Lokelma

V03AE10
 
 

Ionbytter til behandling af hyperkaliæmi. 

Anvendelsesområder

Hyperkaliæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral suspension. 1 pulver indeholder 5 eller 10 g natriumzirconiumcyclosilicat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 10 g 3 gange dgl.
 • Derefter vedligeholdelsesbehandling med mindste effektive dosis, dog højst 10 g dgl.

 

Bemærk:  

 • 1 afdelt pulver opblandes i ca. 45 ml vand, se medfølgende indlægsseddel.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • P-kalium bør kontrolleres jævnligt.
 • Begrænset erfaring ved S-kalium > 6,5 mmol/l.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Forsigtighedsregler

 • Patienter i hæmodialyse - må ikke gives på dialysedage.
 • Natriumindhold
  1 dosis (5 g) indeholder 17,4 mmol natrium, som svarer til ca. 1 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Interaktioner

Natriumzirconiumcyclosilicat kan ændre absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx azoler og visse HIV-midler. 

 

Lægemidler, som fx azoler, tacrolimus og visse HIV-midler, atazanavir, ledipasvir, raltegravir, rilpivirin, ritonavir og tyrosinkinasehæmmere, som erlotinib, dasatinib og nilotinib, skal derfor administreres 2 timer før eller efter natriumzirconiumcyclosilicat. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke systemisk. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke systemisk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Binder kalium i mave-tarmkanalen, hvorved den fækale udskillelse af kalium øges, og P-kalium falder.
Normokaliæmi opnås typisk inden for 24-48 timer. 

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Indholdsstoffer

Natriumzirconiumcyclosilicatpulver til oral suspension  5 gpulver til oral suspension  10 g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til oral suspension 5 g 498921
30 stk. (Orifarm)
2.586,85 86,23 129,34
(B) pulver til oral suspension 5 g 503455
30 stk.
2.586,95 86,23 129,35
(B) pulver til oral suspension 10 g 414675
30 stk. (Orifarm)
5.156,80 171,89 128,92
(B) pulver til oral suspension 10 g 574511
30 stk.
5.157,10 171,90 128,93

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

22.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...