Blødning, Hæmolytisk anæmi
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nervesystemet Bevidsthedstab, Encefalopati, Koma, Myokloni
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen specifikke data for cefepim. Cefalosporiner udskilles typisk i lav mængde i modermælken, og bivirkninger er typisk milde og sjældne. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefepim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier, fx:
    • Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme)
    • Streptococcus pneumoniae (inkl. penicillinresistente stammer)
    • Streptococcus pyogenes
   • Gramnegative bakterier, fx:
    • Citrobacter freundii
    • Enterobacter aerogenes
    • E. coli
    • Haemophilus influenzae
    • Klebsiella pneumoniae
    • Klebsiella oxytoca
    • Moraxella catarrhalis
    • Morganella morganii
    • Proteus mirabilis
    • Proteus vulgaris
    • Serratia liquefaciens
    • Serratia marcescens.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-7 efter opløsning. 

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 g eller 2 g pulver opløses i 10 ml sterilt vand, isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske under forsigtig rystning af hætteglasset.
 • Brugsfærdig injektionsvæske gives som langsom i.v. injektion over 3-5 minutter, enten direkte i en vene eller direkte i kanylen på et infusionssystem med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Tilberedning af injektionsvæske, se ovenfor.
 • Beregnet mængde injektionsvæske overføres til isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 40-50 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske gives som i.v. infusion over ca. 30 minutter.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun blandes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 2 timer ved 25°C og 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Kun til engangsbrug.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 036133
10 stk.
1.261,70 126,17 504,68
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 450418
10 stk.
2.433,85 243,39 486,77
 
 

Revisionsdato

27.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...