Penthrox

N02BG09
 
 

Halogeneret inhalationsanalgetikum. 

Anvendelsesområder

Akutte moderate til stærke traumeudløste smerter hos bevidste voksne patienter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Væske til inhalationsdamp. 1 flaske indeholder 3 ml methoxyfluran 99,9%. 

Doseringsforslag

Voksne. 3 ml som enkeltdosis som inhalation ved hjælp af medfølgende inhalator. Højst 6 ml dgl. og højst 15 ml pr. uge. Bør ikke anvendes flere dage i træk. 

 

Bemærk: 

 • Virkningen indtræder efter 6-10 inhalationer. Kontinuerlig inhalation af 3 ml giver analgetisk virkning i 25-30 minutter. Patienten vurderer selv smerteniveau og behovet for smertelindring, og pauser i inhalationen anbefales, så der anvendes lavest mulig dosis til opnåelse af smertelindring.
 • For klargøring og brug af Penthorx-inhalatoren, se produktresume.
 • Forsigtighed til ældre pga. risiko for hypotension.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Kontraindiceret ved signifikant nedsat nyrefunktion pga. nefrotoksiske uorganiske fluorid-metabolitter. Øget risiko ved øget metaboliseringshastighed, fx ved samtidig brug af leverenzyminducerende midler.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved tidligere tegn på leverskade efter brug af halogenerede inhalationsanæstetika. Der er rapporteret om øget risiko for leverskade ved brug af methoxyfluran ved tidligere eksponering for halogenerede inhalationsanæstetika (herunder methoxyfluran, der førhen blev brugt som anæstetikum). Risikoen er især øget, hvis intervallet mellem doserne er mindre end 3 måneder. Methoxyfluran bør derfor kun anvendes hyppigere end én gang hver 3. måned efter grundig klinisk vurdering.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Anvendelse som anæstetikum.
 • Kendt eller mistænkt genetisk disposition for malign hypertermi.
 • Svær respirationsdepression.
 • Ændret bevidsthedsniveau.
 • Kardiovaskulær ustabilitet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Hoste, Hypotension.
Dysartri, Eufori, Følelse af beruselse, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Adfærdsforstyrrelse, Angst, Depersonalisering, Depression, Paræstesier, Perifer neuropati.
Dobbeltsyn.
Ikke kendt Hepatitis, Leverinsufficiens, Leverskade.
Blodtryksændringer, Hypoxi.
Forhøjet serum-urat.
Agitation, Bevidsthedssvækkelse, Dissociative symptomer, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion.
Nyresvigt.
Nystagmus, Sløret syn.

Interaktioner

 • Potente induktorer af CYP2E1 eller CYP2A6 kan sandsynligvis øge methoxyflurans metaboliseringshastighed og dermed øge dets potentielle toksicitet, og samtidig brug bør undgås.
 • Samtidig brug af nefrotoksiske midler, fx kontraststoffer og visse antibiotika (gentamicin, tetracyclin, colistin og amphotericin B), bør undgås.
 • Anæstesi med sevofluran bør undgås pga. øget risiko for nefrotoksicitet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
For beslægtede halogenerede lægemidler til inhalationsanæstesi har dyrestudier vist, at GABA-receptoragonister (isofluran, sevofluran, desfluran og propofol), og NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester. FDA har udsendt en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen.  

Referencer: 4325, 1597, 4323, 4324, 4326

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Halogeneret inhalationsanalgetikum. Den præcise virkningsmekanisme er ukendt. 

Farmakokinetik

 • Methoxyfluran er lipofilt og ophobes i fedtvæv, hvorfra det frigives langsomt over nogle dage.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2E1 og CYP2A6.
 • Ca. 60% udskilles gennem nyrerne som fluorid og oxalsyre.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) væske til inhalationsdamp 99,9 %, 3 ml 513993
3 ml + inhalator
313,00

Referencer

1597 Mazze RI, Källén B Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases Am J Obstet Gynecol 1989 161(5) 1178-85 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2589435


4323 Heesen M, Klimek M Nonobstetric anesthesia during pregnancy Curr Opin Anaesthesiol 2016 29(3) 297-303 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466


4324 Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention Am J Surg 2005 190(3) 467-73 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538


4325 Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery Am J Obstet Gynecol 2018 218(1) 98-102 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583


4326 Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy Obstet Gynecol 2017 129(4) 777-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816

 
 

Revisionsdato

2019-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...