Plenvu®

A06AD65
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Tarmtømning før alle kliniske undersøgelser, som kræver en ren tarm. 

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning pakket i 3 breve.  

 • Dosis nr. 1
  • 1 brev indeholder 1 g kaliumchlorid, 100 g macrogol 3350, 2 g natriumchlorid og 9 g natriumsulfat.
 • Dosis nr. 2
  • 1 brev A indeholder 1,2 g kaliumchlorid, 40 g macrogol 3350 og 3,2 g natriumchlorid.
  • 1 brev B indeholder 7,54 g ascorbinsyre og 48,11 g natriumascorbat.

Doseringsforslag

Voksne 

 • I ét behandlingsforløb gives to separate ikke-identiske 500 ml doser (dosis 1 og 2) som 2-dages- eller 1-dags-behandling.
 • 2-dages behandlingsforløb
  • 1. dosis om aftenen før undersøgelsen.
  • 2. dosis om morgenen på undersøgelsesdagen ca. 12 timer efter starten af den første dosis.
 • 1-dagsbehandlingsforløb
  • Både 1. dosis og 2. dosis om morgenen på undersøgelsesdagen. 2. dosis mindst 2 timer efter starten af den første dosis.
   eller
  • Både 1. dosis og 2. dosis om aftenen før undersøgelsesdagen. 2. dosis mindst 2 timer efter starten af den første dosis.

 

Bemærk: 

 • Hver dosis bør indtages over 30 minutter, og derefter indtages 500 ml klar væske over de næste 30 minutter.
 • Indtagelse af alle væsker bør være afsluttet mindst 2 timer (ved fuld narkose) henholdsvis 1 time (uden fuld narkose) før undersøgelsens start.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelser
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel
 • Indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • hjertesvigt (grad III og IV)
  • svær dehydrering.
  • refluksøsofagitis
  • tidligere hjertearytmi
  • gastro-intestinal obstruktion eller svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Midler med indhold af macrogol bør anvendes med forsigtighed ved risikofaktorer for iskæmisk colitis eller ved samtidig behandling med peristaltikfremmende laksantia, da der har været alvorlige tilfælde af iskæmiske colitis ved behandling med macrogol til tømning af tarmen. Pludselige abdominalsmerter, rektal blødning eller andre symptomer på iskæmisk colitis bør straks undersøges.
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Anal irritation, Kvalme, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Utilpashed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Opkastning
Metabolisme og ernæring Tørst, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelstivhed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Synkebesvær
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner

Se det spefikke præparats produktresumé mht. bivirkninger. 

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages inden for 1 time før eller efter indtagelse af en dosis, kan blive mangelfuldt absorberet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Inducerer osmotisk væskeretention, hvorved tarmperistaltikken fremmes. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 

Dosis 1  

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning  

Elektrolyt 

mmol/500 ml

Chlorid 

47,6 

Kalium 

13,3 

Natrium 

160,9 

Sulfat 

63,4 

*Svarende til indholdet i dosis 1 

 

Dosis 2  

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning  

 

Elektrolyt 

 

mmol/500 ml** 

Ascorbat 

285,7 

Chlorid 

70,9 

Kalium 

16,1 

Natrium 

297,6 

**Svarende til totalt indhold ved brug af dosis 2 (brev A og B). 

 

Håndtering

Tilberedning af oral opløsning 

 • Dosis 1
  • Indholdet af brevet til dosis 1 opløses i 500 ml postevand under omrøring.
  • Opløsningen kan tage op til ca. 8 minutter.
 • Dosis 2
  • Indholdet af både brev A og B opløses tilsammen i 500 ml postevand under omrøring.
  • Opløsningen kan tage op til ca. 8 minutter.

Holdbarhed

Brugsfærdige opløsninger er holdbare i højst 24 timer ved temperaturer under 25°

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) pulver til oral opløsning 061502
1 dosis
205,80 215,80

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...