Calrecia®

B05XA07
 
 

Calciumsubstitut ved dialyse og plasmaudskiftning med citrat-antikoagulation. 

Anvendelsesområder

Calciumsubstitution ved følgende behandlinger, hvor citrat anvendes til antikoagulation: 

 • Kontinuerlig dialyse (CRRT)
 • Vedvarende laveffektiv (daglig) dialyse (SLEDD)
 • Terapeutisk plasmaudskiftning (TPE).

Præparatet bør kun ordineres af læger med kendskab til citrat-antikoagulation i forbindelse med CRRT, SLEDD og TPE. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 liter indeholder 100 mmol calcium (svarende til 14,7 g calciumchloriddihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • Individuelt. Afhængig af en række faktorer, fx:
  • initial systemisk ioniseret calcium
  • behandlingstype (CRRT, SLEDD og TPE)
  • filtermembranens permeabilitet
  • calcium udveksles mellem plasma og andre dele af kroppen
  • calcium til at kompensere virkningen af citrat i den systemiske cirkulation
  • se yderligere i produktresumé.
 • Koncentrationen af systemisk ioniseret calcium skal opretholdes inden for det tilstræbte område. Medmindre andet er anført, anvendes normalområdet for systemisk ioniseret calcium på ≥ 0,9 mmol/l.
 • Maksimalt 3 liter infusionsvæske dgl.
 • Ved CRRT er calcium-dosis sædvanligvis 1,7-1,8 mmol/l udløbsvæske.

 

Bemærk: 

 • Kun til infusion vha. pumpe i blodrensningsapparat til ekstrakorporal behandling. Se detaljeret information under Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Ikke beregnet til langtidsbehandling.
 • Gennemstrømningshastigheden justeres ud fra regelmæssig monitorering af plasmakoncentrationen af systemisk ioniseret calcium, idet patientens calciumstatus og dens udvikling tages i betragtning.
 • Børn. Den totale gennemstrømningshastighed for infusionsvæsken er lavere hos børn pga. udløbsvæskens generelt lavere gennemstrømningshastighed.

Kontraindikationer

 • Hypercalcæmi.
 • Hyperchloræmi.

Forsigtighedsregler

 • Komorbiditet, fx nefrokalcinose, hypercalciuri, overdosering af vitamin D, eksisterende hypocalcæmi eller eksisterende hyperchloræmi, bør vurderes. Relevant monitorering og nødvendige korrigeringer foretages.
 • Regelmæssigt under tilførsel af infusionsvæsken undersøges infusionsstedet for tegn på udvikling af lokal blodkoagulation, som i givet fald bør medføre overvejelser om ændring af det ekstrakorporale kredsløb.
 • Efter afsluttet ekstrakorporal blodrensningsbehandling med citrat-antikoagulation vil citratmetabolismen fortsætte, og calcium frigivet fra calciumcitratchelat-forbindelser kan medføre ioniseret hypercalcæmi.
 • I tilfælde af perivaskulær infiltration skal tilførsel af infusionsvæsken straks afbrydes, da det kan medføre svær nekrose og vævsafstødning.
 • Ved hypocalcæmi vil der pga. citrat-akkumulering være behov for tilførsel af store mængder af infusionsvæsken. Et forhold mellem systemisk totalt calcium og systemisk ioniseret calcium på > 2,25 kan være et tegn på klinisk signifikant citrat-akkumulering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypotermi
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser

Nekrose, cellulitis og calcification ved indstiksstedet er set ved brug af andre indgivelsesveje end infusion i det ekstrakorporale kredsløb eller central veneinfusion. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Calrecia®

Ved samtidig behandling med digoxin kan der forekomme symptomer på digoxin-overdosis. Ekg-monitorering under citrat-antikoagulation og calciumtilførsel bør overvejes ved en øget risiko for at udvikling af arytmier. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data for anvendelse under graviditet. I klinisk praksis vil behandlingsindikationen (CRRT, SLEDD, TPE) oftest være absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk, men der er tale om et fysiologisk molekyle med en stram homeostase. 


Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Calrecia® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Calrecia® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Citrat binder ioniseret calcium i det ekstrakorporale kredsløb og reducerer dermed koncentrationen af systemisk ioniseret calcium.
 • Som substitution tilføres calcium.
 • Calciumcitratchelat-forbindelser i blodet dissocieres, når metabolismen af citrat er større end den systemiske infusion af citrat. Blodet tilføres hermed frit ioniseret calcium, som redistribueres i kroppen, hvor det indgår i knogle-remodellering og som elektrolyt i cellefunktioner.

Farmakokinetik

 • Identisk med egenskaberne for calcium, der findes endogent i det systemiske kredsløb som resultat af den fysiologiske regulering af calcium i blodet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • pH: 5-7.
 • Osmolaritet: 300 mosmol/l.
 • Elektrolytter:
  • Calcium: 100 mmol/l
  • Chlorid: 200 mmol/l.

 

Håndtering

 • Indgivelse
  • Kun til infusion vha. pumpe i blodrensningsapparat til ekstrakorporal behandling, som er beregnet til infusion af en 100 mmol/l calciumchlorid-opløsning, og som indeholder en afbalanceret mængde væske.
  • Sædvanligvis udelukkende infusion i det ekstrakorporale kredsløb.
  • Hvis der i brugervejledningen til blodrensningsapparatet som alternativ er anført infusion via et separat centralt venekateter, kan denne mulighed anvendes.
  • Medfølgende brugervejledninger til blodrensningsapparat, slangesæt og infusionsvæsken skal følges omhyggeligt.
 • Forligelighed ved infusion
  • Infusionsvæsken må ikke tilsættes andre lægemidler eller væsker.
  • Ved tilførsel via separat centralt venekateter må dettes katetervolumen ikke samtidigt anvendes til andre infusionsvæsker.

 

Holdbarhed

 • ikke opbevares i køleskab eller fryser.
 • Efter åbning: Skal anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mmol/l 453518
8 x 1500 ml
2.884,40 0,24

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...