Atenativ®

B01AB02
 
 

Koncentreret plasmafraktion fra humant blod indeholdende antitrombin. Fysiologisk hæmmer af aktiverede koagulationsfaktorer. Våd-varmebehandlet og kemisk inaktiveret efter solvens/detergens-metoden. 

Anvendelsesområder

 • Arvelig antitrombinmangel.
 • Erhvervet antitrombinmangel, fx ved svær leversygdom, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), sepsis, udbredt venøs tromboemboli eller langvarig, intens heparinbehandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 IE eller 1.000 IE humant antitrombin. 

Doseringsforslag

 • Individuelt. Initialdosis i IE = (100 - målt aktivitet i %) x legemsvægt.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 300 IE/min (voksne).
 • Infusionen bør gives inden for 12 timer.
 • Behandlingsvarigheden afhænger af den kliniske tilstand.
 • Suppleres med sædvanlig antikoagulationsbehandling afhængig af behandlingsindikationen.
 • Behandlingen bør foregå i samråd med koagulationsekspert.

Forsigtighedsregler

Natriumindhold 

1 dosis (30-50 IE/kg) indeholder 6,3-10,5 mmol natrium, som svarer til 369-614 mg natriumchlorid. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Trombocytopeni  (antistofmedieret heparininduceret).
Allergiske reaktioner  (herunder lungereaktioner), Angioødem.
Tremor.
Hypotension.

Interaktioner

Virkningen af antitrombin forstærkes kraftigt af heparin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk molekyle. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer de aktiverede koagulationsfaktorer XIIa, XIa, Xa, IXa, VIIa og trombin. 

Efter i.v. injektion indtræder effekten efter få minutter.  

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 døgn.
 • Plasmahalveringstiden forkortes af samtidig heparinindgift samt ved tilstande med betydende aktivering af koagulationssystemet.
 • Plasmakoncentrationsområdet for aktivt antitrombin er 0,1- 0,2 g/l hos raske.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Specifik aktivitet: ca. 2,8 IE/mg protein. 1 IE svarer til aktiviteten af antitrombin i 1 ml normalt humant plasma.
 • pH efter opløsning 6,5-7,5.
 • Brugsfærdig opløsning indeholder 50 IE antithrombin/ml.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens. 

 

Forligelighed ved infusion 

 • Brugsfærdig opløsning er blandbar med isotonisk natriumchlorid- og/eller isotonisk glucoseinfusionsvæske.
 • Bør ikke blandes med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Kan opbevares i højst 1 måned ved stuetemperatur (højst 25ºC), skal derefter kasseres.
 • Efter rekonstitution er opløsningen holdbar i 24 timer i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes straks og inden for 12 timer ved stuetemperatur.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Acetyltryptophan : pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml (500 og 1.000 IE)
Caprylsyre : pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml (500 og 1.000 IE)
Humant albumin : pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml (500 og 1.000 IE)
Natriumchlorid : pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml (500 og 1.000 IE)
Sterilt vand : pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml (500 og 1.000 IE)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml 389049
500 IE + solvens
2.478,20 10.412,61
(B) pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 50 IE/ml 389056
1000 IE + solvens
4.858,85 10.207,67

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

08.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...