Nutriflex® Omega peri

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 trekammerpose indeholder 500 ml, 750 ml eller 1.000 ml aminosyreopløsning, 500 m, 750 ml eller 1.000 ml glucoseopløsning og 250 ml, 375 ml eller 500 ml lipidemulsion. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. Sædvanligvis 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i perifer eller central vene.
 • Maksimal infusionshastighed 2,5 ml/kg legemsvægt/time.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Stærkt nedsat leverfunktion: Kontraindiceret.
 • Let og moderat nedsat leverfunktion: Forsigtighed tilrådes.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig hyperglykæmi.
 • Alvorlig hyperlipidæmi.
 • Hyperkaliæmi.
 • Akutte shocktilstande.
 • Acidose.
 • Intrahepatisk kolestase.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Zink.

Forsigtighedsregler

 • Serum-kalium bør kontrolleres ved nedsat nyrefunktion.
 • Ved indgift til patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet bør plasma-triglycerid kontrolleres.
 • Koagulationsforstyrrelser.
 • Infusionsvæsken indeholder proteiner fra soja og æg. Forsigtighed ved allergi over for jordnødder (peanut), soja eller æg.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Koagulationsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Rygsmerter
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypertension, Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Metabolisme og ernæring Acidose  (metabolisk), Fedtoverbelastningssyndrom, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Kolestase

Med andre parenterale ernæringspræparater er set icterus som klasselignende bivirkning. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose  

Volumen 

1.250ml 

1.875ml 

2.500ml 

Glucose 

80 g 

120 g 

160 g 

Lipider, total heraf 

50 g 

75 g 

100 g 

Sojaolie, renset 

20 g 

30 g 

40 g 

Triglycerider, mellemkædede 

25 g 

37,5 g 

50 g 

Omega-3-syre-triglycerider 

5 g 

7,5 g 

10 g 

Aminosyrer 

40 g 

60 g 

80 g 

Natrium 

50 mmol 

75 mmol 

100 mmol 

Kalium 

30 mmol 

45 mmol 

60 mmol 

Calcium 

3 mmol 

4,5 mmol 

6 mmol 

Magnesium 

3 mmol 

4,5 mmol 

6 mmol 

Phosphat 

7,5 mmol 

11,25 mmol 

15 mmol 

Chlorid 

48 mmol 

72 mmol 

96 mmol 

Acetat 

40 mmol 

60 mmol 

80 mmol 

Zink 

0,03 mmol 

0,045 mmol 

0,06 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

5,7 g 

8,6 g 

11,4 g 

Energi total 

4.000 kJ
(955 kcal) 

6.000 kJ
(1.435 kcal) 

8.000 kJ
(1.910 kcal) 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

840 mosmol/l 

840 mosmol/l 

840 mosmol/l 

pH 

5-6 

5-6 

5-6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Cernevit 

1 htgl.  

1 htgl. 

1 htgl. 

Natrium + Kalium 

170 mmol 

255 mmol 

340 mmol 

Calcium 

5 mmol 

7,5 mmol 

10 mmol 

Magnesium 

9 mmol 

13,5 mmol 

18 mmol 

Uorganisk phosphat* 

25 mmol 

37,5 mmol 

50 mmol 

Alanyl-glutamin 

** 

** 

** 

* Kun data for uorganisk phosphat. 

** Alanyl-glutamin op til 24 g/l. 

 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Opløsningerne i posens kamre blandes til en ensartet emulsion.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed af infusionsvæske 

Må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af additiverne anført i tabellen ovenfor. 

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 7 dage i køleskab (2-8°C) og 48 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, emulsion 053365
5 x 1250 ml
3.453,95 0,55
(B) infusionsvæske, emulsion 199289
5 x 1875 ml
4.300,55 0,46
(B) infusionsvæske, emulsion 541666
5 x 2500 ml
4.304,15 0,34

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...