AJOVY

N02CD03
 
 

Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof fremstillet i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO) ved rekombinant dna-teknologi til profylakse mod migræne. 

Anvendelsesområder

Profylaktisk behandling af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage pr. måned. 

 

På grund af den høje pris anbefaler Medicinrådet imidlertid kun CGRP-antistoffer til profylaktisk behandling af kronisk migræne hos voksne, der har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum. Et eventuelt medicinoverforbrug bør være forsøgt saneret inden behandling med CGRP-antistoffer initieres. I Danmark er ordinationsretten af CGRP-antistoffer begrænset til speciallæger i neurologi, som er ansat på et sygehus og til privatpraktiserende neurologer (kun visse antistoffer).  

 

Medicinrådet har fastsat nationale kriterier for behandling med CGRP-antistoffer.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 225 mg fremanezumab. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 225 mg fremanezumab. 

Doseringsforslag

Der foreligger to doseringsmuligheder, der indgives s.c: 

 • 225 mg én gang om måneden eller
 • 675 mg hver tredje måned
 • Hvis der skiftes doseringsregime, skal den første dosis i det nye regime administreres på den næste planlagte doseringsdag fra det forrige regime.
 • Når behandlingen med fremanezumab initieres, kan samtidig profylaktisk behandling med andre midler mod migræne fortsættes om nødvendigt.
 • Fordelene ved behandlingen bør vurderes inden for de første 3 måneder. Derefter anbefales regelmæssig vurdering af behovet for fortsat behandling.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Der bør skiftes injektionssteder (abdomen, lår eller overarm), og injektionerne bør ikke gives i områder med hudirritation (fx ved ømhed, blå mærker, erytem).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. smerter og erytem)
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Der har i sjældne tilfælde været rapporter om anafylaktiske reaktioner. De fleste forekom inden for 24 timer efter administration, mens nogle forekom senere. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (5 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Fremanezumab er et humaniseret monoklonalt antistof, der binder sig til calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP). CGRP findes på relevante steder for patofysiologien af migræne, fx perivaskulære nerver i det trigeminovaskulære system.
 • Fremanezumab er i høj grad specifik for CGRP og binder sig ikke til nært beslægtede ligander af samme familie (fx amylin, calcitonin, intermedin og adrenomedullin).
 • CGRP er et neuropeptid, der fremmer nociceptiv signalering og vasodilatation, som forbindes med patofysiologien af migræne. I.v. infusion af CGRP kan inducere migræneanfald.

Farmakokinetik

Fremanezumab har en estimeret halveringstid på 30 dage. 

Fordelingsvolumen 0,051 l/kg. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i op til 7 dage ved en temperatur på op til 30 °C.
 • Evt. ikke anvendte injektionspenne/-sprøjter må ikke genplaceres i køleskab og skal derfor kasseres efter de 7 dage.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Neurologi) injektionsvæske, opl. i pen 225 mg 525689
1 stk.
4.756,10 4.756,10 158,54
(NBS) (Neurologi) injektionsvæske, opl. i pen 225 mg 509731
3 stk.
14.234,60 4.744,87 158,16
(NBS) (Neurologi) injektionsvæske, opl. i sprøjte 225 mg 383037
1 stk.
4.756,10 4.756,10 158,54

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  225 mg

Mål i mm: 153 x 25
AJOVY, Inj. væske opl. i fyldt pen, 225 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  225 mg

Mål i mm: 120 x 25
AJOVY, Inj. væske i sprøjte, 225 mg
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

01.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...