Ziextenzo®

L03AA13
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-coli-stamme. Polyethylenglycol-modificeret derivat af filgrastim. 

Ziextenzo® er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Reduktion i varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos patienter behandlet med cytotoksisk kemoterapi for non-myeloid malignitet.

Pegfilgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 6 mg pegfilgrastim (konjugat af filgrastim og et macrogol). 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg s.c. mindst 24 timer efter hver cytotoksisk kemoterapi. 

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring med behandling af børn.

Forsigtighedsregler

 • Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vækst af myeloide og visse ikke-myeloide celler in vitro, og forsigtighed tilrådes ved kronisk myeloid leukæmi, myelodysplastiske syndromer eller sekundær akut myeloid leukæmi.
 • Forsigtighed hos patienter med brystkræft og lungecancer, der modtager kemoterapi og/eller stråleterapi pga. mulig risiko for udvikling af myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi ved samtidig behandling med pegfilgrastim. Derfor monitoreres brystkræft- og lungecancerpatienter for tegn og symptomer på myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi.
 • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
 • Forsigtighed ved nylig forekomst af pulmonale infiltrater eller pneumoni pga. risiko for interstitiel pneumonitis og andre pulmonale bivirkninger.
 • Beskyttelseshætten indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni Leukocytose
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskuloskeletale smerter
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Myelodysplastisk syndrom*, Seglcellekrise, Splenomegali
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Miltruptur
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjede leverenzymer
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Akut myeloid leukæmi*
Nyrer og urinveje Glomerulonefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Lungeødem
Hud og subkutane væv Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom)
Vaskulære sygdomme Kapillær lækagesyndrom, Kutan vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Vaskulære sygdomme Aortitis, Pulmonal blødning

* Observeret hos patienter med brystkræft og lungecancer, der samtidig fik kemoterapi og/eller stråleterapi. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

CSF stimulerer via binding til specifikke membranreceptorer proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 16-120 timer.
 • Plasmahalveringstiden øges med stigende dosis pga. mætningskinetik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4.

 

Håndtering 

 • Undgå kraftig omrystning af injektionsvæsken, da rystning kan medføre, at pegfilgrastim aggregerer og dermed bliver biologisk inaktivt.
 • Injektionsvæsken placeres ved stuetemperatur 30 minutter før indgivelse.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses. Tilfældig udsættelse for frost i én periode på < 24 timer påvirker ikke holdbarheden.
 • Kan opbevares i én periode på højst 120 timer ved stuetemperatur (højst 35ºC).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 6 mg 400318
1 stk.
8.971,20 8.971,20 448,56
 
 

Revisionsdato

28.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...