Mydriacyl®

S01FA06
 
 

Anvendelsesområder

Kortvarig pupildilatation fx før oftalmoskopi. Til løsning af synekier ved iritis. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning 0,5 % eller 1 %. 1 ml indeholder 5 mg eller 10 mg tropicamid. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 1 dråbe 0,5 % ca. 30 min. før oftalmoskopi
  • Ønskes hurtig virkning, kan der dryppes med 1 % hvert 5. min. i alt 3 gange.

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.
  • Personer med stærkt pigmenteret iris kan kræve højere styrke eller yderligere doser.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

  • Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom (akut vinkellukningstilfælde).
  • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
  • Forsigtighed tilrådes ved anvendelse hos børn og personer, som er modtagelige over for antikolinerge virkninger pga. den øgede risiko for systemisk toksicitet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær, Sløret syn, Øjensmerter Fotofobi, Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Psykiske forstyrrelser Excitation, Hallucinationer, Konfusion
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Forhøjet intraokulært tryk, Okulær hyperæmi
Nervesystemet Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Øjne Conjunctivitis, Corneaødem, Keratitis
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Koordinationsbesvær
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse
Nyrer og urinveje Urinretention Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Tørhed i næsen
Vaskulære sygdomme Bleghed
Ikke kendt hyppighed
Øjne Korneal uklarhed
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Psykose
Vaskulære sygdomme Synkope

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Ingen data for systemisk absorption. Der er ikke humane data, som tillader et meniningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Mydriacyl® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Mydriacyl® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

  • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis. Ved højere koncentrationer (10 mg/ml) lammes akkommodationen.
  • Virkning indtræder efter 15-30 minutter. Virkningsvarighed 0,5-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,3-5,7. 

 

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 0,5%
Mydriacyl
043182
Pipettefl. a 15 ml
80,30 5,35
(B) øjendråber, opløsning 1%
Mydriacyl
143586
Pipettefl. a 15 ml
80,30 5,35
 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...