Lipiodol® Ultra Fluid

V08AD01
 
 
Røntgenkontraststof som ioderet olie til undersøgelse af legemshulrum.

Anvendelsesområder

  • Hysterosalpingografi og lymfografi.
  • Visualisering, lokalisering i forbindelse med transarteriel kemo-embolisering af hepatocellulært karcinom på et intermediært stadium.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. Indeholder ioderede fedtsyre-ethyl-estere af valmuefrøolie. Totalt iodindhold 480 mg/ml (48 % w/v). 

Doseringsforslag

Diagnostisk radiologi 

  • 1-20 ml instilleres efter undersøgelsens art.

Interventionel radiologi 

  • Se produktresumé.

 

Bemærk: Patienten bør observeres i mindst 30 min. 

Kontraindikationer

Svær tyrotoksikose.

Forsigtighedsregler

  • Hvis der passerer oliebaseret kontraststof til blodbanen, er der betydelig risiko for lungeembolier. Injektionen skal derfor kontrolleres med gennemlysning.
  • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Hypotyroidisme
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Granulomer på indstiksstedet
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Retinal blodprop
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Lungeemboli
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Hypertyroidisme
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Hud og subkutane væv Rødme
Vaskulære sygdomme Lymfødem

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Olieholdige kontraststoffer har lang halveringstid og bør ikke anvendes til gravide, da jod har indflydelse på dannelsen af CNS. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Iod dæmper røntgenstrålerne mere end det omliggende bløde væv. Denne forskel muliggør røntgenbilleddiagnostik. 

Farmakokinetik

  • Absorptionstiden fra bronkierne er 2-4 dage, betydeligt langsommere fra serøse hulrum.
  • Iodet afspaltes og udskilles som iodid gennem nyrerne.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 480 mg/ml 175547
10 ml
3.366,85 336,69
(B) injektionsvæske, opl. 480 mg/ml 158687
10 ml
4.170,85 417,09
 
 

Revisionsdato

30.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...