Calrecia®

B05XA07
 
 

Calciumsubstitut ved dialyse og plasmaudskiftning med citrat-antikoagulation. 

Anvendelsesområder

Calciumsubstitution ved følgende behandlinger, hvor citrat anvendes til antikoagulation: 

 • Kontinuerlig dialyse (CRRT)
 • Vedvarende laveffektiv (daglig) dialyse (SLEDD)
 • Terapeutisk plasmaudskiftning (TPE).

Præparatet bør kun ordineres af læger med kendskab til citrat-antikoagulation i forbindelse med CRRT, SLEDD og TPE. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 liter indeholder 100 mmol calcium (svarende til 14,7 g calciumchloriddihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • Individuelt. Afhængig af en række faktorer, fx:
  • initial systemisk ioniseret calcium
  • behandlingstype (CRRT, SLEDD og TPE)
  • filtermembranens permeabilitet
  • calcium udveksles mellem plasma og andre dele af kroppen
  • calcium til at kompensere virkningen af citrat i den systemiske cirkulation
  • se yderligere i produktresumé.
 • Koncentrationen af systemisk ioniseret calcium skal opretholdes inden for det tilstræbte område. Medmindre andet er anført, anvendes normalområdet for systemisk ioniseret calcium på ≥ 0,9 mmol/l.
 • Maksimalt 3 liter infusionsvæske dgl.
 • Ved CRRT er calcium-dosis sædvanligvis 1,7-1,8 mmol/l udløbsvæske.

 

Bemærk: 

 • Kun til infusion vha. pumpe i blodrensningsapparat til ekstrakorporal behandling. Se detaljeret information under Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Ikke beregnet til langtidsbehandling.
 • Gennemstrømningshastigheden justeres ud fra regelmæssig monitorering af plasmakoncentrationen af systemisk ioniseret calcium, idet patientens calciumstatus og dens udvikling tages i betragtning.
 • Børn. Den totale gennemstrømningshastighed for infusionsvæsken er lavere hos børn pga. udløbsvæskens generelt lavere gennemstrømningshastighed.

Kontraindikationer

 • Hypercalcæmi.
 • Hyperchloræmi.

Forsigtighedsregler

 • Komorbiditet, fx nefrokalcinose, hypercalciuri, overdosering af vitamin D, eksisterende hypocalcæmi eller eksisterende hyperchloræmi, bør vurderes. Relevant monitorering og nødvendige korrigeringer foretages.
 • Regelmæssigt under tilførsel af infusionsvæsken undersøges infusionsstedet for tegn på udvikling af lokal blodkoagulation, som i givet fald bør medføre overvejelser om ændring af det ekstrakorporale kredsløb.
 • Efter afsluttet ekstrakorporal blodrensningsbehandling med citrat-antikoagulation vil citratmetabolismen fortsætte, og calcium frigivet fra calciumcitratchelat-forbindelser kan medføre ioniseret hypercalcæmi.
 • I tilfælde af perivaskulær infiltration skal tilførsel af infusionsvæsken straks afbrydes, da det kan medføre svær nekrose og vævsafstødning.
 • Ved hypocalcæmi vil der pga. citrat-akkumulering være behov for tilførsel af store mængder af infusionsvæsken. Et forhold mellem systemisk totalt calcium og systemisk ioniseret calcium på > 2,25 kan være et tegn på klinisk signifikant citrat-akkumulering.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypotermi.
Elektrolytforstyrrelser.

Nekrose, cellulitis og calcification ved indstiksstedet er set ved brug af andre indgivelsesveje end infusion i det ekstrakorporale kredsløb eller central veneinfusion. 

Interaktioner

Ved samtidig behandling med digoxin kan der forekomme symptomer på digoxin-overdosis. Ekg-monitorering under citrat-antikoagulation og calciumtilførsel bør overvejes ved en øget risiko for at udvikling af arytmier. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data for anvendelse under graviditet. I klinisk praksis vil behandlingsindikationen (CRRT, SLEDD, TPE) oftest være absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk, men der er tale om et fysiologisk molekyle med en stram homeostase. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Citrat binder ioniseret calcium i det ekstrakorporale kredsløb og reducerer dermed koncentrationen af systemisk ioniseret calcium.
 • Som substitution tilføres calcium.
 • Calciumcitratchelat-forbindelser i blodet dissocieres, når metabolismen af citrat er større end den systemiske infusion af citrat. Blodet tilføres hermed frit ioniseret calcium, som redistribueres i kroppen, hvor det indgår i knogle-remodellering og som elektrolyt i cellefunktioner.

Farmakokinetik

 • Identisk med egenskaberne for calcium, der findes endogent i det systemiske kredsløb som resultat af den fysiologiske regulering af calcium i blodet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • pH: 5-7.
 • Osmolaritet: 300 mosmol/l.
 • Elektrolytter:
  • Calcium: 100 mmol/l
  • Chlorid: 200 mmol/l.

 

Håndtering

 • Indgivelse
  • Kun til infusion vha. pumpe i blodrensningsapparat til ekstrakorporal behandling, som er beregnet til infusion af en 100 mmol/l calciumchlorid-opløsning, og som indeholder en afbalanceret mængde væske.
  • Sædvanligvis udelukkende infusion i det ekstrakorporale kredsløb.
  • Hvis der i brugervejledningen til blodrensningsapparatet som alternativ er anført infusion via et separat centralt venekateter, kan denne mulighed anvendes.
  • Medfølgende brugervejledninger til blodrensningsapparat, slangesæt og infusionsvæsken skal følges omhyggeligt.
 • Forligelighed ved infusion
  • Infusionsvæsken må ikke tilsættes andre lægemidler eller væsker.
  • Ved tilførsel via separat centralt venekateter må dettes katetervolumen ikke samtidigt anvendes til andre infusionsvæsker.

 

Holdbarhed

 • ikke opbevares i køleskab eller fryser.
 • Efter åbning: Skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mmol/l 453518
8 x 1500 ml
2.760,65

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

13.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...