Katekolamin-refraktær hypotension ved septisk shock

Revideret: 04.10.2021

Enkelte patienter har vedvarende hypotension trods væskebehandling og stigende doser noradrenalin og/eller adrenalin.  

 

Disse patienter har såkaldt katekolamin-refraktært septisk shock. Det er vigtigt at sikre, at blodtrykket er målt korrekt (fx ved måling på begge arme og ved tvivl måling centralt med et kateter i a. femoralis), at hjertefunktionen ikke er svært påvirket, og at eventuel vasodilation er minimeret (reduktion eller ophør af sederende lægemidler og evt. epiduralblokade).  

 

Hvis vedvarende hypotension er bekræftet, kan en vasopressin-analog forsøges (fx arginin-vasopressin) under observation af markører for vævsiskæmi, som er den hyppigste alvorlige bivirkning. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Argipressin Empressin®
AOP Orphan
konc. til infusionsvæske, opl.  40 IE/2 ml 10 stk.   804,32