Calciumfolinate "Sandoz"

V03AF03
 
 

B-vitamin, antidot til folsyreantagonister. 

Anvendelsesområder

 • Antidot mod folsyreantagonister
 • Højdosisbehandling og forgiftning med methotrexat
 • Potenserer den antineoplastiske effekt af 5-fluoruracil.

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg calciumfolinat (som calciumsalt). 

Doseringsforslag

I tilslutning til højdosis-methotrexatbehandling 

Individuelt. Sædvanligvis 15 mg/m2 legemsoverflade hver 6. time. 

Første calciumfolinatdosis gives almindeligvis 12-24 timer efter påbegyndt indgift af methotrexat. De første fire doser gives i.v. eller i.m., derefter kan oral behandling anvendes. Sædvanlig behandlingsvarighed er 3 døgn, som forlænges ved tvivl om udskillelsesforholdene for methotrexat (nyrefunktion, kumulation i ascites og pleuravæske). Måling af serumkoncentrationen af methotrexat kan da være vejledende: 

 • Ved koncentration > 5x0,1 mikromolær, gives yderligere behandling med calciumfolinat 15 mg/m2 hver 6. time i alt 8 gange.
 • Dosis øges til 100 mg/m2 ved koncentrationer på ca. 1x10 mikromolær og til 200 mg/m2 ved 2x10 mikromolær. Behandlingen fortsættes, indtil koncentrationen er faldet til < 5x10 nanomolær.


Methotrexatforgiftning 

Behandling påbegyndes hurtigst muligt (essentielt) og inden for 24 timer. Der gives folininsyre i mindst samme mængde som methotrexatdosis. 

 • Ukendt, men formodet svær forgiftning
  • Voksne. 200 mg 4 gange dgl. i.v.
  • Børn. 50 mg 4 gange dgl. i.v.
 • Moderat forgiftning
  • Voksne. 50 mg 4 gange dgl. i.v.
  • Børn. 15 mg 4 gange dgl. i.v.

Bemærk: Behandlingen fortsættes indtil koncentrationen af methotrexat er lavere end 50 nanomol/l, eller indtil evt. knoglemarvsdepression ophører, uanset serum-methotrexat. 

Se Methotrexat (forgiftninger)

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Perniciøs anæmi og andre megaloblastære anæmier, som skyldes B12-vitaminmangel. 

Må ikke gives intratekalt. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Palmar-plantar erytrodysæstesi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion Urticaria
Psykiske forstyrrelser Agitation, Depression Søvnløshed

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 40-50 %. Maternelle doser over 1 mg dgl. frarådes.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Calciumlevofolinat, den farmakologisk aktive isomer i calciumfolinat, ophæver virkningen af folsyreantagonister, fx methotrexat. 

Farmakokinetik

 • Calciumfolinat metaboliseres hurtigt til den farmakologisk aktive metabolit 5-methyl-THF.
 • Calciumfolinat og dets derivater fordeles til alle kroppens væv.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som 10-formyl-THF og 5,10-methyl-THF.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,0-8,6.  

 

Håndtering 

Fortynding til intravenøs infusion 

Injektions-/infusionsvæske kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.  

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Fortyndet injektions-/infusionsvæske er kemisk holdbar i køleskab i 4-28 dage afhængig af fortyndingsgrad og -middel, men bør anvendes umiddelbart. Se i øvrigt produktresume.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 489899
10 ml
166,25 16,63 99,73
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 563008
35 ml
313,00 8,94 53,66
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 183562
100 ml
474,55 4,75 28,47
 
 

Revisionsdato

29.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...