Neurogent shock

Revideret: 05.04.2023

Neurogent shock forekommer ifm. svære CNS-skader, fx traumatisk spinal- eller hjerneskade med tab af sympatikus tonus og deraf vasodilatation og evt. bradykardi grundet relativ vagus overstimulation på hjertet.  

Behandlingsvejledning

Kontinuerlig infusion af direkte virkende sympatomimetika i fx noradrenalin eller adrenalin ved betydende bradykardi titreret til effekt på blodtryk, perfusion og hjertefrekvens.