Nutriflex® Omega Special elektrolytfri

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 trekammerpose indeholder 250 ml, 500 ml eller 750 ml aminosyreopløsning, 250 ml, 500 ml eller 750 ml glucoseopløsning og 125 ml, 250 ml eller 375 ml lipidemulsion. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. Sædvanligvis 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.
 • Maksimal infusionshastighed 1,7 ml/kg legemsvægt/time.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.  

  Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.  

  Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering). 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig hyperglykæmi.
 • Alvorlig hyperlipidæmi.
 • Hyperkaliæmi.
 • Akutte shocktilstande.
 • Acidose.
 • Intrahepatisk kolestase.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Zink.

Forsigtighedsregler

 • Serum-kalium bør kontrolleres ved nedsat nyrefunktion.
 • Ved indgift til patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet bør plasma-triglycerid kontrolleres.
 • Koagulationsforstyrrelser.
 • Infusionsvæsken indeholder proteiner fra soja og æg. Forsigtighed ved allergi over for jordnødder (peanut), soja eller æg.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Koagulationsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Rygsmerter
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypertension, Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Metabolisme og ernæring Acidose  (metabolisk), Fedtoverbelastningssyndrom, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Kolestase

Med andre parenterale ernæringspræparater er set icterus som klasselignende bivirkning. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose  

Volumen 

625 ml 

1.250 ml 

1.875 ml 

Glucose 

99 g 

198 g 

297 g 

Lipider, total heraf 

25 g 

50 g 

75 g 

Sojaolie, renset 

10 g 

20 g 

30 g 

Triglycerider, mellemkædede 

12,5 g 

25 g 

37,5 g 

Omega-3-syre-triglycerider 

2,5 g 

5 g 

7,5 g 

Aminosyrer 

35 g 

70,1 g 

105,1 g 

Totalt kvælstofindhold 

5 g 

10 g 

15 g 

Energi total 

3.090 kJ
(740 kcal) 

Ca. 6.175 kJ
(1.475 kcal) 

9.265 kJ
(2.215 kcal) 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

1.330 mosmol/l 

1.330 mosmol/l 

1.330 mosmol/l 

pH 

5-6 

5-6 

5-6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Cernevit 

1 htgl.  

1 htgl.  

1 htgl.  

Natrium + kalium 

250 mmol 

375 mmol 

500 mmol 

Calcium 

8 mmol 

12 mmol 

16 mmol 

Magnesium 

12 mmol 

18 mmol 

24 mmol 

Organisk phosphat* 

37,5 mmol 

56,35 mmol 

75 mmol 

Alanyl-glutamin 

** 

** 

** 

* I stedet for organisk phosphat kan tilsættes uorganisk phosphat svarende til 20 mmol/l infusionsvæske. 

**** Alanyl-glutamin op til 24 g/l. 

 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Opløsningerne i posens kamre blandes til en ensartet emulsion.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed af infusionsvæske 

Må ikke blandes med andre lægemidler.  

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 7 dage i køleskab (2-8°C) og højst 2 dage ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, emulsion 566358
5 x 625 ml
2.366,70 0,76
(B) infusionsvæske, emulsion 522401
5 x 1250 ml
4.591,80 0,73
(B) infusionsvæske, emulsion 063408
5 x 1875 ml
6.981,50 0,74

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...