Penthrox

N02BG09
 
 

Halogeneret inhalationsanalgetikum. 

Anvendelsesområder

Akutte moderate til stærke traumeudløste smerter hos bevidste voksne patienter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Væske til inhalationsdamp. 1 flaske indeholder 3 ml methoxyfluran 99,9 %. 

Doseringsforslag

Voksne. 3 ml som enkeltdosis som inhalation ved hjælp af medfølgende inhalator. Højst 6 ml dgl. og højst 15 ml pr. uge. Bør ikke anvendes flere dage i træk. 

 

Bemærk: 

 • Virkningen indtræder efter 6-10 inhalationer. Kontinuerlig inhalation af 3 ml giver analgetisk virkning i 25-30 minutter. Patienten vurderer selv smerteniveau og behovet for smertelindring, og pauser i inhalationen anbefales, så der anvendes lavest mulig dosis til opnåelse af smertelindring.
 • For klargøring og brug af Penthorx-inhalatoren, se produktresume.
 • Forsigtighed til ældre pga. risiko for hypotension.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Kontraindiceret ved signifikant nedsat nyrefunktion pga. nefrotoksiske uorganiske fluorid-metabolitter. Øget risiko ved øget metaboliseringshastighed, fx ved samtidig brug af leverenzyminducerende midler.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved tidligere tegn på leverskade efter brug af halogenerede inhalationsanæstetika. Der er rapporteret om øget risiko for leverskade ved brug af methoxyfluran ved tidligere eksponering for halogenerede inhalationsanæstetika (herunder methoxyfluran, der førhen blev brugt som anæstetikum). Risikoen er især øget, hvis intervallet mellem doserne er mindre end 3 måneder. Methoxyfluran bør derfor kun anvendes hyppigere end én gang hver 3. måned efter grundig klinisk vurdering.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Anvendelse som anæstetikum.
 • Kendt eller mistænkt genetisk disposition for malign hypertermi.
 • Svær respirationsdepression.
 • Ændret bevidsthedsniveau.
 • Kardiovaskulær ustabilitet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Hukommelsesbesvær Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Eufori, Følelse af beruselse, Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Dobbeltsyn
Mave-tarm-kanalen Mundhulegener, Oral kløe, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Træthed
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Nervesystemet Paræstesier, Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Angst, Depersonalisering, Depression
Hud og subkutane væv Rødme, Øget svedtendens
Ikke kendt hyppighed
Øjne Nystagmus, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens, Leverskade Icterus
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Blodtryksændringer, Forhøjet serum-urat Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Bevidsthedssvækkelse
Psykiske forstyrrelser Agitation, Dissociative symptomer, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion Rastløshed
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression Kvælningsfornemmelse

Interaktioner

Anden medicin sammen med Penthrox
 • Potente induktorer af CYP2E1, CYP2B6 eller CYP2A6 kan sandsynligvis øge methoxyflurans metaboliseringshastighed og dermed øge dets potentielle toksicitet, og samtidig brug bør undgås.
 • Samtidig brug af nefrotoksiske midler, fx kontraststoffer og visse antibiotika (gentamicin, tetracyclin, colistin og amphotericin B), bør undgås.
 • Anæstesi med sevofluran bør undgås pga. øget risiko for nefrotoksicitet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
For beslægtede halogenerede lægemidler til inhalationsanæstesi har dyrestudier vist, at GABA-receptoragonister (isofluran, sevofluran, desfluran og propofol), og NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester. FDA har udsendt en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Penthrox, da alkohol forstærker virkningen af Penthrox.

Alkohol bør undgås ved behandling med Penthrox, da alkohol forstærker virkningen af Penthrox. 

Farmakodynamik

Halogeneret inhalationsanalgetikum. Den præcise virkningsmekanisme er ukendt. 

Farmakokinetik

 • Methoxyfluran er lipofilt og ophobes i fedtvæv, hvorfra det frigives langsomt over nogle dage.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2E1 og CYP2A6.
 • Ca. 60 % udskilles gennem nyrerne som fluorid og oxalsyre.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) væske til inhalationsdamp 99,9 %, 3 ml
Penthrox
513993
3 ml + inhalator
309,20 103,07

Referencer

4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2589435/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...