Fosfomycin "Infectopharm"

J01XX01
 
 

Antibiotikum. 

Anvendelsesområder

Behandling af 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Infektiv endocarditis
 • Infektioner i knogler og led
 • Hospitalserhvervet pneumoni, herunder respiratorrelateret pneumoni
 • Komplicerede infektioner i hud og bløddele
 • Bakteriel meningitis
 • Komplicerede intraabdominale infektioner
 • Bakteriæmi, der forekommer i forbindelse med, eller mistænkes at være forbundet med nogen af ovennævnte infektioner.

 

Bemærk: Fosfomycin bør kun anvendes, hvis det ikke er hensigtsmæssigt at anvende antibiotika, som almindeligvis anbefales til ovennævnte infektioner, eller hvis disse antibiotika har vist sig ineffektive. 

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g eller 4 g fosfomycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år med legemsvægt > 40 kg  

 • Bakteriel meningitis
  • 16-24 g i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Øvrige infektioner jf. Anvendelsesområde
  • 12-24 g i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser

 

Børn < 12 år med legemsvægt < 40 kg  

 • Børn 1-12 år med legemsvægt 10-40 kg
  • 200-400 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Børn 1-12 mdr. med legemsvægt < 10 kg
  • 200-300 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3 doser.
 • Nyfødte 40-44 uger*
  • 200 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3 doser.
 • Præmature nyfødte < 40 uger*
  • 100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2 doser.

* Summen af gestationsalder og postnatal alder. 

 

Bemærk  

 • Hver enkelt dosis må ikke overstige 8 g.
 • Begrænsede data for voksendoser > 16 g i døgnet. Forsigtighed tilrådes.
 • Doseringsanbefalinger for børn er baseret på meget begrænsede data.
 • Indgives som i.v. infusion over mindst 15 minutter (2 g) hhv. 30 minutter (4 g).

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 40-80 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes, især hvis der overvejes en dosering i den høje ende af det anbefalede område. 

Dosisjustering

 • GFR 0-40 ml/min.

  Dosis skal nedsættes jf. flg. retningslinjer: 

  GFR 

  Voksne 

  40 ml/minut 

  Døgndosis nedsættes til 70% af normaldosis fordelt på 2-3 doser. 

  30 ml/minut 

  Døgndosis nedsættes til 60% af normaldosis fordelt på 2-3 doser. 

  20 ml/minut 

  Døgndosis nedsættes til 40% af normaldosis fordelt på 2-3 doser. 

  10 ml/minut 

  Døgndosis nedsættes til 20% af normaldosis fordelt på 1-2 doser. 

  Ved første dosering gives dobbelt dosis ift. ovenstående, dog højst 8 g.  

   

  Patienter i nyretransplantation 

  • Kronisk intermitterende hæmodialyse (48 timer)
   • 2 g i slutningen af hver dialyse.
   • Efter fortynding CVVHF (kontinuerlig venovenøs hæmodiafiltrering)
    • Dosering som ved normal nyrefunktion.
  • Børn: Der findes ingen dosisanbefaling for børn med nedsat nyrefunktion.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Allergi over for fosfomycin. 

Forsigtighedsregler

 • Da Clostridioides difficile-associeret og pseudomembranøs colitis er set ved behandling med fosfomycin, bør denne diagnose overvejes hos patienter, der får diarré. Det kan også være nødvendigt at seponere fosfomycin.
 • Kalium-/natrium- og væskebalancen skal overvåges under behandlingen, og natriumfattig diæt samt kaliumtilskud bør overvejes.
 • Natriumindhold
  1 g fosfomycin indeholder 14 mmol natrium, som svarer til 816 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Flebitis ved indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Hypernatriæmi, Hypokaliæmi
Hud og subkutane væv Erytem
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase
Nervesystemet Hovedpine
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestatisk hepatitis Icterus
Immunsystemet Angioødem, Ansigtsødem Urticaria
Hud og subkutane væv Hudkløe

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Fosfomycin transporteres aktivt ind i bakteriecellen via to transportsystemer og hæmmer første trin af den bakterielle cellevægssyntese.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Fosfomycin har in vitro effekt over for:
   • Aerobe grampositive bakterier
    • Staphylococcus aureus
    • Streptococcus pyogenes
    • Streptococcus pneumoniae
   • Aerobe gramnegative bakterier
    • Citrobacter spp.
    • Edwardsiella spp.
    • Enterobacter cancerogenus
    • Escherichia coli
    • Haemophilius influenzae
    • Klebsiella oxytoca
    • Neisseria spp.
    • Proteus mirabilis
    • Proteus penneri
    • Providencia rettgeri
   • Anaerobe bakterier
    • Peptococcus spp.
    • Peptostreptococcus spp.
  • Arter, hvor erhvervet resistens kan være et problem
   • Grampositive bakterier
    • Enterococcus faecalis
    • Staphylococcus epidermidis
   • Gramnegative bakterier
    • Enterobacter cloacae
    • Klebsiella pneumoniae
    • Proteus spp.
    • Pseudomonas aeruginosa
    • Serratia marcescens
  • Naturligt resistente arter
   • Gramnegative bakterier
    • Morganella morganii
   • Anaerobe bakterier
    • Bacteroides spp.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 0,30 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH  

Efter opløsning: pH 7-8. 

 

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g eller 4 g pulver til infusionsvæske opløses i 50 ml henholdsvis 100 ml sterilt vand eller glucose-infusionsvæske (5 % eller 10 %). 1 ml rekonstitueret opløsning indeholder 40 mg fosfomycin.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion: 

 • Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.

 

Holdbarhed
Brugsfærdig infusionsvæske:
 

 • Kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8 °C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 40 mg/ml 083673
10 x 2 g
1.943,10 97,16 777,24
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 40 mg/ml 159398
10 x 4 g
3.869,60 96,74 773,92
 
 

Revisionsdato

02.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...