Midler med follikelstimulerende effekt

G03GA

Revideret: 10.03.2017

Follikelstimulerende hormon (FSH) kan fremstilles rekombinant (rFSH) eller ud fra klimakterielle kvinders urin (uFSH). Humant menopause gonadotropin (hMG = menotropin) fremstilles ud fra klimakterielle kvinders urin og indeholder lige dele FSH- og LH-aktivitet. 

Follitropin-delta har en anden farmakokinetisk profil end de øvrige FSH-præparater til daglig injektion, og må derfor doseres anderledes. 

Corifollitropin-α, fremstillet ved rekombinant DNA-teknik, har en markant forlænget FSH-aktivitet og kan erstatte de første 7 daglige injektioner af et rFSH-præparat.  

rFSH- og uFSH-præparater samt corifollitropin-α har udelukkende FSH-aktivitet og har ligesom hMG vist sig effektive til at fremkalde follikelstimulation - også i behandlingsregimer hvor såvel den endogene FSH- som LH-sekretion er supprimeret med en GnRH-analog. Corifollitropin-α anvendes i kombination med en GnRH-antagonist.  

Alle præparater kan injiceres subkutant af patienterne selv.  

 

Se i øvrigt også gonadotropiner og andre ovulationsstimulerende midler

Behandlingsvejledning

Kvinder 

Infertile ovulatoriske patienter kan behandles med mild ovariestimulation som led i kunstig befrugtning med intrauterin insemination. Her er formålet at stimulere 2-3 æg til ovulation, hvorved chancen for graviditet øges i den pågældende måned.
Der anvendes ofte clomifenbehandling på dag 3-7 i menstruationscyklus. Dette kan kombineres med rFSH, uFSH eller hMG fra dag 8. Når der ses mature follikler på ultralydsscanning, kan ovulation induceres med hCG, idet hCG har LH-effekt. 


Ved behandling af anovulatoriske patienter er målet at inducere mono-ovulation. Behandlingen bør påbegyndes efter en gestagen- eller p-pille-induceret blødning. Anovulatoriske patienter, der ikke responderer på clomifen, behandles med lavdosis FSH/hMG.
Enkelte anovulatoriske patienter med hypothalamisk eller hypofysær hypogonadotrop hypogonadisme (Type I) har en meget lav LH-sekretion. Disse patienter med udtalt LH-mangel kan ikke behandles adækvat med rFSH eller uFSH alene, men bør gives såvel LH som FSH. Dette kan enten ske ved at behandle med hMG eller ved at give såvel FSH som rLH.
Anovulatoriske patienter, der behandles med rFSH, uFSH eller hMG, kræver nøje kontrol med gentagne ultralydscanninger for at følge follikelvæksten og antallet af follikler, der stimuleres. 

Der er ingen erfaring med anvendelse af follitropin-delta til ovulationsinduktion ved anovulation eller som led i behandling med intrauterin insemination. 

 

Kvinder, der behandles med in vitro-fertilisering, gives større gonadotropin-doser, da målet er at fremkalde fuld modning af omkring 10 follikler. Man kan behandle med såvel rFSH-, uFSH- som hMG-præparater. Corrifollitropin-α kan ligeledes anvendes. 

 

Mænd 

FSH- eller hMG-behandling er indiceret ved mandlig hypogonadisme eller hæmmet spermatogenese på grund af nedsat hypothalamus-hypofysefunktion. Behandling af mandlig hypogonadisme og mandlig infertilitet med menopausehormon kræver særlig andrologisk ekspertise. 

Præparatvalg

Graviditetsraten ved anvendelse af præparaterne er den samme, hvorfor præparatvalg afhænger af den ønskede administrationsform, pris og tidligere erfaring hos den enkelte patient. 

Kontraindikationer

Hypofyseinsufficiens som følge af tumor. Tilstande, hvor østrogenpåvirkning er kontraindiceret, fx cancer mammae og cancer corporis uteri.

Forsigtighedsregler

Der er ved behandling med rFSH, uFSH, hMG og corifollitropin-α øget risiko for ovarielt overstimulationssyndrom (OHSS), hvilket kan være en alvorlig komplikation med stærkt forstørrede ovarier, ascites, hæmokoncentrering og påvirket almentilstand. Tilstanden udvikles kun, hvis der er givet hCG (med henblik på ovulationsinduktion). Ved ovariel stimulation af kvinder med anovulation er der en betydelig risiko for flerfoldsgraviditet, hvorfor behandlingen skal afbrydes eller konverteres til in vitro fertilisering, hvis der udvikles mere end 3 modne follikler. Forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter med stor ovariereserve herunder patienter med polycystisk ovariesyndrom. 

