Calciumfolinate "Sandoz"

V03AF03
 
 

B-vitamin, antidot til folsyreantagonister. 

Anvendelsesområder

 • Antidot mod folsyreantagonister
 • Højdosisbehandling og forgiftning med methotrexat
 • Potenserer den antineoplastiske effekt af 5-fluoruracil.

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg calciumfolinat (som calciumsalt). 

Doseringsforslag

I tilslutning til højdosis-methotrexatbehandling 

Individuelt. Sædvanligvis 15 mg/m2 legemsoverflade hver 6. time. Første calciumfolinatdosis gives almindeligvis 12-24 timer efter påbegyndt indgift af methotrexat. De første 4 doser gives i.v. eller i.m., derefter kan oral behandling anvendes. Sædvanlig behandlingsvarighed er 3 døgn, som forlænges ved tvivl om udskillelsesforholdene for methotrexat (nyrefunktion, kumulation i ascites og pleuravæske). Måling af serumkoncentrationen af methotrexat kan da være vejledende: Ved koncentration ≥ 0,5 mikromol/l gives yderligere behandling med calciumfolinat 15 mg/m2 hver 6. time i alt 8 gange. Dosis øges til 100 mg/m2 ved koncentrationer på ca. ≥ 1 mikromol/l og til 200 mg/m2 ved ≥ 2 mikromol/l . Behandlingen fortsættes, indtil koncentrationen er faldet til < 0,05 mikromol/l. 


Methotrexatforgiftning 

Behandling påbegyndes hurtigst muligt (essentielt) og inden for 24 timer. Der gives calciumfolinat i mindst samme mængde som methotrexatdosis.  

Ved indtagelse af en stor, men ukendt dosis methotrexat gives til voksne 75 mg calciumfolinat (10 mg/m² /dosis til børn), og derefter 12 mg hver 6. time (i alt 4 doser). Herefter behandles efter methotrexat koncentrationen. 

 

I kombination med 5-fluorouracil ved cytotoksisk behandling 

Forskellige regimer og doser har været benyttet. Se SPC. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen fortsættes indtil koncentrationen af methotrexat er < 0,05 mikromol/l ,eller indtil evt. knoglemarvsdepression ophører, uanset serum-methotrexat.
 • Se Methotrexat (forgiftninger).

Kontraindikationer

Perniciøs anæmi og andre megaloblastære anæmier, som skyldes B12-vitaminmangel. 

Må ikke gives intratekalt. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Palmar-plantar erytrodysæstesi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion Urticaria
Psykiske forstyrrelser Agitation, Depression Søvnløshed

Interaktioner

Anden medicin sammen med Calciumfolinate "Sandoz"
 • kan forstærke den toksiske virkning af fluoruracil.
 • kan nedsætte eller helt ophæve virkningen af antibiotika med folsyreantagonistvirkning (trimethoprim).
 • kan mindske virkningen af antiepileptika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 40-50 %. Maternelle doser over 1 mg dgl. frarådes.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Calciumlevofolinat, den farmakologisk aktive isomer i calciumfolinat, ophæver virkningen af folsyreantagonister, fx methotrexat. 

Farmakokinetik

 • Calciumfolinat metaboliseres hurtigt til den farmakologisk aktive metabolit 5-methyl-THF.
 • Calciumfolinat og dets derivater fordeles til alle kroppens væv.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som 10-formyl-THF og 5,10-methyl-THF.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,0-8,6.  

 

Håndtering 

Fortynding til intravenøs infusion 

Injektions-/infusionsvæske kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.  

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Fortyndet injektions-/infusionsvæske er kemisk holdbar i køleskab i 4-28 dage afhængig af fortyndingsgrad og -middel, men bør anvendes umiddelbart. Se i øvrigt produktresume.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 489899
10 ml
165,00 16,50 98,98
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 563008
35 ml
310,55 8,87 53,24
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 183562
100 ml
470,75 4,71 28,24
 
 

Revisionsdato

07.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...