Ikervis

S01XA18
 
 

Immunsuppressivt øjenmiddel. 

Anvendelsesområder

Alvorlig keratitis hos voksne forårsaget af øjentørhed, som ikke er blevet bedre ved behandling med  kunstig tårevæske

Dispenseringsform

Øjendråber, emulsion. 1 ml indeholder 1 mg ciclosporin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe dgl. i det afficerede øje ved sengetid.
 • Respons på behandlingen skal revurderes mindst hver 6. måned.
 • Glemt dosis skal springes over, og næste dosis tages til sædvanligt tidspunkt.

 

Bemærk: 

 • Patienten skal informeres om, at der ikke må anvendes mere end en dråbe i det/de afficerede øjne.
 • Hver enkeltdosisbeholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter mindskes den systemiske absorption.
 • Effekt og sikkerhed er ikke undersøgt længere end 12 måneder.

 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Aktive eller mistænkte okulære eller periokulære infektioner.
 • Okulære eller periokulære maligne eller præmaligne tilstande.

Forsigtighedsregler

 • Okulær herpes i anamnesen.
 • Kontaktlinser skal fjernes inden drypning med øjendråberne ved sengetid, og kan sættes i igen om morgenen. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling af patienter som får β-blokkere, da disse er kendt for at reducere tåresekretionen.
 • Indeholder cetalkoniumchlorid, som kan forårsage øjenirritation.
 • Ved langvarig brug skal patienten monitoreres, da ciclosporins påvirkning af immunforsvaret kan øge risikoen for lokale infektioner og maligne sygdomme.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Øjensmerter Øjenirritation
Almindelige (1-10 %)
Øjne Okulær hyperæmi, Sløret syn Erytem/pigmentering på øjenlåget, Konjunktival hyperæmi, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsødem
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Conjunctivitis, Corneaerosion, Cyclitis, Iritis, Keratitis, Korneal dekompensering, Korneal uklarhed, Korneale infiltrater Blefaritis, Haglkorn, Konjunktivalt ødem
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster  (Oftalmologisk) Herpes simplex
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Nervesystemet Hovedpine

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, og det skønnes ikke sandsynligt, at et ammede barn eksponeres for ciclosporin i klinisk betydende omfang. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ikervis påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ikervis påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Ved øjentørhed betinget af inflammation i slimhinden absorberes ciclosporin i T-lymfocyt-infiltraterne i cornea og conjunctiva og inaktiverer calcineurinfosfatase. Ciclosporininduceret inaktivering af calcineurin blokerer frigivelsen af proinflammatoriske cytokiner, såsom IL-2, hvilket har en antiinflammatorisk effekt. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Enkeltdosisbeholder omrystes før brug. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning af aluminiumpose: Enkeltdosisbeholderne opbevares i posen for at beskytte mod lys og for at undgå fordampning.
 • Enkeltdosisbeholder er kun til engangsbrug.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Oftalmol.) øjendråber, emulsion 1 mg/ml 392390
30 x 0,3 ml
893,90 99,32

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

22.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...