Omnipaque®

V08AB02
 
 

Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til intratekal, parenteral og oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

 • Angiografi
 • Artrografi
 • CT-opladning
 • ERCP
 • Flebografi
 • Herniografi
 • Hysterosalpingografi
 • Myelografi
 • Sialografi
 • Undersøgelse af mave-tarm-kanal
 • Urografi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, 140 mg iod/ml, 240 mg iod/ml, 300 mg iod/ml eller 350 mg iod/ml. 1 ml indeholder hhv. 302 mg, 518 mg, 647 mg og 755 mg iohexol. 

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.
Bemærk: Maksimal dosis ved intratekal brug er totalt 3.000 mg iod ved én enkelt undersøgelse. Patienten bør observeres i mindst 30 min. 

Kontraindikationer

 • Intratekal injektion. Tidligere epileptiske anfald er en relativ kontraindikation.
 • Parenteral injektion
  • Tidligere svær reaktion på iodixanol, iomeprol, iopromid, ioversol eller iohexol. Krydsreaktioner ses. Reaktionen bør bekræftes ved intradermal test.
  • Hysterosalpingografi må ikke udføres ved graviditet eller mistanke om aktuel underlivsbetændelse.

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret, at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

 • Skemaet viser generelle bivirkninger ved intravaskulær anvendelse.
 • Intratekal injektion. Forbigående uspecifikke ændringer i form af lavfrekvent aktivitet er set i EEG. Aseptisk meningitis kan forekomme, men har oftest et godartet forløb.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kuldefornemmelse
Immunsystemet Angioødem
Hud og subkutane væv Hudirritation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Øjne Synsforstyrrelser Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Parese, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngal ødem, Lungeødem, Respirationsstop Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Encefalopati  (forbigående), Paræstesier
Hud og subkutane væv Rødme
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Tromboflebitis
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Hjertestop
Øre og labyrint Høretab  (forbigående)
Det endokrine system Hypertyroidisme, Hypotyroidisme
Øjne Blindhed  (forbigående)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Forstørrede spytkirtler
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Forværring af psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Hjerneødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Konfusion, Talebesvær  (forbigående) Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom, Apnø, Bronkospasme, Laryngospasme
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Erytem, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Cyanose Vasovagalt anfald

Interaktioner

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen:  

 • Ved GFR > 30 ml/min skal metformin ikke seponeres ved intravenøs kontraststofanvendelse.
 • Ved intraarteriel anvendelse bør indtag af metformin ophøre i forbindelse med kontraststofindgiften.
 • Ved de patienter, som anbefales et stop i indtagelsen af metformin, bør nyrefunktion kontrolleres efter 48 timer.
 • Er nyrefunktionen uændret, kan indtagelsen af metformin genoptages.
 • Ved GFR < 30 ml/min. er metformin kontraindiceret, da det udskilles renalt.

Der henvises i øvrigt til ESUR's guidelines

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4406, 4407

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Iod dæmper røntgenstrålerne mere end det omliggende bløde væv. Denne forskel muliggør røntgenbilleddiagnostik. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90 % i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Omnipaque®
Styrke Osmolaritet
140 mg iod/ml 285 mosmol/l
240 mg iod/ml 507 mosmol/l
300 mg iod/ml 643 mosmol/l
350 mg iod/ml 783 mosmol/l
pH alle styrker 6,8-7,6

Kan opbevares i varmeskab ved 37°C i op til 1 måned før administration. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 140 mg jod/ml 019066
10 x 50 ml (USB)
518,00 1,04
(B) injektionsvæske, opl. 140 mg jod/ml 582221
10 x 200 ml
2.061,65 1,03
(B) injektionsvæske, opl. 240 mg jod/ml 019088
10 x 50 ml (USB)
1.000,40 2,00
(B) injektionsvæske, opl. 240 mg jod/ml 066696
25 x 20 ml
1.372,05 2,74
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg jod/ml 019099
10 x 50 ml (USB)
1.295,20 2,59
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg jod/ml 068528
25 x 20 ml
1.372,05 2,74
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg jod/ml 582452
10 x 100 ml (USB)
2.298,85 2,30
(B) injektionsvæske, opl. 300 mg jod/ml 582635
6 x 500 ml
5.016,35 1,67
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg jod/ml 019112
10 x 50 ml (USB)
1.434,55 2,87
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg jod/ml 582650
10 x 100 ml (USB)
2.814,75 2,81
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg jod/ml 582692
10 x 200 ml (USB)
4.331,65 2,17
(B) injektionsvæske, opl. 350 mg jod/ml 582809
6 x 500 ml (USB)
5.833,75 1,94

Referencer

4407. Kochi MH, Kaloudis EV, Ahmed W et al. Effect of in utero exposure of iodinated intravenous contrast on neonatal thyroid function. J Comput Assist Tomogr. 2012; 36:165-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22446353 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4406. Bourjeily G, Chalhoub M, Phornphutkul C et al. Neonatal thyroid function: effect of a single exposure to iodinated contrast medium in utero. Radiology. 2010; 256:744-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20634430 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

10.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...