Bivirkninger

Øget risiko for udvikling af multiple follikler. Overstimulationssyndrom ses først efter indgift af hCG og kan have forskellige grader - fra moderat forstørrede ovarier til store ovariecyster, ascites, hæmoperitoneum og hydrothorax. Overstimulationssyndrom viser sig i den tidlige form 3-5 dage efter indgift af hCG og i den sene form i den tidlige graviditet. Symptomerne er typisk oppustet abdomen, underlivssmerter, vægtøgning, almen utilpashed, kvalme, opkastning og evt. vejrtrækningsbesvær. Overstimulation kan undgås ved at udløse ægmodningen med en GnRH- agonist og efter et par dage give en meget lille dosis hCG. Denne metode kan kun anvendes i en antagonist protokol. Ved udvikling af multiple follikler er der risiko for, at inseminations-behandlingen resulterer i flerfold graviditet (tvillinger, trillinger). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Corifollitropin-alfa Elonva
MSD
injektionsvæske, opl. 100 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (Abacus) 7.494,75
Corifollitropin-alfa Elonva
MSD
injektionsvæske, opl. 100 mikrog/0,5 ml 0,5 ml 9.609,60
Corifollitropin-alfa Elonva
MSD
injektionsvæske, opl. 150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (Abacus) 4.278,15
Corifollitropin-alfa Elonva
MSD
injektionsvæske, opl. 150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml 4.625,10
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 75 IU/0,125 ml 1 stk. 238,05
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 150 IU/0,25 ml 1 stk. 244,33
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 150 IU/0,25 ml 1 stk. (Paranova) 243,65
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml 1 stk. (Paranova) 246,03
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 225 IU/0,375 ml 1 stk. 246,20
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml 1 stk. (Paranova) 241,25
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml 1 stk. (Orifarm) 241,25
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 300 IU/0,50 ml 1 stk. 241,49
Follitropin-alfa (rFSH) Bemfola
Finox Biotech
injektionsvæske, opl. i pen 450 IU/0,75 ml 1 stk. 231,44
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,5 ml 1 stk. 338,86
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,5 ml 1 stk. (Abacus) 209,75
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,5 ml 1 stk. (Paranova) 194,25
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,5 ml 1 stk. (Orifarm) 220,50
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,5 ml 1 stk. (Europharma) 240,63
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,5 ml 1 stk. (Haemato Pharm) 236,56
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 450 IE/0,75 ml 1 stk. 337,36
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 450 IE/0,75 ml 1 stk. (Orifarm) 206,67
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 450 IE/0,75 ml 1 stk. (EuroPharma) 211,91
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 450 IE/0,75 ml 1 stk. (Haemato) 204,46
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 450 IE/0,75 ml 1 stk. (Abacus) 203,67
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 900 IE/1,5 ml 1 stk. 293,80
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 900 IE/1,5 ml 1 stk. (Paranova) 218,92
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 900 IE/1,5 ml 1 stk. (Haemato)
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 900 IE/1,5 ml 1 stk. (Orifarm) 225,00
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 900 IE/1,5 ml 1 stk. (Europharma) 219,44
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen 900 IE/1,5 ml 1 stk. (Abacus) 220,83
Follitropin-alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE 1 htgl. a 75 IE (5,5 mikrog.) 333,55
Follitropin-alfa (rFSH) Ovaleap
TEVA
injektionsvæske, opl. 300 IU/0,5 ml 1 stk. 234,88
Follitropin-alfa (rFSH) Ovaleap
TEVA
injektionsvæske, opl. 450 IU/0,75 ml 1 stk. 227,72
Follitropin-alfa (rFSH) Ovaleap
TEVA
injektionsvæske, opl. 900 IU/1,5 ml 1 stk. 204,19
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 1 sæt (Paranova)
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 1 sæt
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 1 sæt (Abacus)
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 1 sæt (Orifarm)
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 1 sæt (2care4)
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 10 sæt
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 10 sæt (Paranova)
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 10 sæt (Abacus)
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 10 sæt (2care4)
Follitropin-alfa (rFSH) , Lutropin-alfa (rLH) Pergoveris
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 + 75 I.E. 10 sæt (Orifarm)
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 50 IE 0,5 ml 385,61
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 300 IE 1 stk.(0,36 ml) (Orifarm) 275,16
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 300 IE 1 stk. (0,36 ml)(EuroPharmaDK) 275,53
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 300 IE 1 stk. (0,36 ml) 274,50
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 300 IE 1 stk. (0,36 ml) (Paranova) 275,16
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 300 IE 1 stk. (0,36 ml) (Abacus) 275,53
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 600 IE 1 stk. (0,72 ml) (Orifarm) 218,05
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 600 IE 1 stk. (0,72 ml) (Paranova) 217,13
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 600 IE 1 stk. (0,72 ml) (Abacus) 195,00
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 600 IE 1 stk. (0,72 ml) (EuroPharmaDK 218,21
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 600 IE 1 stk. (0,72 ml) 216,52
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 900 IE 1 stk.(1,08 ml) (Europharma) 249,93
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 900 IE 1 stk. (1,08 ml) (2care4) 249,85
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 900 IE 1 stk.(1,08 ml) (Abacus) 233,75
Follitropin-beta (rFSH) Puregon®
MSD
injektionsvæske, opl. 900 IE 1 stk. (1,08 ml) 230,73
Follitropin-delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. 12 mikrog./0,36 ml 1 stk.
Follitropin-delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. 36 mikrog./1,08 ml 1 stk.
Follitropin-delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. 72 mikrog./2,16 ml 1 stk.
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE 5 sæt 286,15
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE (2care4) 10 sæt 400,86
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 600 IE 1 htgl. + 9 engangssprøjter 214,91
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1200 IE 1 htgl. + 18 engangssprøjter 212,30
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1200 IE (Paranova Danmark) 1 htgl. + 18 engangssprøjter 238,26
Menotropin (hMG) Meriofert Set
HB-Medical
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE 1 sæt 204,20
Menotropin (hMG) Meriofert Set
HB-Medical
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE 1 sæt 206,03
Menotropin (hMG) Meropur
Parallelimport
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 600 IE (2care4) 1 htgl. + 9 engangssprøjter 263,48
Menotropin (hMG) Meropur
Parallelimport
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1200 IE (2care4) 1 htgl. + 18 engangssprøjter 238,44
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
HB-Medical
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE/ml 1 sæt 184,75
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
HB-Medical
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE/ml 10 sæt 168,48
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
HB-Medical
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE/ml 1 sæt 175,70
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
HB-Medical
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE/ml 10 sæt 167,57
 
 
Gå til toppen af siden...