Giapreza

C01CX09
 
 

Angiotensin II med virkning på refraktær hypotension. 

Anvendelsesområder

Behandling af refraktær hypotension hos voksne med septisk shock eller andet distributivt shock, når patienten stadig har hypotension efter relevant volumenrestitution samt anvendelse af katekolaminer og andre tilgængelige vasopressorterapier. 

 

Angiotensin II bør kun anvendes i akutte tilfælde, når behandlingen forestås af læger med erfaring i behandling af shock. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2,5 mg angiotension II (som acetat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Startdosis 20 nanogram/kg legemsvægt/minut i.v.
 • Højst 80 nanogram/kg legemsvægt/minut under de første 3 timers infusion.
 • På grund af kort halveringstid kan pludselig seponering føre til rebound-hypotension. Derfor anbefales langsomt nedtitrering, når det underliggende shock er behandlet, ved gradvise nedjusteringer på op til 15 nanogram/kg legemsvægt/min.

Bemærk 

 • Gives som kontinuerlig intravenøs infusion.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

Seponering

Stop af behandling

Seponering bør ske gradvis (gradvise nedjusteringer på op til 15 nanogram/kg legemsvægt/min) pga. risiko for hypotension eller forværring af den underliggende shock diagnose. 

Forsigtighedsregler

 • Tromboemboliske hændelser er rapporteret. Samtidig profylakse mod venøs tromboemboli (VTE) bør anvendes under behandlingen.
 • Den laveste forenelige dosis administreres for at opnå passende gennemsnitligt arterietryk og undgå risiko for perifer iskæmi.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Vaskulære sygdomme Arterielle og venøse tromboembolier, Hypertension  (forbigående)
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Vaskulære sygdomme Perifer iskæmi

Interaktioner

Anden medicin sammen med Giapreza
 • Samtidig administration af andre vasopressorer kan have en additiv virkning på det gennemsnitlige arterietryk (MAP).
 • Patienter, der for nyligt har fået ACE-hæmmere, kan være mere følsomme over for angiotensin.
 • Patienter, der for nyligt har fået angiotensin II- receptorblokkere, kan være mindre følsomme over for angiotensin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I praksis vil behandlingsindikationen oftest være absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Stimulerer angiotensin II- type 1-receptorer med direkte effekt på vaskulære glatte muskelceller, hvilket resulterer i forhøjelsen af blodtrykket ved vasokonstriktion.  

Farmakokinetik

 • Virkning indtræder inden for ca. 5 min.
 • Effekten opretholdes som minimum i de første 3 timer med kontinuerlig i.v. infusion.
 • Plasmahalveringstid < 1 minut.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 5-6. 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 1 ml eller 2 ml koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på 5.000 nanogram/ml eller 10.000 nanogram/ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Forligelighed ved infusion 

 • Kan administreres samtidig med noradrenalin, adrenalin, vasopressin, terlipressin, dopamin og/eller phenylefrin.

Holdbarhed

 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8 ⁰C) og ved stuetemperatur (højst 25 ⁰C).

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 2,5 mg/ml 142069
10 x 1 ml
99.325,45 9.932,55
 
 

Revisionsdato

08.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...