Combiflure®

S01JA51
 
 

Diagnostikum til måling af intraokulært tryk og inspektion af cornea. 

Anvendelsesområder

Kun til diagnostisk brug ved: 

  • Måling af intraokulært tryk med applanation
  • Inspektion af epithelceller på cornea.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 1,25 mg fluoresceinnatrium og 3 mg oxybuprocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

1- 2 dråber i det afficerede øje. Øjets overflade bliver følelsesløs inden for et minut, så det intraokulære tryk kan måles. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergiske reaktioner over for andre lokalbedøvende midler fra gruppen af para-aminobenzoesyrer eller parabenadditiver. 

Forsigtighedsregler

  • Det bedøvede øje skal beskyttes mod støv og bakteriel kontaminering, og patienten skal instrueres om at undgå at røre eller gnide øjet efter målingen.
  • Kontaktlinser skal fjernes før applikation og indsættes tidligst 1 time efter applikation af øjendråberne.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Corneaerosion  (ved tilbagevendende brug) Øjenirritation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi
Øjne Corneaødem, Iritis Øget irispigmentering
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Hypersensitivitet  (herunder anafylaktisk reaktion)
Nervesystemet Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke data for systemisk absorption. Den systemiske eksponering efter applicering af 1-2 dråber på øjet som enkeltdosis skønnes ubetydelig og uden klinisk relevans. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering hos et ammet barn skønnes ubetydelig og uden klinisk relevans. 


Se endvidere

Farmakodynamik

  • Fluorescein. Udsender gulgrønt lys ved eksponering for blåt lys. Da det er vandopløseligt, passerer det ikke gennem sundt epitelvæv på cornea, men vil diffundere ned i stromaet, hvor der er skader. Fluorescein er biologisk inaktivt.
  • Oxybuprocain. Lokalanæstetikum, der i struktur og virkning ligner procain. Det forhindrer ledning af nerveimpulser ved at blokere natriumkanaler i cellemembranen. Oxybuprocain ændrer ikke pupillens størrelse.

Den bedøvende virkning starter efter et minut, og virkningen forsvinder helt efter ca. 1 time.  

 

Farmakokinetik

Fluorescein 

  • Den systemiske absorption er ringe.

Oxybuprocain 

  • Absorberes i corneaepitelet. Systemisk absorption kan forekomme.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage ved temperatur under 25°C.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 1,25+3 mg/ml 494952
5 ml
166,20 33,24

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...