Nutriflex® Omega Special elektrolytfri

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 trekammerpose indeholder 250 ml, 500 ml eller 750 ml aminosyreopløsning, 250 ml, 500 ml eller 750 ml glucoseopløsning og 125 ml, 250 ml eller 375 ml lipidemulsion. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. Sædvanligvis 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.
 • Maksimal infusionshastighed 1,7 ml/kg legemsvægt/time.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn > 2 år.
 • Kontraindiceret til børn < 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.  

  Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.  

  Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering). 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 2 år.
 • Alvorlig hyperglykæmi
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Hyperkaliæmi
 • Akutte shocktilstande
 • Acidose
 • Intrahepatisk kolestase
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Zink.

Forsigtighedsregler

 • Serum-kalium bør kontrolleres ved nedsat nyrefunktion.
 • Ved indgift til patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet bør plasma-triglycerid kontrolleres.
 • Koagulationsforstyrrelser.
 • Infusionsvæsken indeholder proteiner fra soja og æg. Forsigtighed ved allergi over for jordnødder (peanut), soja eller æg.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Cyanose, Dyspnø, Hypertension, Hypotension.
Koagulationsforstyrrelser.
Knoglesmerter, Rygsmerter.
Erytem.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Acidose  (metabolisk), Fedtoverbelastningssyndrom, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi.
Ikke kendt Kolestase.
Leukopeni, Trombocytopeni.

Med andre parenterale ernæringspræparater er set icterus som klasselignende bivirkning. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitut. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Indhold pr. færdigblandet pose  

Volumen 

625 ml 

1.250 ml 

1.875 ml 

Glucose 

99 g 

198 g 

297 g 

Lipider, total heraf 

25 g 

50 g 

75 g 

Sojaolie, renset 

10 g 

20 g 

30 g 

Triglycerider, mellemkædede 

12,5 g 

25 g 

37,5 g 

Omega-3-syre-triglycerider 

2,5 g 

5 g 

7,5 g 

Aminosyrer 

35 g 

70,1 g 

105,1 g 

Totalt kvælstofindhold 

5 g 

10 g 

15 g 

Energi total 

3.090 kJ
(740 kcal) 

Ca. 6.175 kJ
(1.475 kcal) 

9.265 kJ
(2.215 kcal) 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

1.330 mosmol/l 

1.330 mosmol/l 

1.330 mosmol/l 

pH 

5-6 

5-6 

5-6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Cernevit 

1 htgl.  

1 htgl.  

1 htgl.  

Natrium + kalium 

250 mmol 

375 mmol 

500 mmol 

Calcium 

8 mmol 

12 mmol 

16 mmol 

Magnesium 

12 mmol 

18 mmol 

24 mmol 

Organisk phosphat* 

37,5 mmol 

56,35 mmol 

75 mmol 

Alanyl-glutamin 

** 

** 

** 

* I stedet for organisk phosphat kan tilsættes uorganisk phosphat svarende til 20 mmol/l infusionsvæske. 

**** Alanyl-glutamin op til 24 g/l. 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Opløsningerne i posens kamre blandes til en ensartet emulsion.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed af infusionsvæske 

Må ikke blandes med andre lægemidler.  

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 7 dage i køleskab (2-8°C) og højst 2 dage ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 566358
5 x 625 ml
1.773,70
(B) infusionsvæske, emulsion 522401
5 x 1250 ml
3.437,30
(B) infusionsvæske, emulsion 063408
5 x 1875 ml
5.223,95

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-07-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...