Terlipressinacetat "SUN"

H01BA04
 
 
Syntetisk fremstillet antidiuretisk hormon til behandling af øsofagusvaricer. Vasopressin-analog.

Anvendelsesområder

Blødende øsofagusvaricer

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ampul (8,5 ml) indeholder 1 mg terlipressinacetat svarende til 0,85 mg terlipressin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg terlipressinacetat (1,7 mg terlipressin) i.v. hver 4. time.
 • Ved legemsvægt < 50 kg eller ved forekomst af bivirkninger kan efterfølgende doser nedsættes til 1 mg terlipressinacetat (0,85 mg terlipressin) i.v. hver 4. time.
 • Behandlingen opretholdes i 24 timer efter blødningsophør.
 • Behandlingsvarighed højst 48 timer.
 • Kontinuerlig i.v.-infusion kan nedsætte forekomsten af alvorlige bivirkninger.

 

Bemærk: 

 • Blodtryk, hjertefrekvens og væskebalance bør kontrolleres under behandlingen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Anvendelse bør undgås pga. reduceret effekt, øget dødelighed og øget risiko for bivirkninger, medmindre fordele vurderes at opveje risici. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Anvendelse bør undgås ved svær leversygdom pga. reduceret effekt, øget dødelighed og øget risiko for respirationssvigt, medmindre fordele vurderes at opveje risici. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Septisk shock.

Forsigtighedsregler

 • Terlipressin kan forårsage alvorligt eller fatalt respirationssvigt hos patienter med type 1 hepatorenalt syndrom (type 1 HRS) med en højere frekvens end hidtil kendt og øge risikoen for sepsis/septisk shock, se DHPC-brev.
 • Patienter med nyopstået vejrtrækningsbesvær eller forværring af luftvejssygdom bør stabiliseres inden første dosis terlipressin. Ved svære eller vedvarende luftvejssymptomer bør behandlingen seponeres.
 • Overvåg nøje for tegn eller symptomer, der tyder på infektion.
 • Forsigtighed bør udvises ved hypertension eller hjertesygdom.
 • Natriumindhold
  1 ampul med injektionsvæske indeholder 1,42 mmol natrium, som svarer til ca. 67 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Undersøgelser Ekg-forandringer
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper  (i maven hos kvinder)
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Perifer iskæmi, Vasokonstriktion Bleghed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Lymfangitis
Hjerte Angina pectoris, Atrieflimren, Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulær ekstrasystoli Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Lungeødem, Respirationsstop
Hud og subkutane væv Hudnekrose
Vaskulære sygdomme Cyanose Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Myokardieiskæmi
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Vaskulære sygdomme Apopleksi
Ikke kendt hyppighed
Det reproduktive system og mammae Sammentrækninger i uterus

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Behandling er en specialistopgave; der er teoretisk risiko for nedsat placentaperfusion og uteruskontraktioner.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Terlipressinacetat "SUN" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Forgiftning

Forhøjet blodtryk hos patienter med erkendt hypertension kan kontrolleres med 150 mikrogram clonidin i.v. (kræver udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen). Behandlingskrævende bradykardi bør behandles med atropin

Farmakodynamik

 • Terlipressin er en prodrug, som spaltes enzymatisk til lysinvasopressin. 
 • Bevirker vasokonstriktion og reduktion af blodtrykket i vena portae.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration af lysinvasopressin efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 3,7-4,2.  

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8 ºC). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 1 mg 541875
5 stk.
677,65 135,53 1.625,06
 
 

Revisionsdato

12.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...