Inhalationssystemer

R03B

Revideret: 09.02.2017


Tabel 1: Forskellige inhalationssystemer 

Type  

Fordele  

Ulemper  

Anvendelse  

Inhalationsspray

Billig, lille, kan rumme mange doser, kræver ingen vedligeholdelse. 

Kan være svær at bruge.
Relativ stor deponering i mund og svælg.
Ikke tæller på alle præparater. 

Patienter med god inhalationsteknik ** 

Soft mist inhaler Respimat®
(inhalationsvæske) 

Lettere at bruge end vanlig spray, da aerosolskyen kommer langsomt ud, hvorved der er god tid til inhalation. Høj lungedeponering.
Kræver ingen vedligeholdelse. Har dosisindikator. 

Findes kun til få typer medicin. Kræver indsættelse af patron med medicin, før inhalatoren kan tages i brug. 

Kan bruges af de allerfleste KOL-patienter. 

Pulverinhalator 

Generelt lettere at bruge end spray.
Lille.
Mange modeller har dosistæller.
Kræver ingen vedligeholdelse. 

Enkelte patienter med svær KOL kan have svært ved at generere tilstrækkelig inhalationsflow (især ved akut eksacerbation).
Inhalatorer med kapsler, som skal placeres i apparatet kræver fingerfærdighed. 

Kan bruges af de allerfleste patienter. 

Inhalationsspray med 

åndingsbeholdere (spacer) 

Mindre deponering i mund og svælg (kan være af betydning ved højdosis inhalationssteroid).
Der anvendes tidal-ånding under inhalationen, hvorved lungedeponering er høj og der kræves ikke højt inspiratorisk flow. 

Kræver nogen vedligeholdelse (priming, vask).
Fylder en del.
Enkelte spacere kan kun anvendes med bestemte inhalationsspray. 

Højdosis inhalationssteroid.
Patienter, som har svært ved at bruge inhalastionsspray eller pulverinhalator, fx patienter med meget svær KOL og lavt inspiratorisk flow. 

Forstøverapparat 

Inhalationen kræver ganske lidt kooperation.
Der anvendes tidal-ånding under inhalationen og der kræves ikke højt inspiratorisk flow. 

Kræver en del vedligeholdelse (vask af kammer og maske/mundstykke).
Fylder meget.
Kræver strøm eller batteri.
Ikke mere effektiv end inhalationsspray med åndingsbeholder eller pulverinhalator, hvis disse kan anvendes.
Der gives som regel meget store doser med risiko for bivirkninger. 

Akut behandling på sygehus, hvor der er behov for store doser af bronkodilatator.
Behandling af patienter med meget svær KOL, hvor akut åndenød kan udløse så stor angst, at andre inhalationssystemer ikke kan anvendes. 

* HFA beclometasondipropionatspray og kombinationen beclometasondipropionat/formoterol har en 2-3 gange så stor lungedeponering som de andre øvrige inhalationsspray.
** Selvudløsende Autohaler kræver ikke samme koordinering som andre devices. 

Inhalation er den foretrukne behandlingsform ved astma og KOL og der er udviklet en lang række inhalationssystemer til at optimere behandlingen, se tabel 1. Når man taler om et inhalationssystems effektivitet, fokuseres der på hvor stor en del af den afmålte dosis, der deponeres i de nedre luftveje.
En inhalationsspray kan udvides med en spacer (åndingsbeholder), hvilket stiller færre krav til patientens koordinationsevner og øger lungedeponeringen (især relevant ved svær KOL og til børn op til ca. 4 år). 

 

Forstøverapparater anvendes hovedsageligt til administration af store doser bronkodilatatorer ved akutte eksacerbationer af astma og KOL. Forstøverapparat til inhalationsvæske kræver mindst kooperation af patienten og kan benyttes af patienter med lavt inspiratorisk flow. Forstøverapparat tillader, at dårlige patienter kan inhalere uden opsyn af plejepersonale. Da apparaterne er besværlige at transportere, kræver en del oplæring med hensyn til påfyldning af medicin og vedligeholdelse samt medfører en tidskrævende administration af medicinen, er det kun sjældent rationelt at benytte dem hjemme hos patienten, og ordination bør foregå i specialafdeling. Baggrunden for at ordinere inhalationsapparat er ofte meget svært nedsat lungefunktion og mange eksacerbationer. 

 

Medmindre patienten har udtalte kognitive forstyrrelser eller demens, er det i praksis næsten altid muligt at finde et inhalationssystem, som virker tilfredsstillende. 

Referencer

2523. Hansen EF, Christensen HR. Inhalationsmedicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom. Rational Farmakoterapi. 2014; 9, http://www.irf.dk/download/rationefarm9_2014.pdf (Lokaliseret 10. juni 2016)
 
2525. Mortensen J, Dahl BH. Kap. 10: Inhalationsbehandling. (Bogtitel. "KOL - sygdom, behandling og organisation". Munksgaard. 2011; , http://munksgaard.dk/Medicin/KOL/9788762809451 (Lokaliseret 10. juni 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...