Cystadrops

S01XA21
 
 

Øjenmiddel mod aflejring af cystinkrystaller i hornhinden. 

Anvendelsesområder

Behandling af aflejringer af cystinkrystaller i hornhinden hos voksne og børn over 2 år med cystinose

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til cystinose.  

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3,8 mg mercaptamin (som cysteamin). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 1 dråbe i hvert øje 4 gange dgl. i intervaller på mindst 4 timer. Denne dosis må ikke overskrides.
 • Dosis kan nedsættes progressivt til 1 dråbe i hvert øje 1 gang dgl. afhængigt af effekt. Behandlingen må dog ikke seponeres.

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 2 år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes inden administration af øjendråberne og patienten bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne genindsættes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Korneal uklarhed, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter.
Reaktioner på applikationsstedet  (primært sammenklistrede øjenlåg og –vipper).
Almindelige (1-10 %) Blefaritis, Synsforstyrrelser, Øjenlågsirritation, Øjenlågsødem, Øjentørhed.
Ubehag efter instillation.

Interaktioner

Der er ikke udført interaktionsstudier. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske tilgængelighed er ikke undersøgt efter okulær administration. Den skønnes meget lav og lokal appliceret dosis er højst 0,4% af en oral dosis. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Den systemiske tilgængelighed hos et ammet barn skønnes umålelig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Cysteamin reducerer ophobning af cystinkrystaller i hornhinden, idet cystin konverteres til cystein og cystein-cysteaminblandede disulfider. 

Farmakokinetik

Ingen oplysninger. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning vedr. klargøring af flasken og påsætning af pipette.
 • Derefter bør pipetteflasken opbevares ved stuetemperatur for at lette drypning i øjnene.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning:
  • Kan opbevares i højst 7 dage ved temperaturer under 25°C beskyttet mod lys.
  • ikke opbevares i køleskab.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Oftal.Pædi) øjendråber, opløsning 3,8 mg/ml 382318
5 ml
11.274,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

18.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...