Ventizolve

V03AB15
 
 

Specifikt virkende antidot til opioider. Naloxon er en ren antagonist uden agonistiske opioide virkninger.  

Anvendelsesområder

Overdosering med opiater og partielle opiatantagonister. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning i enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 1,26 mg naloxon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 14 år 

 • 1,26 mg i det ene næsebor.
 • I visse tilfælde gives flere doser:
  • Ved manglende reaktion på 1. dosis gives der efter 2-3 minutter en 2. dosis.
  • Ved reaktion på 1. dosis, men derefter tilbagefald til respirationsdepression, gives 2. dosis straks.
  • Ved > 2 doser gives disse på skift i næseborene.

 

Bemærk 

Forsigtighedsregler

 • Kronisk morfinisme er relativ kontraindikation, medmindre der foreligger livstruende forgiftning
 • Ved indgift til narkomaner påvirket af opioider kan indgift af naloxon hos enkelte medføre kraftige abstinenssymptomer
 • Svær hypertension, hjertearytmier, lungeødem og hjertestop er beskrevet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed
Nervesystemet Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Hyperventilation
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Hjertestop, Ventrikulære arytmier
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Hud og subkutane væv Erythema multiforme

Tremor, ildebefindende og opkastninger er rapporteret. Symptomerne kan tydes som svarende til opioidabstinenssymptomer, fremkaldt af naloxon.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved opioidforgiftning behandles i henhold til kliniske retningslinjer. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Specifik kompetitiv opioidantagonist med meget høj affinitet til opioidreceptorerne. Displacerer derfor både opioidagonister og partielle antagonister. Virkningsvarighed 1-4 timer, varierende efter mængde og tidspunkt for indtagelsen af opioider samt dosis og administrationsvej af antidot (i.m. indgift virker længere end i.v. indgift). 

Farmakokinetik

 • Biotransformeres i leveren til inaktive glucuronider.
 • Plasmahalveringstid 60-90 minutter.
 • Nasal administration: Absorberes hurtigt fra næseslimhinden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 • Næsesprayen må ikke primes eller afprøves før brug, da den kun indeholder en enkelt dosis.
 • Se detaljeret information om brug af næsesprayen i den medfølgende brugsvejledning.
 • Kun til engangsbrug i ét næsebor.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) Næsespray, opl., enkeltdosisbeh. 1,26 mg/dosis 567468
2 doser
308,35 154,18
 
 

Revisionsdato

01.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...