Cefazolin "MIP"

J01DB04
 
 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige infektioner forårsaget af cefazolinfølsomme bakterier, fx infektioner i:
  • Hud- og bløddelsvæv
  • Knogler og led.

Perioperativ profylakse:  

  • Ved kirurgi med øget risiko for infektion med anaerobe bakterier, fx kolorektalt indgreb, bør cefazolin kombineres med et antibiotikum med virkning over for anaerobe bakterier.

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g cefazolin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Alvorlige infektioner 

Alder/vægt 

Infektion med 

Døgndosis 

Voksne og
børn > 12 år med
legemsvægt
≥ 40 kg 

Følsomme bakterier 

1-2 g i.v. fordelt på 2-3 doser 

Moderat følsomme bakterier 

3-4 g i.v. fordelt på 3-4 doser 

Svære infektioner 

Højst 6 g i.v. fordelt på 3-4 doser  

Børn > 1 mdr. med legemsvægt
< 40 kg 

Følsomme bakterier 

25-50 mg/kg legemsvægt i.v. fordelt på 2-4 doser 

Moderat følsomme bakterier 

100 mg/kg legemsvægt i.v. fordelt på 3-4 doser 

 

Perioperativ profylakse 

Voksne og børn > 12 år
med legemsvægt ≥ 40 kg
 

Kirurgi 

Dosis 

Kontamineret 

1 g i.v. 30-60 minutter før indgreb 

Varighed ≥ 

2 timer 

Desuden 0,5-1 g i.v. under indgrebet 

 

Bemærk: 

 • Se evt. tabel med beregnede børnedoser i produktresumé.
 • Gives som langsom i.v. injektion eller som i.v. infusion.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-55 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg  

  GFR (ml/min.) 

  Døgndosis 

  35-54 

  100% dosis fordelt på 3 doser 

  11-34 

  50% dosis fordelt på 2 doser 

  ≤ 10 

  50% dosis hver 18.-24. time 

   

  Børn > 1 mdr. med legemsvægt < 40 kg  

  GFR (ml/min.) 

  Døgndosis 

  20-40 

  25% dosis fordelt på 2 doser  

  5-20 

  10% dosis givet som 1 dosis 

   

  Forlænget prothrombintid og krampeanfald kan forekomme.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forlænget prothrombintid kan forekomme. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svær overfølsomhed for cefalosporiner.  

Forsigtighedsregler

 • Svære overfølsomhedsreaktioner på andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav. Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Forlængelse af prothrombintid kan forekomme hos patienter
  • med nedsat leverfunktion
  • med dårlig ernæringstilstand
  • i antikoagulationsbehandling.
  • med andre tilstande med øget blødningstendens
  • i længerevarende cefazolinbehandling.
 • INR skal monitoreres under cefazolinbehandling af disse patienter.
 • I sjældne tilfælde kan cefazolin give falsk resultat af den non-enzymatiske uringlucosetest og Coombs test.
 • Natriumindhold
  2 g pulver indeholder 4,4 mmol natrium, som svarer til 257 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever Utilpashed
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Flebitis ved indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper***
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni, Pneumonitis
Hud og subkutane væv Erytem, Erythema multiforme Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni Leukocytose
Øjne Synsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Hepatitis**** Icterus****
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Nervesystemet Epilepsilignende anfald, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Apati, Hyperaktivitet, Konfusion, Nervøsitet Mareridt, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nefrotoksicitet***** Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Vaginal candidiasis
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pleuraekssudat, Respiratorisk Distress Syndrom Hoste, Rhinitis
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Hedeture
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Koagulationsforstyrrelser**, Pancytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis Anal irritation
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Ansigtsødem
Undersøgelser Nedsat hæmatokritværdi
Det reproduktive system og mammae Vaginal kløe

*Oral candidiasis er set ved længerevarende brug. 

**Koagulationsforstyrrelser er set hos patienter med nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion, dårlig ernæringstilstand, trombocytopeni, sygdomme, der kan medføre blødninger, eller i antikoagulationsbehandling. 

***Krampeanfald er set ved nedsat nyrefunktion. 

****Hepatitis kan ses forbigående. 

*****Nefrotoksicitet ses sædvanligvis ved samtidig behandling med potentielt nefrotoksiske lægemidler. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cefazolin "MIP"
 • Cefazolin kan medføre interferens i metabolismen af vitamin K1, især ved vitamin K1-mangel. Tilskud af vitamin K1 kan derfor være påkrævet.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefazolin. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • Cefazolin kan evt. intensivere den nefrotoksiske virkning af aminoglykosider og loop-diuretika. Nyrefunktionen bør derfor monitoreres under samtidig behandling med disse lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Generelt synes cefalosporiner ikke forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Der er ingen specifikke humane data for cefazolin. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefazolin har effekt over for:
   • Grampositive bakterier, fx:
    • Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme)
   • Gramnegative bakterier, fx:
    • E. coli
    • Klebsiella pneumoniae
    • Moraxella catarrhalis
    • Proteus mirabilis

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 2 g pulver opløses i mindst 10 ml sterilt vand, isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Brugsfærdig injektionsvæske gives som langsom i.v. injektion over 3-5 minutter direkte i en vene.
 • Enkeltdoser > 1 g gives som i.v. infusion, se nedenfor.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g pulver opløses i mindst 8 ml sterilt vand.
 • Beregnet mængde injektionsvæske overføres til isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 50-100 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske gives som i.v. infusion over ca. 30-60 minutter.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun blandes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 12 timer ved 25°C og 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Kun til engangsbrug.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 186616
10 stk.
584,20 58,42 87,63
 
 

Revisionsdato

27.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...