Cystadrops

S01XA21
 
 

Øjenmiddel mod aflejring af cystinkrystaller i hornhinden. 

Anvendelsesområder

Behandling af aflejringer af cystinkrystaller i hornhinden hos voksne og børn over 2 år med cystinose

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til cystinose.  

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3,8 mg mercaptamin (som cysteamin). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 1 dråbe i hvert øje 4 gange dgl. i intervaller på mindst 4 timer. Denne dosis må ikke overskrides.
 • Dosis kan nedsættes progressivt til 1 dråbe i hvert øje 1 gang dgl. afhængigt af effekt. Behandlingen må dog ikke seponeres.

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 2 år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes inden administration af øjendråberne og patienten bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne genindsættes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Korneal uklarhed, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjensmerter Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (primært sammenklistrede øjenlåg og –vipper)
Almindelige (1-10 %)
Øjne Synsforstyrrelser Blefaritis, Øjenlågsirritation, Øjenlågsødem, Øjentørhed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag efter instillation

Benzalkoniumchlorid kan i meget sjældne tilfælde forårsage punktat keratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cystadrops

Der er ikke udført interaktionsstudier. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske tilgængelighed er ikke undersøgt efter okulær administration. Den skønnes meget lav og lokal appliceret dosis er højst 0,4 % af en oral dosis. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Den systemiske tilgængelighed hos et ammet barn skønnes umålelig. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Cysteamin reducerer ophobning af cystinkrystaller i hornhinden, idet cystin konverteres til cystein og cystein-cysteaminblandede disulfider. 

Farmakokinetik

Ingen oplysninger. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning vedr. klargøring af flasken og påsætning af pipette.
 • Derefter bør pipetteflasken opbevares ved stuetemperatur for at lette drypning i øjnene.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning:
  • Kan opbevares i højst 7 dage ved temperaturer under 25°C beskyttet mod lys.
  • ikke opbevares i køleskab.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Oftal.Pædi) øjendråber, opløsning 3,8 mg/ml 161981
4 x 5 ml
44.712,65 2.235,63

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

30.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...