Resonium Natrium

Resonium
V03AE01
 
 
Ionbytter til behandling af hyperkaliæmi.

Anvendelsesområder

Hyperkaliæmi uden samtidig hypernatriæmi. 

Calciumpolystyrensulfonat bør foretrækkes ved nyresygdom for at undgå hypernatriæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral/rektal suspension. Indeholder natriumpolystyrensulfonat. 

Doseringsforslag

Oralt 

Voksne. 1 strøget doseringsmål (ca. 15 g) 3-4 gange dgl. Ved P-kalium > 6 mmol/l gentages dosis med 1-2 timers mellemrum, indtil P-kalium er < 5 mmol/l. 

 

Rektalt 

30 g opblandet i 150 ml laktulose eller methylcellulose. Opløsningen skal forblive i tarmen i minimum 30-45 min. - hvis muligt op til 9 timer. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Calciumpolystyrensulfonat bør foretrækkes ved nyresygdom for at undgå hypernatriæmi.
  Ved kompromitteret renal udskillelse af natrium - som ved terminal nyreinsufficiens - kan P-natrium stige uhensigtsmæssigt, resulterende i væskeretention.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Obstruktiv tarmsygdom.

Forsigtighedsregler

 • P-kalium skal kontrolleres.
 • Ved kompromitteret renal udskillelse af natrium - som ved terminal nyreinsufficiens - kan P-natrium stige uhensigtsmæssigt, resulterende i væskeretention.
 • Den kardiotoksiske effekt af digoxin kan forstærkes ved hypokaliæmi.
 • Samtidig brug af sorbitol frarådes pga. rapporterede tilfælde af intestinal nekrose.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation, Opkastning
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hypokaliæmi Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Diarré
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Ileus
Meget sjældne (< 0,01 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkopneumoni
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation Kvalme
Metabolisme og ernæring Hypernatriæmi, Hypomagnesiæmi

Interaktioner

 • Natriumpolystyrensulfonat er ikke kun selektiv for kaliumioner; andre positive ioner, fx lithium, kan også bindes. Bør administreres mindst 3 timer før eller efter andre orale lægemidler (mindst 6 timer ved gastroparese).
 • Modsat kan fx magnesium-, aluminium- og calciumioner nedsætte den kaliumsænkende effekt af natriumpolystyrensulfonat.
 • Natriumpolystyrensulfonat kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.
 • Samtidig anvendelse af sorbitol må frarådes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Fjerner kalium fra kroppen, ved primært i colon at erstatte kalium med natrium. 

Farmakokinetik

Absorberes ikke.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Suspensioner med resinet bør fremstilles umiddelbart før brug og bør ikke opbevares længere end 24 timer. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til oral/rektal suspension  (Paranova Danmark) 021411
454 g
413,45 0,91 40,98
(B) pulver til oral/rektal suspension  (Orifarm) 130439
454 g
415,00 0,91 41,13

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

01.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...