Lokelma

V03AE10
 
 

Ionbytter til behandling af hyperkaliæmi. 

Anvendelsesområder

Hyperkaliæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral suspension. 1 pulver indeholder 5 eller 10 g natriumzirconiumcyclosilicat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 10 g 3 gange dgl.
 • Derefter vedligeholdelsesbehandling med mindste effektive dosis, dog højst 10 g dgl.

 

Bemærk:  

 • 1 afdelt pulver opblandes i ca. 45 ml vand, se medfølgende indlægsseddel.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

Glemt dosis 

 • Glemt dosis springes over.
 • Næste dosis tages på det normale tidspunkt.

Forsigtighedsregler

Serumkalium 

 • S-kalium skal monitoreres, når det er klinisk indiceret, ved ændringer af lægemidler, der påvirker serumkalium, fx renin-angiotensin-aldosteronsystem (RAAS)-hæmmere eller diuretika , og efter dosistitrering.
 • Begrænset erfaring ved S-kalium > 6,5 mmol/l.
 • Ved hypokaliæmi kan dosistitrering som beskrevet under vedligeholdelsesdosering være nødvendig for at forhindre moderat til svær hypokaliæmi.

 

Patienter i hæmodialyse  

 • Må ikke gives på dialysedage.

 

Natriumindhold 

 • 1 dosis (5 g) indeholder 17,4 mmol natrium, som svarer til ca. 1 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lokelma

Natriumzirconiumcyclosilicat kan ændre absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx azoler og visse HIV-midler. 

Lægemidler, som derfor skal administreres 2 timer før eller efter natriumzirconiumcyclosilicat: 

 • Azoler (ketoconazol, itraconazol og posaconazol)
 • Tacrolimus
 • Visse HIV-midler (atazanavir, ledipasvir, raltegravir, rilpivirin, ritonavir)
 • Tyrosinkinasehæmmere, som erlotinib, dasatinib og nilotinib.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke systemisk. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke systemisk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Binder kalium i mave-tarm-kanalen, hvorved den fækale udskillelse af kalium øges, og P-kalium falder.
Normokaliæmi opnås typisk inden for 24-48 timer. 

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til oral suspension 5 g 498921
30 stk. (Orifarm)
2.565,35 85,51 128,27
(B) pulver til oral suspension 5 g 503455
30 stk.
2.565,50 85,52 128,28
(B) pulver til oral suspension 10 g 414675
30 stk. (Orifarm)
5.113,85 170,46 127,85
(B) pulver til oral suspension 10 g 574511
30 stk.
5.114,15 170,47 127,85

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...