Klaridex

R01AB06
 
 

Kombination af xylometazolin (sympatomimetisk middel med α-receptorstimulerende virkning) og dexpanthenol (vitamin B5 derivat med sårhelende og slimhindebeskyttende egenskaber) til lokal brug på slimhinder. 

Anvendelsesområder

Nasal obstruktion ved akut viral rhinosinuitis og akut bakteriel rhinosinuitis.  

 

Er desuden registreret til understøttende behandling ved sårheling af næseslimhinden og nedsat nasal respiration efter nasal kirurgi. 

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg dexpenthenol og 1 mg xylometazolinhydrochlorid. 1 pust svarer til 0,1 ml. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

5 mg dexpenthenol/0,1 mg xylometazolinhydrochlorid (1 pust) i hvert næsebor efter behov, højst 3 gange dgl. i højst 10 dage. 

 

Bemærk: 

Bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

Kontraindikationer

  • Glaukom med snæver kammervinkel (anfald af regnbuesyn, tågesyn).
  • Postoperativt efter transnasale eller transorale indgreb med blotlæggelse af dura mater.
  • Rhinitis sicca (tør, skorpedækket næseslimhinde).

Forsigtighedsregler

Arteriel hypertension 

Anvendes med forsigtighed, da hypertension kan forværres af xylometazolin. 

 

Behandlingsvarighed 

Adrenergika som xylometazolin bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Ved langvarig brug ses slimhindeirritation med rhinosinuitis, ødem og hypersekretion.  

 

Diabetes mellitus 

Xylometazolin bør anvendes med forsigtighed ved diabetes pga. risiko for hyperglykæmi. 

 

Forlænget QT-interval 

Forsigtighed ved eksisterende forlænget QT-interval. Der er set øget risiko for alvorlige ventrikulære arytmier ved brug af xylometazolin. 

 

Fæokromocytom 

Xylometazolin bør anvendes med forsigtighed ved fæokromocytom, da tilstanden kan forværres. 

 

Hjertesygdom 

Xylometazolin bør anvendes med forsigtighed ved følsomhed for den adrenerge effekt, der kan give risiko for fx hjertearytmier eller forhøjet blodtryk. 

 

Hyperthyroidisme 

Xylometazolin bør anvendes med forsigtighed ved hyperthyroidisme, da symptomerne kan forværres. 

 

Prostatahyperplasi 

Xylometazolin bør anvendes med forsigtighed ved prostatahyperplasi, da symptomerne (fx vandladningsbesvær) kan forværres. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (fx angioødem, urticaria)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Vaskulære sygdomme Hypertension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Arytmier
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Rebound effekt*, Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper**
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Hallucinationer** Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Ikke kendt hyppighed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation, Nysen

* Ved ophør kan ses nasalt ødem og hypersekretion (rebound effekt). Disse svinder oftest spontant efter et par dage. 

** Ses særligt hos børn. 

Interaktioner

Ved samtidig anvendelse af MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva bør udvises forsigtighed pga. øget risiko for hypertension. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For xylometazolin er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede (inklusive data for det næsten identiske oxymetazolin) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Dexpanthenol er et D-5 vitamin derivat og skønnes at repræsentere et fysiologisk molekyle.  

Kan ved overdosering nedsætte blodgennemstrømning i uterus. Må ikke anvendes ved tegn på uteroplacental insufficiens. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Dexpanthenol 

  • Absorberes hurtigt via huden og omdannes til vitamin B5 (panthotensyre). Vitamin B5 indgår i Coenzym A. Er vist at virke fremmende på opheling af hud i dyrestudier.

 

Xylometazolin 

  • Adrenergikum. Virker lokalt vasokonstriktorisk gennem stimulering af α-receptorerne og dermed detumescerende på slimhinder i næse og bihuler. Ringe risiko for effekt på hjerte og CNS.
  • Virkningen indtræder efter få minutter og varer 10-12 timer.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
næsespray, opløsning 1+50 mg/ml  (Orifarm Generics)
Dexpanthenol (50 mg/ml)
Xylometazolin (1 mg/ml)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) næsespray, opløsning 1+50 mg/ml  (Orifarm Generics) 433036
10 ml
ikke fast pris

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...