Givlaari

A16AX16
 
 

Syntetisk fremstillet lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA) til behandling af patienter med akut porfyri, som lider af hyppige recidiverende svære anfald. 

Anvendelsesområder

Akut hepatisk porfyri (AHP) hos voksne samt børn og unge ≥ 12 år. 

 

Behandlingen bør forestås af læger med særligt kendskab til porfyri. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 189 mg givosiran. 

Doseringsforslag

2,5 mg/kg legemsvægt s.c. 1 gang om måneden i abdomen, lår eller overarm. 

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis gives med samme. Derefter genoptages dosering med månedlige intervaller efter den glemte dosis.
 • Der bør skiftets til nyt injektionssted hver gang.
 • Må ikke injiceres i områder med beskadiget hud, inflammation eller hævelse.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Ikke undersøgt ved nyresvigt eller dialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved moderat til svær nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved allergisk astma og atopi i anamnesen pga. risiko for anafylaksi.
 • Begrænsede data vedr. andre undertyper af AHP end AIP; hereditær coproporfyri (HCP), variegat porfyri (VP) og ALA dehydratase deficient porfyri (ADP).
 • Risiko for progression af nyresvækkelse ved allerede eksisterende nyresygdom. Overvågning af nyrefunktion under behandlingen anbefales.
 • Der skal udføres leverfunktionstests inden behandlingsstart, månedligt under de første 6 måneders behandling og herefter som klinisk indiceret. Det bør overvejes at afbryde eller seponere behandlingen ved klinisk relevante transaminaseforhøjelser. Hvis transaminaseniveauerne herefter forbedres, kan det overvejes at genoptage behandlingen (1,25 mg/kg). Der er begrænsede data vedr. virkning og sikkerhed ved den lavere dosis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Forhøjet homocystein i blodet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Givlaari

Substrater af CYP1A2 eller CYP2D6 

Givosiran nedsætter aktiviteten svagt til moderat af CYP1A2- og CYP2D6-enzymer, hvilket kan øge eller forlænge den terapeutiske virkning af substrater af disse enzymer.  

 • Givosiran øgede Cmax for caffein 1,3 gange og AUC med 3,1.
 • Givosiran fordoblede Cmax for dextromethorphan og øgede AUC 2,4 gange.
 • Dosisreduktion kan være nødvendig.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Givosiran (siRNA) hæmmer aminolevulinsyresyntase 1 (ALAS1) (mRNA) i hepatocytter via RNA-interferens, hvilket reducerer induceret ALAS1 mRNA i leveren mod normalområdet. Dette medfører reducerede niveauer af de neurotoksiske mellemstoffer aminolevulinsyre (ALA) og porfobilinogen (PBG), de vigtigste årsagsfaktorer til anfald og andre sygdomsmanifestationer af AHP. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt, maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,15 l/kg
 • Plasmakoncentrationen falder hurtigt pga. optagelse i leveren. I leveren udviser givosiran lang halveringstid og længere farmakodynamisk virkning, opretholdt af månedlige doseringsintervaller.
 • Metaboliseres af nukleaser til den aktive hovedmetabolit AS(N-1)3’ givosiran
 • Terminal halveringstid af givosiran og hovedmetabolit ca. 5 timer
 • Ca. 14 % af givosiran og 13 % af hovedmetabolitten udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH ca. 7

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning/perforering af proppen
  • Injektionsvæsken skal anvendes straks.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 189 mg/ml 452892
1 ml
482.177,45 482.177,45

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

21.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...