Katekolamin-refraktær hypotension ved septisk shock

Revideret: 05.04.2023

Enkelte patienter har vedvarende hypotension trods væskebehandling og stigende doser noradrenalin og/eller adrenalin.  

 

Disse patienter har såkaldt katekolamin-refraktært septisk shock. Det er vigtigt at sikre, at blodtrykket er målt korrekt (fx ved måling på begge arme og ved tvivl måling centralt med et kateter i a. femoralis), at hjertefunktionen ikke er svært påvirket, og at eventuel vasodilation er minimeret (reduktion eller ophør af sederende lægemidler og evt. epiduralblokade).  

 

Hvis vedvarende hypotension er bekræftet, kan en vasopressin-analog forsøges (fx arginin-vasopressin) under observation af markører for vævsiskæmi, som er den hyppigste alvorlige bivirkning. Alternativt kan angiotensin II forsøges, men dette middel er ikke undersøgt i større kliniske forsøg, og derfor er balancen mellem virkninger og bivirkninger mere usikker. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Argipressin Empressin®
AOP Orphan
konc. til infusionsvæske, opl.  40 IE/2 ml 10 stk.   797,61 797,61
Argipressin Empressin®
AOP Orphan
konc. til infusionsvæske, opl.  40 IE/2 ml 10 stk.   798,02 798,02
Angiotensin II Giapreza
PAION Deutschland
konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 10 x 1 ml   9.932,55